Systemy dezodoryzacji

Systemy procesowe dezodoryzacji wykorzystują niższe temperatury i mniejszą ilość pary do dezodoryzacji lub odkwaszania olejów spożywczych, pozbawiając je niepożądanego zapachu, smaku, koloru i innych substancji lotnych, w sposób bezpieczny i niezawodny. Niezależnie od tego, czy chodzi o dezodoryzację oleju palmowego, sojowego, rzepakowego czy innego oleju spożywczego, ten istotny proces znacznie ogranicza niepożądane substancje lotne, a także tworzenie się estrów glicydylowych (GE) i innych.

deodorization edible oil 640x360

Zaufaj systemom dezodoryzacji, aby pozbyć się zapachów i substancji lotnych, które pogarszają jakość oleju i zmaksymalizować wydajność oleju

  • Niezawodne, uniwersalne, łatwe w obsłudze systemy dezodoryzacji do rafinacji oleju spożywczego
  • Duże doświadczenie w optymalizacji systemów dezodoryzacji w celu spełnienia wymagań procesowych
  • Maksymalna jakość produktu i wydajność
  • Minimalna strata produktu i zużycia mediów
  • Ulepszone usuwanie GE do poziomu poniżej 0,5 ppm

Wybierz najbardziej efektywny system dezodoryzacji, aby zmaksymalizować uzysk oleju spożywczego. Modułowe, łatwe w dostosowaniu do potrzeb klienta systemy dezodoryzacji Alfa Laval optymalizują sekcje usuwania i zatrzymywania zanieczyszczeń w zależności od wymagań procesu - od dezodoryzacji oleju z nasion i odkwaszania olejów tropikalnych do olejów o niskim poziomie GE i toksycznych pierwiastków śladowych.

Dezodoryzacja odbywa się w najniższej temperaturze i skutecznie usuwa GE, węglowodory poliaromatyczne, pestycydy i inne niepożądane substancje lotne. Co więcej, kontrola jest bezproblemowa dzięki inteligentnemu oprzyrządowaniu i systemowi sterowania.

Niezależnie od tego, czy budujesz nową instalację, czy też rozbudowujesz lub modernizujesz już istniejącą, zaufaj systemom dezodoryzacji Alfa Laval z opatentowaną technologią cienkowarstwową, która zwiększa efektywność systemów dezodoryzacji i odkwaszania.

Zasada działania

.

Jak działa dezodoryzacja oleju

Dezodoryzacja jest procesem destylacji z parą wodną mającym na celu usunięcie wolnych kwasów tłuszczowych i składników lotnych obecnych w surowym oleju spożywczym na tym etapie przetwarzania. Te niepożądane substancje negatywnie wpływają na zapach, smak, kolor i stabilność produktu końcowego. Aby usunąć te substancje z oleju, przepuszcza się przez niego parę wodną pod bardzo niskim ciśnieniem, w stosunkowo wysokiej temperaturze i w warunkach wysokiej próżni.

Alfa Laval deodorization process chart.jpg

Odgazowanie

Przed podgrzaniem oleju powietrze musi zostać usunięte w warunkach próżni (odgazowanie), aby zapobiec utlenianiu, a tym samym chronić jakość produktu. Po opuszczeniu odgazowywacza, olej jest regenerowany w specjalnym wymienniku ciepła, ekonomizerze, przez gorący olej opuszczający kolumnę dezodoryzacji. Dzięki temu z gorącego oleju odzyskiwana jest jak największa ilość ciepła. Następnie olej trafia do podgrzewacza końcowego, gdzie jest doprowadzany do dokładnej temperatury wymaganej do dezodoryzacji, zwykle przy użyciu pary pod wysokim ciśnieniem.

Wstępne zdejmowanie izolacji i zatrzymanie

Kiedy olej osiągnie wyznaczoną temperaturę, w zależności od rodzaju przerabianego oleju w zakresie 220-260°C, podawany jest do kolumny dezodoryzacyjnej, głównego elementu stosowanego do dezodoryzacji tłuszczów i olejów jadalnych. Kolumna może składać się z sekcji odpędzania i sekcji retencji. Kiedy olej przechodzi przez sekcję odpędzania, jest wystawiony na działanie kombinacji próżni i pary, która usuwa lotne zanieczyszczenia - w tym wolne kwasy tłuszczowe (FFA) - które mają wyższe ciśnienie pary niż sam olej. Te lotne zanieczyszczenia, jeśli są obecne, wpływają na smak, zapach i stabilność olejów jadalnych.

Olej jest następnie przechowywany w sekcji retencyjnej przez pewien czas w celu poddania go obróbce termicznej - znanej jako bielenie termiczne - która usuwa niepożądane pigmenty i zapewnia stabilność produktu końcowego. Długość okresu przetrzymywania oleju w sekcji retencyjnej zależy od pożądanych specyfikacji produktu.

Usuwanie powłok po usunięciu izolacji i usuwanie powłok GE

Olej jest podawany w warunkach próżni do sekcji poststrippingu, gdzie jako cienka warstwa jest poddawany działaniu kombinacji próżni i pary wodnej, która usuwa lotne związki, w tym związki degradacji termicznej powstałe podczas zatrzymania w wysokiej temperaturze. Obrobiony olej jest następnie schładzany.

W temperaturach poniżej 200°C tworzenie się estrów glicydylowych (GE) jest ograniczone i dlatego GE można usuwać bez tworzenia się z chłodzonego oleju hartowniczego. Specjalnie zaprojektowana kolumna wypełniona upakowaniem strukturalnym, lub urządzenie do usuwania GE, skutecznie usuwa GE do poziomu poniżej 0,5 ppm wielkości poprzez promowanie kontaktu pomiędzy parą a olejem w warunkach próżni. Jednakże, aby metoda ta była skuteczna, wymaga natychmiastowego chłodzenia po usunięciu GE.  

Kondensacja usuniętych zanieczyszczeń

Lotne zanieczyszczenia usunięte z oleju są skraplane w płuczce, przy użyciu recyrkulowanego i schłodzonego destylatu. Płuczka jest umieszczona na górze sekcji oczyszczania lub zbudowana jako oddzielny zbiornik.

Chłodzenie

Wreszcie, chłodzenie oleju odbywa się w dwóch etapach: (1) w ekonomizerze do określonej temperatury końcowej, oraz (2) w procesie polskiej filtracji przed przekazaniem do kolejnych procesów, magazynowania lub pakowania.

Zastosowanie i zakres produktów

Systemy dezodoryzacji Alfa Laval są stosowane głównie w przemyśle olejów spożywczych i tłuszczów zwierzęcych, ale mogą być również przystosowane do celów niejadalnych, takich jak biodiesel i wstępna obróbka hydrorafinowanego oleju roślinnego (HVO). Więcej informacji na temat specjalnych linii produktów z oferty rozwiązań Alfa Laval w zakresie dezodoryzacji/odkwaszania można znaleźć na stronie:

Serwis

.

Global services

Ponad 130 lat doświadczenia. Eksperci na całym świecie. Centra serwisowe w prawie 100 krajach. Aby zmaksymalizować jakość, efektywność i wydajność procesów technologicznych, skorzystaj z globalnej sieci serwisowej Alfa Laval i jej solidnych lokalnych przedstawicielstw. Alfa Laval oferuje szeroką gamę komponentów, urządzeń, systemów i usług serwisowych, które nie mają sobie równych wśród innych dostawców urządzeń. Jesteśmy zawsze w pobliżu, dbamy o Twoje systemy i optymalizujemy procesy przez cały cykl życia instalacji rafinacji oleju spożywczego. 

.

Nasi klienci

Grupa Bunge

Grupa Bunge jest globalnym koncernem rolno-spożywczym. Należący do grupy dział Food Products jest największym w Ameryce Łacińskiej przetwórcą nasion oleistych i największym sprzedawcą olejów butelkowanych na rynek detaliczny. Aby umocnić tę pozycję, Bunge zainwestowało w największą rafinerię olejów roślinnych w Ameryce Łacińskiej. Ten duży zakład, zlokalizowany w Brazylii, posiada wydajność 1200 ton oleju dziennie.

Alfa Laval jest odpowiedzialna za  kompletną refinerię, w skłąd której wchodzi  sekcja neutralizacji  z dwoma  separatorami PX 110, a instalacja procesu bielenia oraz kompletne rozwiązanie SoftColumn

PT Grahadura Leidongprima

PT Grahadura Leidongprima jest firmą rodzinną działającą na wyspie Sumatra w Indonezji. Firma odnosi duże sukcesy w branży przetwórstwa oleju palmowego. Aby umocnić tę pozycję, firma zamówiła pierwszą w Indonezji instalację dezodoryzacji SoftColumn, której towarzyszą instalacje frakcjonowania na sucho.

Instalacja dezodoryzacji SoftColumn Alfa Laval zapewnia firmie zdolność przetwarzania 1 000 ton oleju palmowego dziennie.

Rafineria oleju sojowego w Imcopa

Rafineria oleju sojowego Imcopa w Brazylii zdecydowała się na modernizację, aby rozwiązać problem bardzo wysokich kosztów pary i słabego odzysku ciepła w istniejącej instalacji.

Korzystając z koncepcji modernizacji Alfa Laval, Imcopa zmodernizowała istniejący dezodoryzator i zainstalowała nową linię neutralizacji i wybielania, płytowe wymienniki ciepła, mieszadła i separator PX 95. Umożliwiło to firmie zwiększenie wydajności rafinerii z 400 do 600 ton dziennie. Ta strategia modernizacji, w połączeniu z technologiami wymiany ciepła Alfa Laval, pozwoliła firmie Imcopa obniżyć całkowite koszty produkcji o ponad 3 USD na tonę ropy - inwestycja zwróciła się w okresie krótszym niż 2 lata.

.
.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz najlepszej technologii, aby zwiększyć wydajność produkcji. Alfa Laval oferuje taką technologię. Pobierz broszurę  aby dowiedzie się wiecej lub skontaktuj się z nami.  

Czy chcesz otrzymywać webinaryna żądanie, zaproszenia na przyszłe wydarzenia oraz wiadomości o produktach i usługach?

Informacje te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

Kluczowe urządzenia do przetwarzania oleju spożywczego stosowane w naszych systemach   

Webinarium dla przemysłu olejów spożywczych

Nasi eksperci dzielą się know-how w zakresie optymalizacji procesów rafinacji oleju jadalnego, usuwania zanieczyszczeń i składników lotnych w celu uzyskania lepszej jakości produktu, bezpieczeństwa i wydajności.

Webinar 640x360