Dry Rendering Optimizer

Uzyskaj mączkę bogatszą w białko i większą ilość tłuszczu dzięki optymalizatorowi procesu renderowania na sucho od Alfa Laval. Przekształcenie istniejącej linii technologicznej suchego renderowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w wysokowydajny system hybrydowy lub kompletny, zautomatyzowany system mokrego renderowania przyczynia się do 40% oszczędności energii i kosztów operacyjnych. Może również podnieść zawartość białka w mączce nawet o 5%, a wydajność wysokiej czystości tłuszczu

Dry rendering optimizer - meat rendering plant

Energooszczędne renderowanie zwiększa jakość i wydajność mączki bogatej w białko i tłuszcz o wysokiej czystości

 • Zwiększ zawartość białka w mączce nawet o 5%, jednocześnie poprawiając jej stabilność
 • Zwiększ wydajność tłuszczu o ponad 10% dzięki tłuszczowi zwierzęcemu o wyższej jakości do produkcji biopaliw
 • Zmniejsz koszty eksploatacji i energii o około 40% dzięki automatyzacji i ponownemu wykorzystaniu ciepła odpadowego
 • Ogranicz emisje dwutlenku węgla poprzez efektywne energetycznie ponowne wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, zasobów naturalnych

Alfa Laval Dry Rendering Optimizer /Optymalizator renderowania na sucho od ALfa Laval zwiększa wartość Twojego strumienia produktów końcowych, jednocześnie zwiększając Twoje kwalifikacje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Minimalna inwestycja w niezbędny sprzęt skutkuje znacznymi oszczędnościami. Ponadto system renderowania podgrzewa produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, zużywając mniej energii niż konwencjonalne systemy i ponownie wykorzystuje ciepło odpadowe z suszenia, zmniejszając rachunki za prąd.

Odpowiedzialne ponowne wykorzystanie zasobów hodowli zwierząt i ciepła odpadowego pomaga zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, zużycie paliw kopalnych i koszty mediów, co czyni optymaliztor rozsądną inwestycją.

Zawsze współpracujemy z Alfa Laval w zakresie dopracowania operacji. Nie możemy się doczekać kontynuacji naszej bliskiej i konstruktywnej współpracy oraz wykorzystania know-how Alfa Laval w celu dostosowania rozwiązań do naszych wymagań”.

–Salvatore Papa, General Manager, Proteg SpA
.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Optymalizacja procesów renderowania na sucho w celu uzyskania 40% oszczędności energii oraz poprawy jakości i wydajności białka i tłuszczu

Producent tłuszczu oraz mączki mięsno-kostnej Proteg SpA zwrócił się do Alfa Laval z prośbą o poprawę jakości produktów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i emisji do środowiska. Prośba? Wyższa zawartość białka, aby podnieść cenę sprzedaży śruty białkowej do karmy dla zwierząt oraz wyższej jakości tłuszczu do wykorzystania w biopaliwie, co przekłada się na wyższą wydajność.

Raw red meat
.

Serwis

Usługi systemowe dla przemysłu spożywczego

Usługi systemowe dla przemysłu spożywczego Alfa Laval pomagają zwiększyć wydajność procesów przetwórstwa spożywczego. Korzyści są następujące:

 • Ciągłe usprawnianie działań w celu utrzymania przewagi nad konkurencją
 • Nacisk na niezawodność, optymalizację i dostępność
 • Maksymalny zwrot z inwestycji w całym cyklu życia systemów przetwórstwa spożywczego

Dowiedz się więcej o naszej ofercie

service men with ipad

.

Powiązane produkty i branże

.

Jak działa Alfa Laval Dry Rendering Optimizer?

Meat Rendering Plant.png

 

Alfa Laval Dry Rendering Optimizer zapewnia dwie opcje modernizacji: (1) przekształcenie konwencjonalnej linii do renderowania na sucho w system hybrydowy lub (2) przekształcenie konwencjonalnej linii do renderowania na sucho w kompletny system do renderowania na mokro. Modernizacja wymaga inwestycji w łatwe do zintegrowania komponenty, w tym młynki, podgrzewacz z bezpośrednim wtryskiem pary, pompy, dekantery, szybkie separatory, parowniki i suszarkę/kuchenkę.

 

Opcja aktualizacji 1: Alfa Laval Dry Rendering Optimizer Hybrid

Zmodernizuj konwencjonalną linię do renderowania na sucho aby uzyskać hybrydowy system renderowania.

Typical hybrid dry rendering process_Flowchart-Option1.png

Alfa Laval Dry Rendering Optimizer Hybrid zapewnia oszczędność energii. Zamienia istniejącą instalację renderowania na sucho w system hybrydowy przy minimalnych nakładach inwestycyjnych, jednocześnie zmniejszając zużycie energii o około 40%. Zmniejszenie kosztów energii i emisji dwutlenku węgla wymaga dodania następujących komponentów:

 • Urządzenia do rozdrabniania surowców, w tym pompy do dużych obciążeń
 • Nagrzewnica z bezpośrednim wtryskiem pary (DSI) zapewnia szybkość i wydajność
 • Dekanter dwu- lub trójfazowy do odwadniania gotowanego produktu, oraz
 • Parownik ciepła odpadowego (WHE) do wychwytywania i ponownego wykorzystania ciepła z systemu kuchenki utylizacyjnej

Jakość i ilość mączki i tłuszczu są podobne do tych wytwarzanych przy konwencjonalnym renderowaniu na sucho. Jednak dodanie opcjonalnego dekantera trójfazowego umożliwia ekstrakcję frakcji tłuszczu w postaci tłuszczu o wysokiej czystości, porównywalnej pod względem jakości z tłuszczem renderowanym na mokro.

 

Opcja aktualizacji 2: Alfa Laval Dry Rendering Optimizer

Zmodernizuj konwencjonalną linię do renderowania na sucho aby uzyskać kompletny system do niskotłuszczowego renderowania na mokro.

Alfa Laval Dry rendering optimizer_Flowchart.png

Alfa Laval Dry Rendering Optimizer przekształca istniejącą linię przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na sucho w kompletny, zautomatyzowany system renderowania na mokro marki Alfa Laval. System ten optymalizuje zużycie energii oraz poprawia jakość i wydajność produktu końcowego.

Przekształć konwencjonalną linię technologiczną do renderowania na sucho w kompletny system do renderowania na mokro.Oprócz dodania urządzeń do obsługi surowców dla wspomnianego powyżej systemu hybrydowego, Alfa Laval Dry Rendering Optimizer wymaga dodania dekantera Alfa Laval do usuwania tłuszczu w celu wstępnej ekstrakcji tłuszczu przez dwufazowy dekanter oraz wysokoobrotowy odpieniacz separatora w celu usunięcia wszystkich materiałów fazy lekkiej z fazy wodnej przed zatężeniem fazy wodnej w parowniku ciepła odpadowego.

Usunięcie fazy lekkiej z fazy wodnej zmiania profil suszenia i wymaga starannej oceny ogólnej wydajności istniejącej kuchenki. Alfa Laval może przeanalizować wymagania dotyczące wydajności suszenia i w razie potrzeby zalecić rozwiązania, jeśli potrzebna będzie większa wydajność.

Niższa zawartość tłuszczu w mączce mięsno-kostnej umożliwia producentom wprowadzanie na rynek produktu o zawartości białka nawet o 5% wyższej niż w przypadku mączki wytopionej na sucho lub mączki o podobnej zawartości białka jak mączka wytopiona na sucho. Optymalizacja zawartości wilgoci w mączce zmniejsza uszkodzenia termiczne suszonego białka mączki mięsno-kostnej, zapewniając wydajność mączki porównywalną z mączką wytopioną na sucho.