Odzyskiwanie ciepła odpadowego

Odzyskiwanie ciepła odpadowego ma kluczowe znaczenie dla poprawy efektywności energetycznej. Obecnie technologia umożliwia wychwytywanie i ponowne wykorzystanie nadmiaru ciepła z istniejących procesów do innych celów, takich jak ogrzewanie lub wytwarzanie energii elektrycznej. W przemyśle lekkim i ciężkim powstaje dużo ciepła odpadowego, które stanowi niewykorzystane źródło oszczędności energii i redukcji emisji.

Odzyskiwanie ciepła za pomocą dobrze zaprojektowanych wymienników ciepła jest łatwym i skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności. Mając duże doświadczenie w tym zakresie, Alfa Laval współpracuje z klientami z różnych gałęzi przemysłu nad rozwiązaniami umożliwiającymi wykorzystanie ciepła odpadowego w nowy, wydajny i opłacalny sposób. Oprócz wychwytywania strumieni odpadów o wysokiej temperaturze, nasza technologia może wychwytywać i ponownie wykorzystywać ciepło o niższej temperaturze poprzez zastosowanie pomp ciepła. Dzieje się tak na przykład w przypadku odzysku ciepła z centrów danych lub ze ścieków i wody morskiej - gdzie nadmiar ciepła może być wykorzystany do ogrzewania miejskiego.

cleantech_waste_heat_recovery201201.jpg

Wartość odzysku ciepła odpadowego

Odzyskiwanie ciepła odpadowego oferuje firmom jeden z najprostszych i najbardziej opłacalnych sposobów zwiększenia ogólnej efektywności energetycznej. To z kolei będzie miało pozytywny wpływ na Państwa wyniki finansowe.

Analizując dostępne opcje, ważne jest, aby rozważyć dwa rodzaje zużycia energii w większości procesów przemysłowych. To znaczy, energia wykorzystywana do wytwarzania:

- przetwarzanie ciepła przez paliwa kopalne
- energia elektryczna do napędu silników stosowanych w poszczególnych etapach procesu

Podstawową ideą odzyskiwania ciepła odpadowego jest przechwytywanie ciepła wytworzonego w jednej części obiektu i ponowne wykorzystanie go w jak największej ilości w innych zastosowaniach. Kluczowym elementem decydującym o tym, jak dużo ciepła można odzyskać i ponownie wykorzystać, jest wybór technologii wymiennika ciepła.

Dowiedz się więcej, oglądając film z udziałem Juliena Gennetiera, jednego z naszych czołowych ekspertów w dziedzinie efektywności energetycznej i odzyskiwania ciepła odpadowego. W tym filmie wyjaśnia on, w jaki sposób oszczędzanie energii staje się korzystne dla obu stron - zarówno dla Twojej firmy, jak i naszej planety.

Oszczędność 25% więcej energii dzięki odpowiedniej technologii wymiennika ciepła

Czas zwrotu inwestycji w odzysk ciepła odpadowego zależy w dużej mierze od sprawności wymienników ciepła - i związanych z nimi kosztów cyklu życia. Dlatego też wybrany wymiennik ciepła odgrywa dużą rolę przy obliczaniu potencjalnych oszczędności. Jakie są więc Państwa możliwości?

Wykres pokazuje poziom odzysku ciepła jako funkcję kosztu początkowego. Uzysk z kompaktowych wymienników ciepła jest do 25% wyższy niż w przypadku wymienników płaszczowo-rurowych przy porównywalnych kosztach. Aby osiągnąć ten sam poziom odzysku ciepła, rozwiązania płaszczowo-rurowe są często kilkakrotnie droższe. Wynika to z wielu czynników:

  • Pięciokrotnie wyższa wydajność wymiany ciepła
  • Niższe nakłady inwestycyjne i koszty utrzymania
  • Mniejsza powierzchnia podstawy

Więc jak można uzyskać najlepsze rozwiązanie odzysku ciepła dla swoich obowiązków procesowych? Jeśli skontaktują się Państwo z nami już dziś, nasi eksperci przeprowadzą Państwa przez cały proces.
Dlaczego nie spróbować?


Dowiedz się więcej


cleantech-WHR-chart-logo.png

Ciepło wtórnie wykorzystane do ogrzewania komunalnego

W Hamburgu, nadwyżka ciepła z zakładu produkującego miedź jest przekazywana do sieci ciepłowniczej w sposób efektywny energetycznie, dzięki zastosowaniu płytowych wymienników ciepła z uszczelkami Alfa Laval. Ponowne wykorzystanie nadwyżki ciepła odpowiada 160 000 MWh rocznie, które jest wykorzystywane do ogrzania 3400 mieszkań i szacuje się, że rocznie redukuje emisję dwutlenku węgla o 20 000 ton.

Alfa Laval Sustainable solutions Waste heat recovery case story

Oszczędność energii we wszystkich sektorach

Płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval mogą odzyskiwać zarówno ciepło odpadowe o wysokiej jak i niskiej temperaturze do ponownego wykorzystania w wielu zastosowaniach. Nasze technologie umożliwiają klientom zwiększenie efektywności energetycznej w nowy, wydajny i opłacalny sposób, wykorzystując odzyskane ciepło do ogrzewania, produkcji energii elektrycznej i wielu innych zastosowań. Wybierz swoją branżę poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje.

cleantech_data_centerv2.jpg

Chłodzenie centrów przechowywania danych

Czy wiesz, że 90% energii elektrycznej zużywanej w centrum danych jest zamieniane na ciepło? Wyobraźmy sobie, że wszystkie centra danych wykorzystują ciepło odpadowe z serwerów do innych celów. Pozwoliłoby to zaoszczędzić 3000 TWh rocznie, czyli tyle samo energii, ile potrzeba do ogrzania 300 milionów europejskich gospodarstw domowych. Związana z tym redukcja emisji jest równa emisji wytwarzanej przez całą Francję.

Jak można zaoszczędzić i ponownie wykorzystać ciepło odpadowe z serwerów? I jaki to będzie miało wpływ na Twoje wyniki finansowe?


Dowiedz się więcej

cleantech-HVAC-intro-img.jpg

HVAC

Obecnie 50% całej energii pierwotnej jest tracone jako ciepło odpadowe. Wyobraźmy sobie, że każdy możliwy kocioł przemysłowy w Europie zostałby zastąpiony przez nowoczesne pompy ciepła. Pozwoliłoby to zaoszczędzić 100 TWh energii rocznie, co odpowiada produkcji 10 100 turbin wiatrowych. Zmniejszyłoby to również naszą emisję CO2 o 18 milionów ton - czyli tyle, ile wynosi emisja z 220 000 ciężkich ciężarówek jeżdżących po drogach.

Nie ma wątpliwości, że wymiana kotłów przemysłowych na pompy ciepła może przynieść ogromne oszczędności. Co podobna zmiana oznaczałaby dla Twojej działalności HVAC?


Dowiedz się więcej

cleantech-ORC-pipes.jpg

Organiczny cykl Rankine’a (ORC)

Czy wiesz, że możliwe jest odzyskiwanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego z procesów przemysłowych i silników kogeneracyjnych (CHP)?

W systemach ORC (Organic Rankine cycle), płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval, w połączeniu z naszym doświadczeniem, umożliwiają efektywne odzyskiwanie ciepła do produkcji energii elektrycznej.

Dzięki zastosowaniu wymienników ciepła Alfa Laval do spalania gazów (GTL/Micro) możliwe jest efektywne przekazywanie energii z gazowych strumieni odpadów i wytwarzanie neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla energii elektrycznej w układzie ORC.


Dowiedz się więcej

cleantech-CHP-intro-img.jpg

Połączenie ciepła i energii elektrycznej (CHP)

Czy wiesz, że kogeneracja (CHP) jest jedną z najbardziej efektywnych metod wykorzystania energii? Ponad 90% energii można odzyskać w celu jej efektywnego wykorzystania. Szukasz wydajnego i ekonomicznego rozwiązania kogeneracyjnego?

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełnym zakresem rozwiązań termicznych opracowanych przez Alfa Laval dla zastosowań CHP.


Dowiedz się więcej

cleantech_refinery210108.jpg

Rafinerie ropy naftowej

W rafineriach energia jest jednym z głównych czynników generujących koszty. Na każdy MW odzyskanej energii można zredukować emisję CO2 nawet o 4.000 ton rocznie.

Alfa Laval posiada kompletne portfolio wymienników ciepła dla procesów rafineryjnych. Bez względu na charakter usługi, możemy dostarczyć sprawdzoną technologię, aby sprostać codziennym wyzwaniom, takim jak oszczędność energii i redukcja emisji.

Dowiedz się więcej

Cleantech-Petrochemicals-intro-img-final.jpg

Petrochemia

Czy wiesz, że łatwym sposobem na zmniejszenie zużycia energii jest jej odzyskanie w celu ponownego wykorzystania w Twoich procesach?

Można zwiększyć efektywność odzysku ciepła poprzez proste przejście z wymienników płaszczowo-rurowych na kompaktowe wymienniki ciepła. W ten sposób więcej energii zostaje ponownie wykorzystane - energii, która w przeciwnym razie zostałaby zmarnowana.

Inwestowanie w bardziej wydajne wymienniki ciepła jest bardzo opłacalne, a okresy zwrotu inwestycji są często krótsze niż rok.


Dowiedz się więcej


cleantech_symbol_RGB_png.png

Czysta energia

Skontaktuj się z nami

Dowiedź się więcej na temat naszych zrównoważonych rozwiązań

Informacje te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.