Woda z kranu

Czysta woda jest niezbędna do życia na Ziemi. Jest również zdefiniowana przez ONZ jako podstawowe prawo człowieka, a zrównoważony rozwój urządzeń dostarczających wodę z kranu jest przedmiotem coraz większej kontroli. Czy wiesz, na przykład, że w Sztokholmie, uwalnianie metali z systemów wodnych powoduje, że do ścieków trafia do 6 ton miedzi rocznie? Z tych powodów, ustawodawcy w wielu jurysdykcjach przyjęli nowe wymagania mające na celu zapobieganie skażeniu krzyżowemu mediów i zanieczyszczeniu wody metalami.

Alfa Laval rozumie, że we współczesnych instalacjach ogrzewania i chłodzenia wody wodociągowej i ciepłej wody użytkowej bezpieczeństwo jest równie ważne jak efektywność kosztowa i wydajność. Bazując na naszej głębokiej wiedzy na temat technologii płytowych wymienników ciepła, opracowaliśmy innowacyjne rozwiązania, które oferują najlepszą gwarancję bezpiecznego systemu wodnego wraz z poprawioną sprawnością minimalizującą zużycie energii. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy wesprzeć Twoje potrzeby w projektowaniu najbezpieczniejszych, najbardziej zrównoważonych rozwiązań wody wodociągowej.

cleantech-tap-water-intro-img.jpg

Jaka jest zaleta prawdziwej stali nierdzewnej?

Dlaczego warto wybrać czystą, 100% stal nierdzewną? W niektórych zastosowaniach, takich jak te o wysokich wymaganiach dotyczących czystości, gdzie używane są agresywne media lub gdzie istnieją obawy o zanieczyszczenie metalami, może to stanowić różnicę. W tym filmie nasza menedżer produktu Christine Nordström wyjaśnia dlaczego. Przedstawia również niektóre z unikalnych korzyści, jakie można osiągnąć dzięki zastosowaniu unikalnych technologii Alfa Laval w wymiennikach ciepła ze stali nierdzewnej AlfaNova.

Zdecentralizowane zaopatrzenie w ciepłą wodę

Unikalna technologia Alfa Laval AlfaNova, wykorzystująca stal nierdzewną, otwiera nowe możliwości dla zdecentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepłą wodę. Zapewnia to mniejsze ryzyko zanieczyszczenia metalami takimi jak miedź i nikiel, jak również zapobiega przedostawaniu się bakterii takich jak legionella do wody pitnej. Kompaktowe wymiary AlfaNova sprawiają, że jest to łatwe do osiągnięcia, nawet jako opcja "plug-in" w starszych budynkach.

cleantech-tap-water-illustration.jpg

Spełnienie wytycznych dotyczących zanieczyszczenia metalami: seminarium internetowe Alfa Laval

Ograniczenie zanieczyszczenia wody pitnej metalami ciężkimi ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego i coraz częściej jest wymagane przez prawo w wielu jurysdykcjach. Na przykład, kwestia ta jest poruszana na całym świecie w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących jakości wody pitnej (GDWQ).

Na poziomie krajowym, skażenie metalami zostało uwzględnione w niemieckiej ustawie Trinkwasserverordnung, jak również w wytycznych Federalnej Agencji Ochrony Środowiska (UBA). Ponadto w ramach współpracy międzynarodowej znanej jako 4MS podjęto próbę znalezienia wspólnego podejścia do przepisów dotyczących wody wodociągowej we Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Niestety, większość urządzeń powszechnie stosowanych obecnie w instalacjach wody wodociągowej nie będzie spełniać coraz bardziej rygorystycznych wytycznych tych i innych przyszłych ram prawnych. Podczas ostatniego webinarium, Roman Rathsack, specjalista ds. wymienników ciepła Alfa Laval, przedstawił niektóre z wymagań prawnych i zaprezentował nowe technologie, które mogą pomóc w ich spełnieniu. Możesz obejrzeć to seminarium w dowolnym momencie, dostępne na żądanie!


Dowiedz się więcej

Nasze rozwiązania

fhe_alfanova_indhvac_right_640x360.jpg

Alfa Laval AlfaNovaTW

Pomimo ryzyka skażenia, większość technologii wymienników ciepła stosowanych w instalacjach wodociągowych i ciepłej wody użytkowej może powodować przenikanie śladowych ilości niebezpiecznych metali, takich jak nikiel i miedź, do sieci wodociągowej. Nowy wymiennik AlfaNova TW jest inny. Wykonany w 100% ze stali nierdzewnej, dzięki opatentowanemu przez Alfa Laval procesowi łączenia termicznego. Jest to pierwsza w historii AlfaNova zoptymalizowana specjalnie do zastosowań w instalacjach wody wodociągowej i stanowi inteligentne rozwiązanie, które nie nadwyręży Twojego budżetu.


Dowiedz się więcej

cleantech_double_wall.jpg

Lutowane wymienniki ciepła Alfa Laval z podwójnymi ściankami

Nowa generacja lutowanych płytowych wymienników ciepła Alfa Laval z podwójnymi ściankami, zbudowanych z wykorzystaniem naszej techniki trzech barier, zapewnia najlepszą na rynku ochronę przed mieszaniem się płynów. Dzięki zaawansowanemu wzornictwu płyt, możliwe jest utrzymanie wyższej sprawności cieplnej systemu, niż jest to możliwe w przypadku innych technologii dwuściennych.


Dowiedz się więcej

AlfaNovaTW® 66: najnowsza innowacja w dziedzinie stali nierdzewnej

Nie możesz iść na kompromis. Dlatego my również nie idziemy na kompromis. W celu zminimalizowania zanieczyszczeń metalami w instalacjach wody wodociągowej, żaden wymiennik ciepła nie daje większej pewności niż Alfa Laval AlfaNovaTW. Wraz z wprowadzeniem na rynek wymiennika AlfaNovaTW 66 o większej pojemności, typoszereg ten oferuje rozwiązania dla dużych i małych instalacji wody użytkowej, jak również dla szerokiego zakresu innych zastosowań w instalacjach grzewczych i chłodniczych HVAC.

ANTW66 vignette

Produkcja ciepłej wody użytkowej

Rozwiązania Alfa Laval w zakresie ciepłej wody użytkowej zostały zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodnego i ekonomicznego zaopatrzenia w wodę sanitarną. Nasze systemy mogą dostarczać ciepłą wodę użytkową dla mieszkań i domów, wodę wodociągową o dużej objętości dla dużych obiektów oraz wodę wolną od bakterii Legionella.

domestic hot water 640x360


cleantech_symbol_RGB_png.png

Czysta energia

Skontaktuj się z nami

Dowiedź się więcej na temat naszych zrównoważonych rozwiązań

Skontaktuj się z nami

Twoje informacje są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności i ochrony danych.