Steritherm VLM

Likwidacja lub unieszkodliwienie drobnoustrojów zwiększa stabilność mikrobiologiczną produktów i zapobiega ich psuciu. Steritherm VLM Alfa Laval to aseptyczny system obróbki cieplnej, który sterylizuje produkty o niskiej i średniej lepkości z włóknami i małymi cząsteczkami. Skonstruowany na bazie rurowego wymiennika ciepła zapewnia delikatne traktowanie produktów oraz równomierne ogrzewanie i chłodzenie. Ten aseptyczny sterylizator jest łatwy w obsłudze i minimalizuje przestoje.

SteriTherm VLM Right

Bezpieczeństwo procesu i produktów o niskiej lub średniej lepkości za pomocą sterylizacji

  • Większe wydłużenie trwałości produktów łatwo psujących się, jak gęste soki, w porównaniu z innymi technologiami
  • Niezawodne, ekonomiczne działanie z długim czasem pracy i lepszą efektywnością wymiany ciepła niż w przypadku konstrukcji typu rura w rurze
  • Wszechstronność pod względem pojemności i składu produktu
  • Wysoki poziom higieny dzięki dokładnemu czyszczeniu w procesie CIP
  • Prawie bezobsługowe działanie dzięki brakowi ruchomych mechanizmów i niskim wymaganiom serwisowym

Ochrona świeżych produktów spożywczych przed zepsuciem za pomocą Steritherm VLM Alfa Laval.  

Skuteczność sterylizacji jest zasługą wielorurowego wymiennika ciepła Viscoline™ Alfa Laval. Ten wielorurowy sterylizator konserwuje produkty, jak mleko, jaja, przeciery owocowe i warzywne oraz soki owocowe z pulpą. 

Ustawiona w całości na płozach maszyna jest fabrycznie przygotowana do montażu między zbiornikiem aseptycznym a rozlewaczką. Odznacza się prostotą obsługi, zapewnia bezpieczeństwo w całym procesie pakowania i prawie nie wymaga przeglądów. 

Dostępne są także modele z następującymi funkcjami:  

  • usuwanie powietrza z produktu przed obróbką we współdziałaniu z wbudowanym modułem odpowietrzania Alrox Alfa Laval 
  • bezpośredni i pośredni odzysk ciepła przekładający się na oszczędność energii 
.

Jak działa Steritherm VLM Alfa Laval?

Sterylizacja 

Przed rozpoczęciem sterylizacji jakiegokolwiek produktu sterylizacji w procesie SIP jest poddawany sam sterylizator Steritherm VLM; proces ten polega na przepłukiwaniu go przegrzaną wodą o temperaturze 125°C (257°F) przez 30 minut.  

 

Zbiornik wyrównawczy 

Produkt trafia do zbiornika wyrównawczego, skąd jest pompowany do wymiennika ciepła przy użyciu odpowiedniej pompy. Pompa utrzymuje stały przepływ produktu do wymienniku ciepła na podstawie sygnałów z przepływomierza. Temperatura i ciśnienie produktu na wlocie są monitorowane przy użyciu przetworników temperatury i ciśnienia.  

Ogrzewanie ciepłem z odzysku pośredniego 

Zimny produkt jest podgrzewany w specjalnym zamkniętym obiegu wody, który umożliwia pośredni odzysk energii i zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie. Produkt jest poddawany podciśnieniu względem czynnika chłodzącego. 

 

Końcowe ogrzewanie i utrzymywanie temperatury 

Końcowe ogrzewanie do temperatury sterylizacji jest realizowane przy użyciu recyrkulacji gorącej wody. Gorąca woda jest wytwarzana w specjalnym podgrzewaczu parowym. System jest sterowany przez przetwornik temperatury, który mierzy temperaturę produktu na wylocie z wymiennika ciepła, a następnie reguluje ilość pary za pomocą zaworu modulującego. Produkt przez określony czas pozostaje w izolowanej komorze, w której jest utrzymywana temperatura sterylizacji. 

 

Chłodzenie 

Produkt jest schładzany do końcowej temperatury rozlewania w trzech etapach: po pierwsze, przy użyciu tego samego zamkniętego obiegu wody, który był używany podczas podgrzewania (pośredni odzysk energii); po drugie, w wieży wodnej; i wreszcie, pod działaniem wody lodowej lub roztworu glikolu w przepływie przeciwprądowym. Przetwornik temperatury mierzy temperaturę produktu na wylocie i wysyła sygnały do zaworu modulującego w instalacji czynnika chłodzącego, aby sterować natężeniem przepływu czynnika używanego w końcowym etapie schładzania. 

 

Czyszczenie CIP 

W normalnych warunkach pracy wszystkie powierzchnie stykające się z produktem można czyścić bez demontażu modułu. Wymagana częstotliwość czyszczenia zależy od sterylizowanych produktów i temperatury sterylizacji.  

 

Układ sterowania 

Moduł działa w sposób automatyczny. Istnieje możliwość weryfikacji i ustawienia funkcji uruchomienia i zatrzymania, nastawy oraz parametrów sterowania PID. Wskazywane są istotne dane procesu, np. status instalacji, rzeczywiste wartości temperatury i natężenia przepływu oraz status alarmu.

.

Produkty