Rotary Jet Mixer

Zaprojektowane do użytku w przemyśle browarniczym i napojów, mleczarskim, środków higieny osobistej i biofarmaceutycznym, Rotary Jet Mixer skutecznie obsługują mieszanie cieczy, dyspersję gazów, mieszanie proszków i czyszczenie zbiorników przy jednoczesnej redukcji czasu mieszania, zużycia energii i kosztów.

rotary jet mixer right side 640x360

Niezrównana wydajność mieszania

W wielu zastosowaniach mieszadło Rotary Jet zapewnia najszybsze i najbardziej wydajne rezultaty mieszania. Obsługuje również dyspersję gazów (napowietrzanie, odgazowywanie, karbonatyzację), mieszanie proszków i czyszczenie na miejscu (CIP). Opatentowana technologia mieszania strumieniem obrotowym oparta jest na technologii głowic obrotowych, które zostały zmodyfikowane do mieszania cieczy, gazów i proszków. Mieszalniki rotacyjne mogą być stosowane w zbiornikach o pojemności od 100 do 800 000 litrów.

W celu zaspokojenia potrzeb związanych z mieszaniem Alfa Laval oferuje również mieszadła i mieszalniki ze sprzężeniem magnetycznym.

Szybsze, efektywne mieszanie

Dzięki zastosowaniu Rotary Jet Mixer można zwiększyć wydajność, co przekłada się na większą produktywność, wyższą jakość produktu i lepsze wykorzystanie zasobów instalacji procesowej.

Obsługuje wiele aplikacji

Rotary Jet Mixer pomaga zmniejszyć nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne, a jednocześnie zapewnia szybkie i wydajne mieszanie. Pojedynczy Rotary Jet Mixer może obsługiwać mieszanie cieczy, dyspersję gazów i dyspersję proszków - plus czyszczenie zbiorników - bez konieczności stosowania oddzielnych urządzeń do każdego z tych procesów, co zapewnia znaczne oszczędności.

Efektywna, uproszczona konstrukcja

System oferuje oszczędności w zakresie zbiornika i konstrukcji nośnej, ponieważ silnik i pompa mogą być umieszczone na podłodze. Jednocześnie mieszalnik Rotary Jet umieszczony pod powierzchnią cieczy jest systemem zrównoważonym hydraulicznie, który nie powoduje znaczących obciążeń zbiornika. Ponadto łatwa do zainstalowania konstrukcja ułatwia modernizację istniejących zbiorników.

Zrobić dobrą rzecz jeszcze lepszą

Jako uzupełnienie mieszadeł z głowicami wirnikowymi dostępnych jest wiele wstępnie zaprojektowanych zespołów pompowych montowanych na rampie. Oprócz mieszalnika Rotary Jet, użytkownicy końcowi potrzebują również pompy i oprzyrządowania dla swojego systemu mieszania. Aby im to ułatwić, zaprojektowano szereg wstępnie skonstruowanych jednostek wyposażonych we wszystkie niezbędne urządzenia.  Dla użytkowników końcowych oznacza to oszczędność czasu i środków, ponieważ mogą oni pominąć proces projektowania i zaopatrzenia. Wystarczy tylko podłączyć dwie rury, wykonać okablowanie elektryczne, ustawić napęd o zmiennej częstotliwości - i gotowe.

Wyzwanie dla wydajności browaru: Jak najlepsze wykorzystanie chmielu, czyszczenia i odzyskiwania brzeczki

Zalety produktu

  • Najszybsze i najbardziej wydajne mieszanie
  • Oparte na technologii głowic obrotowych
  • Redukcja nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji

Katalog produktów

Najnowsza wersja on-line katalogu 'Close at hand'   

Wyszukaj produkt Alfa Laval

Zasada działania

Zasada działania

Obrotowe mieszadła strumieniowe umieszcza się pod powierzchnią cieczy. Ciecz jest podawana przez dysze mieszadeł Rotary Jet. Aby uzyskać optymalną cyrkulację w zbiorniku, system wykorzystuje zamkniętą pętlę cyrkulacyjną. Dwie lub cztery dysze obracają się zarówno wokół osi poziomej, jak i pionowej. Podwójny obrót umożliwia dyszom dotarcie do całej objętości zbiornika, zapewniając szybkie i skuteczne mieszanie wtryskiwanej cieczy, gazu lub proszku. W przypadku konieczności szybszego mieszania można zainstalować kilka mieszalników strumieniowych w układzie szeregowym.

Czyszczenie zbiornika wliczone w cenę

Mieszadło Rotary Jet Mixer spełnia podwójną rolę. Po zakończeniu procesu mieszania, dysze strumieniowe mieszalnika mogą być wykorzystane do rozpylania płynów czyszczących w zbiorniku w celu skutecznego czyszczenia powierzchni zbiornika.

Urządzenie montowane na płozie

W ofercie mieszadeł Rotary Jet dostępne są trzy różne wstępnie skonstruowane zespoły pomp montowane na rampie, stanowiące uzupełnienie oferty. Trzy dostępne jednostki wyposażone są w pompy o mocy 7,5 kW, 11 kW lub 15 kW. Zespół zamontowany jest na ramie ze stali nierdzewnej i składa się z następujących elementów Alfa Laval: energooszczędna pompa odśrodkowa LKH, napęd o zmiennej częstotliwości, orurowanie, dwa manometry, ręczne zawory motylkowe LKB-2 na wlocie i wylocie oraz zawór spustowy LKB-2.

Przykłady zastosowań:

Fermentacja piwa

Rotary Jet Mixer służy do mieszania w kadzi piwnej. Zastosowanie mieszania wymuszonego w fermentorach piwnych skraca czas obróbki nawet o 30%. W rezultacie maksymalizuje się wydajność fermentacji i obniża koszty operacyjne.

Mieszanie napojów

Zastosowanie mieszadła Rotary Jet Mixer optymalizuje procesy produkcyjne w przemyśle napojowym. Mieszadła są wykorzystywane do różnych zastosowań w branży napojów, takich jak mieszanie napojów zawierających miąższ owoców, rozpuszczanie aromatów, aspartamu i innych proszków oraz do czyszczenia zbiorników - Cleaning in Place (CIP).  Jedno mieszadło może być wykorzystywane do kilku różnych operacji w tym samym zbiorniku, np. do mieszania cieczy, odgazowywania, saturacji i rozpuszczania proszków.

Odgazowanie

Mieszadło Rotary Jet może być stosowane do skutecznego odgazowywania. Minimalizacja zawartości tlenu w płynnych produktach spożywczych, takich jak napoje bezalkoholowe, piwo i olej jadalny, prowadzi do wydłużenia okresu trwałości i poprawy stabilności smaku.

Gama produktów

Rotary Jet Mixer są dostępne w czterech różnych modelach (IM 10, IM 15, IM 20, IM 25). Są one przeznaczone do zbiorników o pojemności od 100 do 800 000 litrów i mogą obsługiwać przepływy recyrkulacyjne do 90 m3/h. 

Inne urządzenia mieszające

Firma Alfa Laval oferuje szeroki wybór urządzeń mieszających do zastosowań higienicznych w przemyśle mleczarskim, żywieniowymnapojów,chemii gospodarczejkosmetyków, biotechnologicznym i farmaceutycznym.

Więcej urządzeń mieszających można znaleźć w następujących kategoriach produktów: Mieszadła śmigłowe i Mieszadła.

Portal CAD

Pobierz modele produktów w różnych formatach plików CAD. Możesz również pobrać pliki PDF w 3D.

 Wejdź na portal CAD 

Animacje

Przejdź do strony z animacjami i zobacz urządzenie, jego budowę i zasadę działania. 

Przejdź do strony z animacjami 

Wyposażenie do zbiorników

.

Artykuły techniczne