Biopaliwa

Przyszłość związana jest z wykorzystaniem etanolu, biodiesla i paliw ze źródeł odnawialnych (takich jak zboża, nasiona i celuloza) oraz z surowców odpadowych z innych branż przemysłowych. Alfa Laval dostarcza wymienniki ciepła, dekantery, kotły, i wyparki, które maksymalizują wydajność na wszystkich etapach produkcji biopaliw, od ogrzewania i chłodzenia po mieszanie i separację.

Biofuels 640x360