Moduły membranowe | Alfa Laval

Moduły membranowe

Alfa Laval designs, manufactures and installs complete cross-flow membrane filtration systems, based on polymeric membranes. Our production units are based on either the unique plate-and-frame modules or on spiral elements of varying sizes. For some applications, a combination of both types can be used to give the best possible solution

production unit 1699 right side 640x360

Potrzebujesz serwisu? Sprawdź naszą ofertę serwisową tutaj: Serwis Alfa Laval

Long experience and complete range

Alfa Laval offers a complete range of cross-flow filtration solutions and in-house membrane manufacture. Our experience in microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis dates back as far as the mid-sixties, soon after membrane filtration was introduced on a commercial scale. The extensive Alfa Laval portfolio includes high performance polymeric membranes, sanitary modules, components, laboratory test units, pilot plants and fully engineered membrane production units.

Customized solutions

At Alfa Laval, we take pride in supplying our customers with complete, optimized solutions that take every aspect of the process into consideration. Our solutions are designed on the basis of feed product composition, production parameters, final product requirements and costs. The solutions then selected can be based on the unique plate-and-frame modules or the cost effective spiral elements - or a combination of both to give the best possible solution. We develop our systems in close cooperation with customers and can provide batch and continuous operation as well as sanitary and industrial design. Validation support is available, as is support in installation and commissioning.

Benefits of our membrane filtration systems

Membrane filtration provides many significant advantages when used in industrial-scale applications where reliability, consistency and operating costs are crucial considerations. These advantages include:

  • Lower overall production costs
  • High end product quality
  • High degree of flexibility
  • Customized design
  • 24-hour service programme

Jak działa filtracja membranowa?

Oddzielenie fizyczne

Filtracja membranowa jest procesem separacji fizycznej, w którym siłą napędową jest różnica ciśnień pomiędzy dwoma stronami specjalnej membrany. Proces ten charakteryzuje się zdolnością do oddzielania cząsteczek o różnych rozmiarach i właściwościach.
Prawie cala przemyslowa filtracja membranowa jest przeprowadzana jako filtracja z przeplywem poprzecznym, gdzie ciecz, która jest filtrowana przeplywa równolegle do membrany z wysoka predkoscia i pod cisnieniem.

Bariera fizyczna

W najbardziej podstawowych terminach, filtracja membranowa polega na przepuszczeniu pojedynczego strumienia zasilajacego przez system membranowy, który rozdziela go na dwa indywidualne strumienie, znane jako permeat i retentat. Membrana, która je rozdziela jest fizyczna bariera o wysoce wyspecjalizowanych cechach - bariera, przez która moga przejsc tylko pewne wybrane skladniki w strumieniu zasilajacym.

Przejście przez

Pory w takim materiale membranowym są tak małe, że mierzy się je w Angstremach (10-10 m), a do przepchnięcia przez nie cieczy wymagane jest ciśnienie. W rzeczywistości, pory w membranach używanych do nanofiltracji i odwróconej osmozy są tak małe, że nie można ich zobaczyć nawet za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego.

Types of membrane filtration

Reverse osmosis (RO)

Reverse osmosis uses the tightest possible membrane in liquid separation. In principle, water is the only material that can permeate the membrane. All other materials (salts, sugars, etc.) will be unable to pass through)

Nanofiltration (NF)

Nanofiltration is not as fine a separation process as reverse osmosis, and uses membranes that are slightly more open. Nanofiltration allows small ions to pass through while excluding larger ions and most organic components.

Ultrafiltration (UF)

Ultrafiltration involves membranes in which the pores are larger and the pressure is relatively low. Salts, sugars, organic acids and smaller peptides are allowed to pass, while proteins, fats and polysaccharides are not.

Microfiltration (MF)

In microfiltration, suspended solids, bacteria and fat globules are normally the only substances not allowed to pass through.

Membrane filtration HIW

Alfa Laval membrane filtration system

Membrane technology from Alfa Laval

Membrane filtration complements the range of other separation technologies offered by Alfa Laval. This ensures that we are always in a position to provide you with the ideal solution for your particular process. By using membrane filtration alone or in combination with our range of centrifuges, decanters or evaporators.