Seria Brew

Wysokiej jakości wirówki specjalnie zaprojektowane do przemysłu piwowarskiego

Wirówki talerzowe Alfa Laval od wielu lat są stosowane w browarach na całym świecie pomagając uzyskiwać wyższe uzyski oraz spełniać nowe wymagania konsumentów, przy zachowaniu zyskowności procesu. Stosowane w procesie wstępnej klaryfikacji, separacji piwa zielonego i gorącej brzeczki, ograniczają do minimum pobór tlenu podczas przejścia przez wirówkę i zapewniają najwyższe standardy higieniczne.

Wysoka efektywność separacji piwa w energoefektywnym procesie

 • Separacja zapewnia browarom szybki proces klarowania piwa bez utraty aromatu lub CO2.
 • Wyższa wydajność klaryfikacji: zmniejszone obciążenie filtrów przez wstępną klaryfikację
 • Wysoka efektywność separacji piwa pozwala na lepsze wykorzystanie zbiorników fermentacyjnych.
 • Zredukowane straty piwa: klaryfikacja piwa wpływa na wyższą koncentrację czastek stałych w porównaniu z klarowaniem grawitacyjnym w tanku.
 • Opatentowane urządzenia do produkcji piwa i hermetyczna konstrukcja pozwalają na prawie całkowite wyeliminowanie poboru tlenu.

Klaryfikacja poprzez separację odśrodkową pozwala zwiększyć stabilność piwa końcowego. Nasze urządzenia do przetwarzania piwa zapewniają delikatne traktowanie produktu dzięki wykorzystaniu unikalnego hermetycznego systemu zasilania. System pomiaru mętności i funkcja regulacji prędkości bąka pozwalają na uzyskanie stałych, krystalicznie czystych piw, jak również mętnych takich jak Hefe Weizen czy New England IPA .

Alfa Laval jest jednym z największych dostawców wirówek dla przemysłu piwowarskiego. Wirówki Alfa Laval okazały się kluczowym rozwiązaniem w browarach na całym świecie, pozwalając osiągać wyższy uzysk, sprostać zmieniającym się trendom konsumpcyjnym przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności zakładu. Wirówki browarnicze Alfa Laval zapewniają minimalny wzrost tlenu w klarowanym piwie, co jest podstawowym wymaganiem ze strony piwowarów. 

Wirówki serii BREW są stosowane w procesach 

 • wstępnej klaryfikacji
 • rozdziału piwa zielonego
 • rozdziału gorącej brzeczki
 • odzysku piwa.

Wiele wprowadzonych rozwiązań, takich jak w pełni hermetyczne uszczelnienie, które zapewnia minimalny wzrost tlenu w klarowanym piwie; system SmartEject, który zapewnia okresowy odrzut cząstek o wysokiej zawartości suchej masy; specjalnie zaprojektowany system napędowy o zmiennej częstotliwości (VFD), który zapewnia niski prąd rozruchowy oraz krótki czas podtrzymania zasilania energią, pozwalają piwowarom dostosować pracę wirówki do warunków procesu i pożądanych rezultatów.

.

Brew range

 

Brew 20

Multi-purpose centrifuge for craft brewers and microbreweries 

 • Up to 15 hl/h
 • Low oxygen pick-up – axial hermetic outlet
 • Simple to operate
 • Plug & Play skid
 • Low maintenance costs

Want to know more about our smallest beer brewing centrifuge? Read more about Brew 20

Brew 80

Multi-purpose centrifuge for craft brewers

Brew 80

 • Up to 50 hl/h
 • Low oxygen pick-up – axial hermetic outlet
 • Basic and easy to operate
 • Plug & Play skid

Brew 80 Plus

Multi-purpose centrifuge for craft brewers

Brew 80 Plus

 • Up to 50 hl/h
 • Low oxygen pick-up – axial hermetic outlet
 • Basic and easy to operate
 • Plug & Play skid
 • Turbidity triggering of solids discharge
 • Capacity control by inlet turbidity

Brew 301

Multi-purpose centrifuge for small breweries and craft brewers

Brew 301

 • Up to 200 hl/h
 • Low oxygen pick-up – OxyStop seal
 • Basic and easy to operate
 • Plug & Play skid
 • Turbidity triggering of solids discharge
 • Siemens Automation

Brew 250

Polisher for small breweries and сraft brewers

Brew 250

 • Up to 180 hl/h
 • Center to Center
 • Fully hermetic seal - zero oxygen pick-up and low power consumption
 • Basic and easy to operate
 • Plug & Play skid
 • Turbidity triggering of solids discharge

Brew 250 Plus

Polisher for small breweries and craft brewers

Brew 250 Plus

 • Up to 180 hl/h
 • Center to Center
 • Fully hermetic seal - zero oxygen pick-up and low power consumption
 • Basic and easy to operate
 • Plug & Play skid
 • Turbidity triggering of solids discharge
 • Capacity control by inlet turbidity
 • Siemens or Allen Bradley Automation

Brew 350

Polisher for medium size breweries and craft brewers

Brew 350

 • Up to 300 hl/h
 • Center to Center
 • Fully hermetic seal - zero oxygen pick-up and lower power consumption
 • Complete system with full flexibility
 • Turbidity triggering of solids discharge
 • Capacity control by inlet turbidity
 • Siemens or Allen Bradley Automation

Brew 350 Skid

Polisher for medium size breweries and craft brewers

Brew 350 Skid

 • Up to 300 hl/h
 • Center to Center
 • Zero oxygen pick-up and low power consumption
 • Plug & play skid with full flexibility
 • Turbidity triggering of solids discharge
 • Capacity control by inlet turbidity
 • Siemens or Allen Bradley Automation

Brew 501 H

Multi purpose for larger size breweries and craft brewers

Brew 501 H

 • Up to 500 hl/h
 • Center to Center
 • Fully hermetic seal - zero oxygen pick-up and low power consumption
 • Complete system with full flexibility
 • Turbidity triggering of solids discharge
 • Capacity control by inlet turbidity
 • Siemens or Allen Bradley Automation

Brew 601 H

Multi purpose for larger size breweries and craft brewers

Brew 501 H

 • Up to 650 hl/h
 • Center to Center
 • Fully hermetic seal - zero oxygen pick-up and low power consumption
 • Complete system with full flexibility
 • Turbidity triggering of solids discharge
 • Capacity control by inlet turbidity
 • Siemens or Allen Bradley Automation

Brew 2001e

Multi purpose for larger size breweries and craft brewers

Brew 2001e

 • Up to 750 hl/h
 • Center to Center
 • Fully hermetic seal - zero oxygen pick-up and low power consumption
 • Complete system with full flexibility
 • Turbidity triggering of solids discharge
 • Capacity control by inlet turbidity
 • Siemens or Allen Bradley Automation

Brew 701

Polisher for larger size breweries and craft brewers

Brew 501 H

 • Up to 650 hl/h
 • Center to Center
 • Fully hermetic seal - zero oxygen pick-up and low power consumption
 • Complete system with full flexibility
 • Turbidity triggering of solids discharge
 • Capacity control by inlet turbidity
 • Siemens or Allen Bradley Automation

Brew 701e

Polisher for larger size breweries and craft brewers

Brew 2001e

 • Up to 750 hl/h
 • Center to Center
 • Fully hermetic seal - zero oxygen pick-up and low power consumption
 • Complete system with full flexibility
 • Turbidity triggering of solids discharge
 • Capacity control by inlet turbidity
 • Siemens or Allen Bradley Automation

Brew 701 eMotion™

Polisher for larger size breweries and craft brewers

Brew 701 eMotion

 • Up to 750 hl/h
 • eMotion & Center to Center
 • Fully hermetic seal - zero oxygen pick-up
 • Extremely low power consumption due to low pressure
 • Complete system with full flexibility
 • Turbidity triggering of solids discharge
 • Capacity control by inlet turbidity
 • Siemens or Allen Bradley Automation

Read more about the magic of Brew 701 eMotion™

.

How it works 

 beer centrifuge

 

The heavier solids phase is collected at the periphery of the bowl, where it is discharged intermittently via the centrifuge cyclone. The solids are discharged by a hydraulic system below the separation space in the bowl, which forces the sliding bowl bottom to drop down at suitable intervals, thus opening the solids ports at the periphery of the bowl.

.

Craft brewing

Share your passion for craft brewing

Commercial brewing

The best equipment for the best beer

.
.
Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Seria Brew

Wybierz kategorię zapytania