Podgrzew ciepłej wody użytkowej

Systemy przygotowania ciepłej wody Alfa Laval są zaprojektowane tak, aby zapewnić niezawodne i ekonomiczne dostarczanie wody użytkowej. Nasze systemy mogą dostarczyć ciepłą wodę do mieszkań i domów, wodę dla dużych obiektów oraz zapewnić dostawy wody, wolnej od bakterii Legionella.

domestic hot water 640x360

Dostawy ciepłej wody na żądanie

Alfa Laval może zabezpieczyć przygotowanie dużej ilości ciepłej wody użytkowej zarówno w układach przepływowych jak i zasobnikowych. W układzie przepływowym podgrzew wody odbywa się w momencie wystąpienia zapotrzebowania na ciepłą wodę. W układzie zasobnikowym  podgrzana woda dodatkowo jest magazynowana w zbiorniku po stronie wtórnej. Systemy przygotowania ciepłej wody Alfa Laval są stosowane na całym świecie w blokach mieszkalnych, szpitalach, domach opieki, hotelach, szkołach, budynkach biurowych, centrów sportowych i innych budynkach użyteczności publicznej.

Zapobieganie chorobom Legionella

Okazuje się, że w pewnych warunkach, np.: w instalacjach ciepłej wody, mogą rozwijać się bakterie Legionella. Oznacza to, że do zakażenia przez wdychanie bakterii w parze wodnej może dojść podczas kąpieli lub mycia. W celu zwalczania tego zagrożenia, Alfa Laval oferuje system, który wykorzystuje dezynfekcję termiczną.

Przyszłość w aplikacjach HVAC

Portfolio usług serwisowych 360°

 

Aby utrzymać park maszynowy w najlepszym stanie operacyjnym, Alfa Laval oferuje kompletny pakiet usług serwisowych.

Napisz do nas i dowiedz się więcej, jak przedłużyć sprawność swoich urządzeń.