Leżakownia - wyzwania i rozwiązania

Profesjonalne wyposażenie do procesu fermentacji

Stabilny, niezawodny i efektywny proces fermentacji opiera się na urządzeniach gwarantujących wysokiej jakości zarządzanie drożdżami, higieniczną konstrukcję i dokładną kontrolę zmiennych procesowych.

Nasze rozwiązania w zakresie fermentacji piwa i leżakowania pomagają przezwyciężyć typowe problemy, pozwalając wykorzystać w całości potencjał linii produkcyjnej browaru przemysłowego.

Gospodarka drożdżowa

Wyzwanie

 • Zapotrzebowanie na propagację drożdży, przechowywanie i odzysk

Korzyści

 • Gęstwa drożdżowa o wysokiej witalności i żywotności
 • Prawidłowe zadawanie drożdży
 • Duża elastyczność przy propagacji, przechowywaniu i zadawaniu różnych szczepów drożdży

Wyzwanie

 • Zapewnienie czystej, świeżo namnożonej gęstwy drożdżowej o wysokiej jakości

Rozwiązanie

 • Mieszadła drożdżowe Alfa Laval SCANDI BREW®  

Korzyści

 • Drożdże o wysokiej witalności i żywotności
 • Prawidłowe i precyzyjne dozowanie drożdży do brzeczki
 • Homogeniczna gęstwa drożdżowa
 • Duża elastyczność przy propagacji, przechowywaniu i zadawaniu różnych szczepów drożdży
.

Fermentacja i leżakowanie

Wyzwania

 • Problemy z pianą, kiedy chcemy zwiększyć poziom napełnienia zbiornika
 • Powtarzalność procesu fermentacji

Rozwiązanie

Korzyści

 • Zmniejszone pienienie umożliwia większe wykorzystanie pojemności zbiorników
 • Homogenizacja piwa w zbiorniku zapobiega przedwczesnemu opadaniu drożdży
 • Wyrównanie temperatury i wysycenia CO2 w całej objętości zbiornika
 • Równomierna i krótsza fermentacja

Wyzwanie

 • Długi całkowity proces w fermentorach

Korzyści

 • Efektywne energetycznie chłodzenie piwa po fermentacji
 • Osiągnięcie wymaganej temperatury do transferu piwa zielonego

Wyzwanie

 • Utrzymanie warunków higienicznych w systemach fermentacji oraz liniach przesyłowych piwa

Korzyści

 • Powierzchnie mające kontakt z piwem dokładnie i efektywnie czyszczone
 • Optymalizacja czasu przestojów

Wyzwania

 • Długi czas sedymentacji
 • Zanik piwa

Korzyści

 • Ograniczenie czasu leżakowania (bez oczekiwania na sedymentację drożdży)
 • Zmniejszenie strat

Wyzwanie

 • Drożdże nadmiarowe

Korzyści

 • Odzysk do 88% piwa z drożdży odpadowych
.

Chmielenie na zimno

Wyzwania

 • Niskie wykorzystanie chmielu 
 • Powtarzalność
 • Wydłużony czas procesu, w przypadku chmielenia na zimno na dużą skalę

Korzyści

 • Najlepsze wykorzystanie chmielu
 • Przyspieszony proces chmielenia na zimno
 • Improved downstream clarification
 • Skuteczne usuwanie chmielu

Pobór próbek piwa

Wyzwanie

 • Niespójne, niehigieniczne i czasochłonne pobieranie próbek

Korzyści

 • Podwyższona jakość i częstotliwość poboru próbek
 • Skrócony czas poboru próbek
.

Mycie

Wyzwania

 • Długi i kosztowny proces
 • Wysokie zużycie energii i środków myjących podczas cykli mycia

Korzyści

 • Dostosowany do Klienta, łatwy do weryfikacji system
 • O 30% krótszy czas mycia i zużycie środków myjących
 • Zredukowane zużycie energii w przypadku CIP-u gorącego (do 70%) i zimnego (do 50%)
 • Optymalny odzysk i ponowne użycie środków myjących
 • System automatyczny

Coldblock overall design

Wyzwanie

 • Bezpieczna eksploatacja dużych zbiorników przeznaczonych do gospodarki drożdżowej, fermentacji oraz zbiorników do piwa jasnego

 

Korzyści

 • Zintegrowane systemy bezpieczeństwa
 • Jednolity, powtarzalny i higieniczny proces

Wyzwanie

 • Nieoptymalny projekt leżakowni

 

Korzyści

 • Wyeliminowanie zakażenia
 • Optymalizacja pomp i linii produkcyjnych
 • Optymalizacja kompletnych linii procesowych i urządzeń pomocniczych
 • Większe możliwości dostosowania procesu do zmian produkcyjnych
.