Wychwytywanie, utylizacja i składowanie dwutlenku węgla

Wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie dwutlenku węgla (CCU/S) będzie jednym z ważnych sposobów na wprowadzenie nas na drogę zrównoważonego rozwoju. Podczas gdy małe zakłady CCU istnieją już od dziesięcioleci, coraz powszechniejsze stają się instalacje na dużą skalę. Po wychwyceniu CO2 jest zazwyczaj składowany w formacjach geologicznych, co zapobiega jego emisji do atmosfery. Jednak w wielu gałęziach przemysłu istnieją rozwiązania pozwalające na ponowne wykorzystanie wychwyconego dwutlenku węgla w celu zwiększenia wydajności - a tym samym rentowności. Jednym z przykładów jest intensyfikacja wydobycia ropy naftowej (EOR), gdzie wychwycony CO2 jest wstrzykiwany do szybów naftowych w celu zwiększenia ciśnienia, a tym samym wydajności.

Niezależnie od przyjętego podejścia, efektywna technologia wymienników ciepła ma fundamentalne znaczenie dla komercyjnej opłacalności CCU/S. Alfa Laval była integralnym partnerem w rozwoju wielu instalacji CCU/S przed i po spalaniu w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki szerokiej ofercie wymienników ciepła, Alfa Laval wspiera klientów w spełnianiu wymagań tego energochłonnego procesu, maksymalizując wychwyt CO2 przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia pary i wymagań dotyczących mediów.

Carbon_Capture_Utilization_Storage_hero_image_web.jpg

Cleantech-Carbon-capture-case.jpg

Przyspieszenie efektywnego kosztowo wychwytywania dwutlenku węgla

Technologia wymienników ciepła Alfa Laval odegrała główną rolę w ponad połowie światowych instalacji CCU/S. Nasze unikalne płytowe i ramowe wymienniki ciepła Alfa Laval Packinox umożliwiają rozwój instalacji, które ułatwią wychwytywanie dwutlenku węgla przy dużych korzyściach skali. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o roli, jaką odgrywa wymiana ciepła w procesie wychwytywania dwutlenku węgla i jak współpracujemy z głównymi licencjodawcami i użytkownikami końcowymi, aby to umożliwić.


Dowiedz się więcej

Nasze rozwiązania

Alfa Laval posiada szeroką ofertę wymienników ciepła, które spełniają wymagania energochłonnych instalacji CCU/S. Pomagamy w maksymalizacji odzysku energii w wielu zastosowaniach, w tym w wymiennikach typu "lean/rich", gdzie odzysk ciepła jest największy w całym procesie. Oferujemy również rozwiązania minimalizujące zapotrzebowanie na energię i wodę chłodzącą, przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności wychwytywania CO2 i zmniejszeniu kosztów dla pakietu sprężarek i innych urządzeń procesowych.

Carbon-capture-utilization_storage_chart_EN_RGB.png

widegap_left_side_640x360.png

Alfa Laval WideGap

Uszczelkowe płytowo-ramowe wymienniki ciepła WideGap są dostosowane do kondensacji niskociśnieniowej, wykorzystując większą niż zwykle szczelinę kanałową w celu zminimalizowania spadku ciśnienia po stronie skraplającej. Unikalna konstrukcja umożliwia maksymalizację skraplania przy najniższej możliwej ilości pary kierowanej do sprężarki. Pozwala to obniżyć koszty inwestycyjne i zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę. Dlatego też WideGap jest dobrze dostosowany do specyficznych usług kondensacji strippera w procesach wychwytywania dwutlenku węgla.


Dowiedz się więcej

Compabloc_640x360.jpg

Alfa Laval Compabloc

Compabloc jest technicznie sprawdzonym rozwiązaniem, które oferuje szeroką gamę zalet w porównaniu z tradycyjnymi wymiennikami płaszczowo-rurowymi typu kocioł lub termosyfon. Dzięki niewielkim rozmiarom i masie, Compabloc zapewnia minimalizację kosztów instalacji, a niska objętość zatrzymana może zmniejszyć zapasy rozpuszczalnika nawet o 20%. Co więcej, możliwość pracy z niższym ciśnieniem i temperaturą nasycenia pary oraz brak stref martwych ograniczają do minimum degradację rozpuszczalnika.


Dowiedz się więcej

plate_heat_exchangers_welded-plate-shell.jpg

Alfa Laval Packinox

Wymiennik ciepła Packinox jest idealny do zastosowań, w których wymagany jest maksymalny odzysk energii. Ten unikalny wymiennik ciepła umożliwia projektowanie najbardziej wydajnych procesów z wykorzystaniem tylko jednego wymiennika ciepła przy minimalnej powierzchni zabudowy. Spawana konstrukcja Packinox zapewnia najdłuższe okresy międzyoperacyjne i najbezpieczniejsze rozwiązanie minimalizujące ryzyko wycieku rozpuszczalnika.


Dowiedz się więcej

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Uszczelkowe płytowo-ramowe wymienniki ciepła Alfa Laval

Nasza przemysłowa linia płytowych wymienników ciepła z uszczelkami jest odpowiednia do zadań, gdzie wymagany jest wysoki, ekonomiczny odzysk ciepła. Są one również doskonałe do zmniejszenia zużycia wody chłodzącej. Dzięki konstrukcji zapewniającej długą pracę i minimalne wymagania konserwacyjne, wyznaczają one nowe standardy wydajności, niezawodności i łatwości serwisowania.


Dowiedz się więcej

Alfa Laval Niagara WSAC_modular_640x360.png

Chłodnice powietrza z powierzchnią mokrą Alfa Laval Niagara

Chłodnice powietrza o mokrej powierzchni Niagara (WSAC®) to wykonane na zamówienie, zamknięte systemy chłodzenia i kondensacji, które łączą w sobie wysoką wydajność, niskie koszty operacyjne, kompaktowe rozmiary i niezawodne działanie. Zastosowanie powietrza jako czynnika chłodzącego minimalizuje temperaturę na wylocie z procesu, co z kolei minimalizuje ilość oparów trafiających do stopnia sprężarki, przy jednoczesnym utrzymaniu ich wyższej gęstości. Zapewnia to niski koszt inwestycji w zestaw sprężarek.


Dowiedz się więcej


cleantech_symbol_RGB_png.png

Czysta energia

Skontaktuj się z nami

Dowiedź się więcej na temat naszych zrównoważonych rozwiązań

Skontakuj się z nami

Twoje informacje są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności i ochrony danych.