Ponowne wykorzystanie, redukcja i recykling

Większość procesów przemysłowych zużywa obecnie wiele zasobów naturalnych i wytwarza znaczne ilości odpadów, które w niektórych przypadkach muszą zostać przetransportowane poza teren zakładu w celu ich bezpiecznego usunięcia. Jednak dzięki odpowiedniej technologii coraz częściej możliwe jest zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, a tym samym zmniejszenie zarówno wpływu na środowisko, jak i kosztów operacyjnych. W wielu przypadkach można również odzyskać użyteczne zasoby z dzisiejszych odpadów, aby stworzyć nowe, zyskowne źródła przychodów dla swojej firmy.

Alfa Laval posiada bogate doświadczenie we wspieraniu klientów w zakresie przetwarzania i odzyskiwania odpadów na terenie zakładu, co umożliwia lepsze zarządzanie strumieniami odpadów i wody. Nasze wysokowydajne rozwiązania w zakresie oddzielania odpadów i gospodarki wodnej mogą pomóc w ograniczaniu, ponownym wykorzystaniu i recyklingu odpadów na nowe sposoby. Poniżej przedstawiamy niektóre z wielu sposobów, w jakie niezawodne i sprawdzone technologie Alfa Laval pomagają klientom w przyspieszeniu procesu obiegu zamkniętego w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonego i rentownego biznesu.

Cleantech-Reuse-reduce-recycle-final-210303.jpg

Koniec z tamami osadowymi w kopalni węgla Rix's Creek

Dzięki zainstalowaniu dekanterów Alfa Laval do odwirowywania odpadów przeróbczych, australijska Grupa Bloomfield mogła zwiększyć cyrkularność procesów utylizacji odpadów w swojej kopalni węgla kamiennego i zakładzie przeróbczym Rix's Creek. Wirówki dekantacyjne umożliwiają Bloomfield oddzielenie wody, która może być następnie ponownie wykorzystana w krytycznych procesach w zakładzie. Dzięki bardzo wysokiej zawartości cząstek stałych, ciasto jest łatwe w obsłudze i jest ponownie wprowadzane do suchego wyrobiska, aby przyczynić się do odnowy kopalni. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej.

Przyspieszenie rozwoju idei cyrkularności w różnych gałęziach przemysłu

Alfa Laval przez dziesięciolecia rozwijała nowe możliwości w zakresie oddzielania i wymiany ciepła. Obecnie technologie te stanowią podstawę nowych rozwiązań, które pozwalają na lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie ilości odpadów w wielu gałęziach przemysłu i zastosowaniach.

Steam_and_heat_640x360.jpg

Zerowy wyciek cieczy

Dla wielu branż odpowiedzialne zarządzanie ściekami i ich usuwanie może być niezwykle kosztowne. Jeśli w grę wchodzą samochody ciężarowe, może to być również dodatkowe źródło emisji dwutlenku węgla. Eliminacja ścieków jest zatem kluczem do osiągnięcia prawdziwie cyrkularnego modelu biznesowego.

Mając na uwadze te cele, Alfa Laval opracowała systemy ZLD (Zero Liquid Discharge): solidne, kompaktowe rozwiązania zaprojektowane w celu absolutnego zminimalizowania zrzutu cieczy w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Oprócz redukcji ilości ścieków, ZLD pomaga zapewnić optymalny odzysk produktów.

Systemy ZLD działają w oparciu o kombinację rozwiązań termicznych i technologii separacji, z parownikiem AlfaFlash w roli głównej. Nasze udokumentowane osiągnięcia i bogate doświadczenie zarówno w zakresie rozwiązań termicznych, jak i technologii separacji zapewniają efektywne kosztowo, wysokowydajne rozwiązania.


Dowiedz się więcej

cleantech-RRR-industrial-wastewater.jpg

Ścieki przemysłowe

Przejście do bardziej okrężnych modeli biznesowych jest niezbędne, aby móc działać w bardziej zrównoważony sposób. Ponieważ procesy przemysłowe zwykle zużywają znaczne ilości wody, stanie się bardziej okrężnym oznacza zrozumienie, w jaki sposób można ją oszczędzać i ponownie wykorzystywać, a także inwestowanie w metody, które pozwalają na ponowne wykorzystanie, recykling lub ekstrakcję produktów ubocznych.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych jest możliwe na wiele sposobów, a optymalne rozwiązanie dla Ciebie będzie zależało od konkretnego zastosowania. Alfa Laval oferuje zarówno dekantery jak i kompletne systemy ZLD (Zero Liquid Discharge), które oddzielają odpady od wody, umożliwiając ponowne wykorzystanie wody tam, gdzie jest to konieczne, a tym samym zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Oddzielanie odpadów pomaga również w ich usuwaniu, a w niektórych przypadkach odpady mogą mieć realną wartość.

 

Dowiedz się więcej

cleantech-Recycling-intro-img-final.jpg

Recykling

Recykling to ostatni etap cyklu życia produktu w gospodarce cyrkulacyjnej, kiedy nie można go już ponownie wykorzystać, serwisować ani naprawiać. Recykling umożliwia nam wykorzystanie składników i zasobów naturalnych zawartych w produkcie, przywracając je do produkcji. Jednak w dzisiejszych czasach jest to dalekie od rzeczywistości.

Na szczęście powstające procesy stwarzają nowe możliwości komercjalizacji recyklingu. Przykładem mogą być procesy recyklingu tworzyw sztucznych, tekstyliów, baterii, stałych odpadów komunalnych (MSW) i innych, w których obecnie tylko część poddawana jest recyklingowi, a większość trafia do spalarni lub na wysypiska.

Dowiedz się, jak możemy Cię wesprzeć w przekształcaniu dzisiejszych odpadów w wartość jutra.


Dowiedz się więcej

Odwierty budowlane

Gospodarka wodna ma decydujące znaczenie w każdym projekcie budowlanym. Odgrywa ona kluczową rolę w wykopach i fundamentach, w chłodzeniu maszyn, utrzymywaniu ciśnienia, przemieszczaniu ciał stałych lub jako środek czyszczący. Optymalizacja zużycia wody to zatem coś więcej niż tylko poprawa zrównoważonego rozwoju. Może być również istotna dla uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Wirówki dekantacyjne Alfa Laval są sprawdzoną metodą poprawy wydajności w pracach wiertniczych i drążeniu tuneli, szczególnie w zakresie oczyszczania szlamu i czystości wody. Technologia ta eliminuje potrzebę stosowania zbiorników sedymentacyjnych, skutecznie usuwając większość drobnych cząstek, których tradycyjne urządzenia do oczyszczania szlamu nie są w stanie usunąć bez użycia polimerów. Czysta woda oddzielona od odpadów stałych może być ponownie wykorzystana.


Dowiedz się więcej

 

cleantech-Reuse-reduce-recycle-mining-tailings-final.jpg

Odpady górnicze

Wirówki dekantacyjne Alfa Laval z pełną komorą stanowią doskonały wybór dla szerokiego zakresu zadań związanych z oddzielaniem fazy stałej i ciekłej w górnictwie i przemyśle mineralnym. Mogą one zastąpić lub uzupełnić istniejące rozwiązania i pomóc w zwiększeniu wydajności, zmniejszeniu objętości odpadów poflotacyjnych, zaoszczędzeniu miejsca i zwiększeniu odzysku wody, substancji chemicznych i minerałów. Przede wszystkim jednak, dekantery eliminują potrzebę stosowania zapór osadowych, zwiększając tym samym wewnętrzne bezpieczeństwo pracy.


Dowiedz się więcej


cleantech_symbol_RGB_png.png

Czysta energia

Skontaktuj się z nami

Dowiedź się więcej na temat naszych zrównoważonych rozwiązań

Informacje te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.