Warzelnia - wyzwania i rozwiązania

Urządzenia przemysłowe dla warzelni

Wysokie zużycie energii, utrata ekstraktu i wysokie zużycie wody to tylko niektóre z najczęstszych problemów występujących podczas produkcji brzeczki. Nieskuteczny CIP może również wpływać na długość procesu, a potem pojawia się problem, co zrobić z osadami gorącymi i młótem.

Alfa Laval oferuje niezwykłe rozwiązania zwykłych problemów, aby zapewnić efektywność i doskonałą wydajność w browarnictwie przemysłowym.

.

Przygotowanie brzeczki

Wyzwanie

 • Zbyt mokre młóto

Rozwiązanie

Korzyści

 • Obniżona do 70% wilgotność młóta

Wyzwanie

 • Wysokie zużycie energii

Rozwiązanie

Korzyści

 • Redukcja zużycia energii do 40% poprzez wykorzystanie energii z gotowanej brzeczki do podgrzewu kolejnych warek

Wyzwanie

 • Pogorszona wymiana ciepła z powodu osadów w kadzi warzelnej i nieskutecznego CIP

Rozwiązanie

Korzyści

 • Całkowite oczyszczenie powierzchni kadzi warzelnych zapewnia wyższą efektywność i higienę procesu
.

Whirlpool

Wyzwanie

 • Jakość brzeczki
 • Zanik brzeczki
 • Nieefektywna separacja osadów gorących
 • Zbyt mokre osady gorące powodują problemy z ich zagospodarowaniem

Wyzwanie

 • Poprawiona klarowność brzeczki przed chłodzeniem
 • Odzysk utraconej brzeczki z osadów gorących
 • Skrócony czas i wyższa jakość separacji osadów gorących
 • Znacznie obniżona wilgotność osadów gorących (które mogą być sprzedane razem z młótem jako dodatek do karmy dla zwierząt)
 • Mniejsze ryzyko zanieczyszczenia chłodnicy brzeczki
 • Zredukowane zużycie wody i energii do przygotowania kadzi osadowej pomiędzy warkami
.