Steritank aseptic tank module

W module zbiornika aseptycznego Steritank Alfa Laval można bezpiecznie przechowywać ciekłe i lepkie produkty spożywcze. Ten pośredni zbiornik buforowy zwiększa jakość, umożliwiając przepływ produktów bezpośrednio do nalewaczki bez recyrkulacji przez sterylizator. Wpływa to korzystnie na elastyczność procesu i umożliwia adaptację do zmian produkcji lub planowanego przestoju. Zbiornik jest zintegrowany z maszynami linii aseptycznej i spełnia najwyższe standardy higieny przemysłu mleczarskiego oraz spożywczego.

Steritank aseptic tank module right

Wyższa jakość i poziom bezpieczeństwa produktu za sprawą wszechstronnego i niezawodnego modułu zbiornika aseptycznego

  • Większa elastyczność produkcji dzięki szerokiej gamie wymiarów i opcji zbiornika
  • Bezpieczeństwo produktu ze względu na niezawodne buforowanie bez naruszania żadnych właściwości aseptycznych
  • Łatwość obsługi i łatwość utrzymania za pomocą zestawów serwisowych do konserwacji zapobiegawczej
  • Integralna część aseptycznej linii Alfa Laval składającej się ze sterylizatorów, zbiorników aseptycznych i aseptycznych nalewaczek typu bag-in-box
  • Obszerna wiedza i sieć lokalnych serwisów na całym świecie

Moduł zbiornika aseptycznego Steritank Alfa Laval do przetwórstwa płynnych produktów spożywczych zwiększa jakość i bezpieczeństwo produktów. Po sterylizacji magazynuje płynne produkty spożywcze i przekazuje je bezpośrednio do aseptycznej nalewaczki. Nie ma potrzeby recyrkulacji produktów przez sterylizator.  

Moduł jest wystarczająco wytrzymały, aby działać niezawodnie w trudnych warunkach przetwarzania, takich jak próżnia absolutna i ciśnienia do 6 bar (87 psi). Między partiami przeprowadzane jest gruntowne czyszczenie w procesie CIP, aby wykluczyć jakiekolwiek prawdopodobieństwo zanieczyszczenia produktu i procesu. 

Wszechstronny i personalizowany moduł aseptycznego zbiornika Steritank jest dostępny w różnych wysokościach i średnicach, dzięki czemu można go dopasować do różnych wymagań procesu, w tym przestrzennych. Moduł ten można zintegrować z aseptycznymi mieszadłami magnetycznymi Alfa Laval w zastosowaniach higienicznych. 

.

Jak działa moduł zbiornika aseptycznego Steritank Alfa Laval? 

Po przepłynięciu przez zawory aseptyczne produkt jest kierowany do nalewaczki za pomocą sterylnego powietrza lub azotu pod ciśnieniem. Automatyczna regulacja ciśnienia utrzymuje ciśnienie zasilania na poziomie wymaganym przez rozlewaczkę. Gdy konieczna jest wymiana worka lub nalewaczka nie może przyjąć więcej produktu, poziom produktu w buforze wzrasta. Gdy nalewaczka jest gotowa do przyjęcia produktu, produkt jest do niej tłoczony pod działaniem nadciśnienia w zbiorniku buforowym.