Aseptic lines

Linie aseptyczne Alfa Laval zapewniają aseptyczność środowiska procesowego, w tym sterylizatorów, zbiorników aseptycznych i nalewaczek aseptycznych. Te urządzenia przetwórcze służą do sterylizacji i schładzania produktów spożywczych oraz ich rozlewania do hermetycznie zamkniętych opakowań zdatnych do długiego przechowywania w temperaturze pokojowej. Linie aseptyczne odznaczają się energooszczędnością, delikatnym traktowaniem produktów, wysoką wydajnością, optymalną czystością i integralnością produktów.

Aseptic Line right

Bezkonkurencyjna oferta urządzeń aseptycznych dla zakładów przetwórstwa spożywczego

  • Optymalizacja wydajności dzięki szerokiej gamie linii aseptycznych od wiarygodnego globalnego dostawcy
  • Zwiększenie elastyczności przetwórstwa, regulacja mocy i dodawanie lub modyfikowanie receptur przy użyciu zautomatyzowanych programów
  • Łatwe przetwarzanie różnych surowców owocowych i warzywnych za pomocą szerokiej gamy linii aseptycznych
  • Zmniejszenie śladu węglowego produkcji żywności dzięki sprawdzonym, energooszczędnym podzespołom linii aseptycznych
  • Maksymalna wydajność i dłuższy okres przydatności dzięki konserwacji zapobiegawczej i umowom serwisowym

Linie aseptyczne Alfa Laval chronią płynne produkty spożywcze przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym. Sterylizatory, zbiorniki aseptyczne i nalewaczki aseptyczne Alfa zwiększają jakość i stabilność produktów, a zarazem zapewniają dokładność rozlewania i sterylność na skalę przemysłową. 

Zaletami tych urządzeń jest delikatne traktowanie produktów, sterylizacja w ultrawysokiej temperaturze, bezpieczne magazynowanie produktów oraz rozlewanie i paczkowanie produktów w warunkach aseptycznych. Zoptymalizowane cykle mycia, szybkie przezbrajanie między cyklami produkcji oraz zdalna diagnostyka z krótkim czasem reakcji pozwalają na zwiększenie wydajności. 

Obsługiwane są worki o wielkości od 3–20 l do 200–1000 l, aby zaspokoić potrzeby sektora hotelowego, gastronomicznego i cateringowego. 

Dostępne są również rozwiązania do pary kulinarnej, środków czyszczących i sterylizujących oraz pakowania. 

.

Produkty