Cykl życia produktu

Żyjemy dziś w społeczeństwie, w którym panuje zasada "weź - zrób - wyrzuć". W rzeczywistości 50% zużywanego przez nas dwutlenku węgla jest zawarte w produktach, infrastrukturze i żywności. Aby osiągnąć poziom zerowy netto musimy sprawić, aby nasze przepływy materiałowe miały charakter cyrkularny.

Alfa Laval zobowiązuje się do dbania o produkowane przez siebie urządzenia przez cały cykl życia produktu. Projektujemy z myślą o cyrkularności, upewniając się, że jesteśmy ostrożni w stosunku do naszych surowców. Sposób użytkowania naszych urządzeń jest równie ważny, dlatego optymalizujemy nasze produkty przez cały okres ich użytkowania, aż do momentu, gdy mogą być ponownie wykorzystane i poddane recyklingowi.

Wierzymy również, że partnerstwo jest niezbędne do osiągnięcia zerowego poziomu netto. Współpracując we wszystkich sektorach, możemy przyspieszyć wdrażanie nowych innowacji i przyspieszyć przejście do bardziej okrężnego społeczeństwa.

Alfa Laval Sustainable solutions Product lifeetime

Przyspieszenie procesu obiegu zamkniętego poprzez maksymalizację cyklu życia produktu

Chcesz dowiedzieć się, dlaczego cyrkularność jest tak ważnym krokiem na drodze do zerowej emisji netto? Obejrzyj ten krótki film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Alfa Laval może wspierać ideę okrągłości poprzez maksymalizację cyklu życia produktów i dlaczego tak ważne jest, abyśmy współpracowali ze wszystkimi sektorami na drodze do zerowej emisji netto.

Product lifecycle at Alfa Laval

There are six key steps in a product’s lifecycle, and each step has its own solutions. Starting with our natural resources and production, we want to make sure that our products are responsibly sourced and produced using minimal carbon emissions. Once our products have left the production site, we want our products to support the resource savings of our customers by optimizing performance. As they reach the end of life, we offer solutions for our equipment to be reused and recycled.

Circular economy chart
Cleantech Service hero

Service to optimize energy efficiency

Did you know that up to 2.5% of the world’s CO2 emissions could be prevented if heat exchangers performed optimally and were serviced regularly?

Every year, the number of heat exchangers Alfa Laval services to optimize energy efficiency, reduces our customers’ capacities by 50 GW. That is the amount of energy that can be generated by 10,000 wind turbines in the same timeframe.

Imagine what we could do if all industries cleaned their plate heat exchangers to optimize heat transfer efficiency.


Read more

Re-Made to matter

There is no quick fix to our planet’s climate challenges. Every piece of the puzzle matters. That’s why Alfa Laval and Stena Recycling have teamed up to accelerate the transition towards a carbon neutral and circular future. Re-Made to matter is a programme to recycle older heat exchangers, we can minimize our reliance on virgin materials in production. At the same time, we can drastically reduce energy needs and CO2 emissions by helping customers switch to more efficient technologies. Watch this video to learn about our collaboration and solution.


Learn more

Concept Zero

Concept Zero is our vision and target to produce the world’s first carbon neutral heat exchanger by 2030. It will be a heat exchanger using fossil-free steel and recycled material in the gaskets. Additionally, the heat exchanger is prepared to easily be recycled. We are doing this journey in partnership with the Swedish steel manufacturer SSAB.


Read more

Digital solutions for decarbonization

Alfa Laval and Microsoft have joined forces to reach our common goal – to reduce carbon dioxide emissions. This partnership is about utilizing the respective strengths of the two companies to create new sustainable solutions; Alfa Laval’s heat transfer solutions and Microsoft’s strength of data analysis and AI, to ensure that all heat exchangers in the world perform optimally, and to build the most sustainable data centers. A win-win-win for everyone.


Read more

Moatti Service hero

End-to-end service for endless peace of mind

No downtime. No filter changes. That’s what your customers get from the new Moatti ReMan Service Solution. We guarantee an Alfa Laval-certified, fully warranted remanufactured filter that meets like-new specifications for your customer’s regularly scheduled engine maintenance. It’s as reliable and trouble-free as an Alfa Laval Moatti automatic, backflushing filter itself.


Learn more

Alfa Laval Service

Did you know that up to 2.5% of the world’s CO2 emissions could be prevented if heat exchangers performed optimally and were serviced regularly?

With Alfa Laval service, we can make sure that you optimize energy efficiency, reduce carbon emissions, and save costs over your products’ entire lifecycle.

Contact us today to find out about our 360° Service Portfolio.


Learn more

product lifetime service star


cleantech_symbol_RGB_png.png

Czysta energia

Skontaktuj się z nami

Dowiedź się więcej na temat naszych zrównoważonych rozwiązań

Informacje te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.