Centralna stacja probiercza

Centralna stacja probiercza ułatwia pobieranie próbek z tanków piwnych. Jest to system modułowy umożliwiający pobór próbek z maksymalnie 12 zbiorników. Ze względu na położenie zaworu próbkującego na pionowych fermentatorach lub jasnych zbiornikach piwa, dostęp do punktu poboru próbek często wymaga zastosowania podestów. System pozwala na umieszczenie zaworu próbkującego w optymalnym punkcie do poboru próbek: na środku cylindrycznej części zbiornika, niezależnie od tego czy jest łatwy dostęp do

啤酒集中取样装置

Przy pobieraniu próbki są dwie możliwości; albo sterylne albo niesterylne pobieranie próbek. W celu sterylnego pobrania próbki z wybranego zbiornika, należy nacisnąć przycisk "sterylny", a rurociąg do panelu próbkowania zostanie wysterylizowany parą wodną. Po sterylizacji rurociąg jest przedmuchiwany do sucha sterylnym powietrzem lub CO2. Teraz można nacisnąć przycisk "sampling" i medium z próbką będzie przepływać z wybranego zbiornika do cewki próbkującej w panelu próbkowania. Po naciśnięciu przycisku "płukanie" rurociąg zostanie przepłukany wodą, wyparowany i wysuszony.

Przy wyborze niesterylnego pobierania próbek niemikrobiologicznych, pierwszym krokiem po wybraniu zbiornika jest naciśnięcie przycisku "próbkowanie". Proces pobierania próbek będzie przebiegał tak samo jak powyżej, ale bez sterylizacji przed pobraniem próbki. Zawory do pobierania próbek oraz rurociągi z innymi zaworami są czyszczone w systemie CIP razem ze zbiornikiem. Proces czyszczenia jest uruchamiany przez naciśnięcie przycisku "CIP" lub przez zewnętrzny sygnał ze sterownika PLC i przebiega automatycznie zgodnie z zaprogramowanym czasem.

Korzyści

  • W pełni automatyczne i bezpieczne pobieranie próbek z wybranych zbiorników
  • "Bezbłędne działanie
  • Wysoka higiena pobierania próbek
  • Ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu do instalacji "cat-walk".
  • Optymalna pozycja punktu poboru próbek na zbiorniku niezależnie od konstrukcji zbiornika i dostępu
  • Równoczesne pobieranie próbek i lub CIP