Produkcja białka

Produkty mięsne i drobiowe przetwarzane są na całym świecie przy użyciu naszych komponentów i modułów. Umożliwiają one efektywne odzyskiwanie produktów ubocznych generujących dochód, takich jak krew, kości, skrawki DAF (flotacja rozpuszczonym powietrzem), tłuszcze jadalne, żelatyna, karma dla zwierząt, biopaliwa i wiele innych.

Meat and poultry processing

Systemy, moduły lub urządzenia

Alfa Laval oferuje pełne spektrum możliwości, począwszy od kompletnych instalacji przetwórczych, poprzez moduły wstępnie zaprojektowane, aż do pojedynczych urządzeń specjalistycznych. Alfa Laval może pomóc w poprawie kluczowych parametrów operacyjnych w procesie przetwarzania kości, skórek, krwi i osocza krwi, tłuszczów i olejów, żelatyny, MDM i jadalnych komponentów białkowych.

Możesz również skorzystać z niezrównanej wiedzy praktycznej i doświadczenia Alfa Laval, które pomogą Ci rozszerzyć, udoskonalić i dostroić całą linię technologiczną do przetwarzania mięsa lub drobiu.

Nowe możliwości

W wyniku procesów przetwarzania mięsa i drobiu powstaje zazwyczaj szereg różnych produktów ubocznych oraz "resztek". Wiele z nich jest zazwyczaj przetwarzanych na mączki mięsne, mączki z krwi i kości, wykorzystywane jako produkty towarowe lub składniki pasz dla zwierząt.

Jednak obecnie na całym świecie rośnie świadomość, że takie resztki i inne materiały wcześniej uważane za odpady lub o niskiej wartości mogą być bogatym źródłem wysokowartościowych białek jadalnych o szerokim zakresie atrakcyjnych zastosowań i znacznym potencjale handlowym. Alfa Laval jest pionierem w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.