High speed low acid aseptic filler

Aseptyczne nalewaczki do produktów o niskiej kwasowości pozwalają szybko rozlewać nisko- i wysokokwasowe produkty spożywcze do sterylnych opakowań bag-in-box. Ta aseptyczna nalewaczka typu bag in box spełnia najwyższe standardy higieny. Gotowe do spożycia soki owocowe i warzywne, przeciery, napoje, produkty mleczne, sosy, przyprawy, syropy i wyroby wymieszane z koncentratem są rozlewane do aseptycznych opakowań szybciej i dokładniej niż przy użyciu porównywalnych maszyn rozlewających.

HSLA filler

Nasze automatyczne nalewaczki bag in box zapewniają maksymalną niezawodność, aby zminimalizować przestoje w produkcji

  • Większa przepustowość i niezrównana wydajność dzięki szybkobieżnym serwomotorom o wysokim momencie obrotowym
  • Krótszy czas przełączania między cyklami produkcji a procesami automatycznego mycia i sterylizacji pozwala osiągnąć większą wydajność produkcji
  • Minimalne wymagania dotyczące nadzoru i przeglądów ze względu na łatwy w obsłudze automatyczny tryb pracy i nowoczesny system SCADA
  • Najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa spełniające wymagania FDA
  • Renomowany dostawca z olbrzymim doświadczeniem i siecią lokalnych serwisów na całym świecie

Aseptyczna nalewaczka do produktów o niskiej kwasowości Alfa Laval pozwala zminimalizować przestoje w produkcji. Więcej czasu można poświęcić na pakowanie gotowych do spożycia produktów spożywczych zamiast na przechodzenie między fazami produkcji.  

Skrócenie przestojów między procesami sterylizacji SIP, produkcji i mycia CIP. Ponadto aseptyczna nalewaczka łatwo dostosowuje się do różnych wymiarów worków, typów zakrętek i form opakowań. 

Wbudowany bezszczotkowy serwomotor zapewnia przepompowywanie niskokwasowych produktów spożywczych do worków o pojemności od 3 do 25 l z zamknięciem w kontrolowany sposób z prędkością do 12 worków na minutę. Wyższe tempo rozlewania przekłada się na większą produkcję gotowych do dystrybucji produktów spożywczych. 

Ta aseptyczna linia rozlewania bag-in-box z atestem FDA może pracować autonomicznie lub być zintegrowana z różnymi liniami przetwórstwa żywności Alfa Laval. 

.

Jak działa aseptyczna nalewaczka do produktów o niskiej kwasowości Alfa Laval? 

Sterylizacja 

Wszystkie powierzchnie stykające się z produktem są automatycznie poddawane czyszczeniu w procesie CIP i sterylizacji w procesie SIP przed rozpoczęciem produkcji. Wyzwolenie alarmu w sterylizacji automatycznie skutkuje wyzerowaniem licznika czasu; działanie licznika czasu może zostać wznowione dopiero po usunięciu stanu, który wywołał alarm. Powierzchnie niestykające się z żywnością, jak głowica dozująca i tunel, są sterylizowane parą i odparowanym nadtlenkiem wodoru. 

Sztywne zakrętki z wysoką lub niską oprawką, lub inne zakrętki z dozownikiem znanych dostawców są, podobnie jak powierzchnie niestykające się z żywnością, poddawane sterylizacji odparowanym nadtlenkiem wodoru w formie natrysku w tunelu. Kraniki są dokładane następnie wewnątrz aseptycznej głowicy, w której sterylny przepływ powietrza uniemożliwia wniknięcie unoszących się w powietrzu zanieczyszczeń. Utrzymywana jest dodatnia temperatura i ciśnienie. 

Przenoszenie 

Operator wkłada pierwszy worek wysterylizowany promieniowaniem gamma do podajnika worków. Podajnik automatycznie przesuwa worki przez tunel sterylizacyjny i ustawia je zgodnie z potrzebami głowicy dozującej. Zakrętka jest ponownie nakładana na kranik worka, a automatyczna obcinarka odcina napełniony worek od wstęgi. Zmotoryzowany przenośnik rolkowy przenosi worki z aseptycznej linii rozlewania do strefy załadunku. 

Rozlewanie 

Wnętrze komory jest stale monitorowane (czynnik krytyczny). Bezszczotkowy serwomotor elektryczny umożliwia sterowanie ruchami, prędkością i przyspieszeniem zaworów aseptycznych oraz ich regulację. Zakrętki są zdejmowane przez szczypce, a kranik jest hermetycznie zamykany pod działaniem powietrza, aby do worków nie przenikały zanieczyszczenia. 

Zmotoryzowany przenośnik rolkowy wyprowadza napełnione worki z maszyny. Wszystkie fazy pracy aseptycznej linii rozlewania i warunki w niej panujące są regulowane z poziomu pulpitu sterowniczego ze sterownikiem programowalnym (PLC). 

HS LA Filler Orthographic
Low acid aseptic filler working princple
Szybkobieżna nalewaczka bag in box
Zasada działania aseptycznej nalewaczki do produktów o niskiej kwasowości
.

Produkty