HVO pretreatment systems

Rosnące zapotrzebowanie na hydrorafinowany olej roślinny (HVO) wymaga stosowania sprawdzonych, niezawodnych procesów. Producenci paliw odnawialnych mogą polegać na kompleksowych systemach obróbki wstępnej Alfa Laval HVO do produkcji odnawialnego oleju napędowego i ekologicznych paliw lotniczych z szerokiej gamy tłuszczów i olejów, w tym z przetworzonych tłuszczów zwierzęcych i zużytych olejów spożywczych.

Hydrotreated vegetable oil(HVO)

Zwiększenie jakości i wydajności biopaliw z hydrorafinowanego oleju roślinnego

  • Elastyczne, zautomatyzowane systemy obróbki wstępnej do ciągłego przetwarzania dużych ilości różnych surowców
  • Wysoka wydajność wstępnie przetworzonych tłuszczów i olejów
  • Duże doświadczenie w energooszczędnym i solidnym przetwórstwie dla przemysłu olejów jadalnych i rafinacji ropy naftowej
  • Wiodące technologie w zakresie oczyszczania ścieków i recyklingu wody
  • Globalna sieć usług z lokalną obsługą.

Produkcja wysokiej jakości biopaliw wymaga specjalistycznej wiedzy. Alfa Laval posiada głęboką wiedzę na temat hydrorafinacji olejów i tłuszczów do produkcji paliw odnawialnych, opartą na bogatym doświadczeniu w zakresie systemów obróbki wstępnej dla olejów jadalnych i rafinacji ropy naftowej.

Aby spełnić wymagania dotyczące mieszania paliw i przepisy środowiskowe dotyczące paliw niskoemisyjnych, Alfa Laval pomaga zoptymalizować systemy obróbki wstępnej hydrorafinowanego oleju roślinnego, przedłużając żywotność katalizatora hydrorafinacji, aby dostosować się do czasów cyklu produkcyjnego licencjodawców HVO i rafinerii. Niezależnie od rodzaju i jakości surowca, systemy wstępnego oczyszczania hydrorafinowanego oleju roślinnego Alfa Laval mogą obniżyć zawartość fosforu, metali śladowych, chlorków, polietylenu i innych zanieczyszczeń lub dostosować kwasowość poprzez kondycjonowanie, degumming, adsorpcję i odkwaszanie (jeśli jest wymagane).

W oparciu o sprawdzone technologie rafinacji olejów jadalnych i rafinacji ropy naftowej, Alfa Laval oferuje niezawodne systemy wstępnego oczyszczania hydrorafinowanego oleju roślinnego, które optymalizują pracę zarówno samodzielnych instalacji do produkcji HVO, jak i rafinerii przekształconych w instalacje do produkcji HVO. Wszystkie te rozwiązania są wspierane przez globalną sieć serwisową Alfa Laval, działającą lokalnie.

 

Zasada działania

Fizyczny lub chemiczny proces rafinacji

Systemy wstępnego oczyszczania biopaliw Alfa Laval obejmują zarówno procesy rafinacji fizycznej jak i chemicznej. W przypadku HVO preferowanym procesem jest rafinacja fizyczna, obejmująca specjalne odgumowywanie i/lub odgumowywanie enzymatyczne, adsorpcję i odkwaszanie (jeśli jest wymagane). Proces rafinacji chemicznej jest stosowany głównie w obróbce wstępnej tradycyjnego biodiesla (estry metylowe kwasów tłuszczowych), w której Alfa Laval również posiada duże doświadczenie.

Usuwanie fosforu i metali śladowych

W celu usunięcia fosforu i metali śladowych, tłuszcze i oleje (łój, olej sojowy, rzepakowy, destylacyjny, kukurydziany, itp.), jak również tłuszcze zwierzęce pochodzące z recyklingu i zużyte oleje spożywcze poddawane są degummingowi z traktowaniem kwasem (kwas cytrynowy lub fosforowy) oraz myciu i adsorpcji z wykorzystaniem glinek bielących lub podobnych metod przy użyciu wysokoobrotowych wirówek Alfa Laval  i płytowych wymienników ciepła.

Usuwanie chlorku 

Chlorki, jeśli są obecne, są usuwane w przedniej części procesu poprzez mycie wodą i dalszą obróbkę w separatorach wysokoobrotowych Alfa Laval i płytowych wymienników ciepła.

Usuwanie polietylenu

Polietylen, jeżeli jest obecny, tak jak w niektórych gatunkach łoju, może zostać usunięty przez krystalizację i filtrację.

Usuwanie kwasów tłuszczowych

W niektórych przypadkach, zawartość kwasów tłuszczowych musi być ograniczona, aby wyeliminować ryzyko korozji spowodowanej metalurgią w sekcji HVO. Można to osiągnąć poprzez współprzetwarzanie mieszanki surowców, jeśli jest to konieczne, jak również poprzez odpędzanie oleju z parą wodną w warunkach próżniowych przy użyciu Alfa Laval Aalborg wysokociśnieniowy kocioł, z obiegiem naturalnym, spawane i uszczelniane płytowe wymienniki ciepłaand oraz Alfa Laval stripping column.

Kluczowe komponenty stosowane w systemach wstępnego oczyszczania HVO

.

Kluczowe produkty

.

Aplikacje

Serwis

Usługi systemowe dla przemysłu spożywczego

Usługi systemowe dla przemysłu spożywczego Alfa Laval pomagają zwiększyć wydajność procesów przetwórstwa spożywczego. Korzyści są następujące:

  • Ciągłe usprawnianie działań w celu utrzymania przewagi nad konkurencją
  • Nacisk na niezawodność, optymalizację i dostępność
  • Maksymalny zwrot z inwestycji w całym cyklu życia systemów przetwórstwa spożywczego

Dowiedz się więcej o naszej ofercie

service men with ipad

Skontaktuj się z nami

.

Jestem zainteresowany
Czy chcesz otrzymywać webinaryna żądanie, zaproszenia na przyszłe wydarzenia oraz wiadomości o produktach i usługach?

Informacje te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

Może Cię również zainteresować ...