Moduły pilotażowe

Alfa Laval offers a wide range of small-scale units and pilot plants which are ideal for on-site testing. Valuable data is gained for evaluation of process feasibility, determination of design and up-scaling, optimization of existing production lines or processing of high-value products

Alfa Laval PilotUnit Multi

Small-scale units and pilot plants

In order to ensure the optimum solution, it is often advisable to conduct experiments on a small scale. These can be used to establish process feasibility, determine design data for up-scaling, optimize existing production lines or even carry out small-scale processing of high-value and/or low-volume products.

Our range of small-scale units and pilot plants is based on the unique plate-and-frame modules or the full-fit sanitary spiral elements, or a combination of both. The sizes vary from only a few litres of test media volume in the Alfa Laval LabUnits up to 1,000 litres in the Alfa Laval PilotUnits. it is possible to test all filtration processes: Reverse osmosis, nanofitration, ultrafiltration and microfiltration. 

On-site testing or at Alfa Laval pilot facilities

Alfa Laval provides small-scale modules, units and pilot plants for testing on-site in connection with other process equipment and for testing at our own state-of-the-art Membrane and Application Development Test Centre in Nakskov, Denmark. In both cases, we also provide highly skilled process consultancy services.

Benefits

  • You can make the first screening evaluations in your own laboratory and thus get the correct answers to vital questions
  • The same design is used for both small-scale and industrial scale equipment which allows you to develop new processes and products
  • The data gathered is accurate and reliable for easy up-scaling
  • Alfa Laval has its own membrane and application development test centre where experts are ready to help you with process know-how and test work
  • You can conduct experiments with both plate-and-frame and spiral wound module configurations - and all filtration processes

Jak działa proces filtracji membranowej?

Oddzielenie fizyczne

Filtracja membranowa jest procesem separacji fizycznej, w którym siłą napędową jest różnica ciśnień pomiędzy dwoma stronami specjalnej powierzchni membrany. Proces ten charakteryzuje się zdolnością do oddzielania cząsteczek o różnych rozmiarach i właściwościach.
Prawie caly przemyslowy proces filtracji membranowej jest przeprowadzany jako filtracja z przeplywem poprzecznym, gdzie ciecz, która jest filtrowana przeplywa równolegle do powierzchni membrany z wysoka predkoscia i pod cisnieniem.

Bariera fizyczna

W najbardziej podstawowych terminach, filtracja membranowa polega na przepuszczeniu pojedynczego strumienia zasilajacego przez system membranowy, który rozdziela go na dwa indywidualne strumienie, znane jako permeat i retentat. Powierzchnia membrany, która je rozdziela, jest fizyczna bariera o wysoce wyspecjalizowanych cechach - bariera, przez która moga przejsc tylko pewne wybrane skladniki w strumieniu zasilajacym.

Przejście przez

Pory w takim materiale membranowym są tak małe, że mierzy się je w Angstremach (10-10 m), a do przepchnięcia przez nie cieczy wymagane jest ciśnienie. W rzeczywistości, pory w powierzchni membran używanych do nanofiltracji i odwróconej osmozy są tak małe, że nie można ich zobaczyć nawet za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego.

Long experience with membranes

Alfa Laval's experience within membrane filtration dates back almost as far as the technology itself, and we wish to share our experience with you.