Compact aseptic filler

Sterylne ciekłe produkty spożywcze i napoje są rozlewane do hermetycznie zamkniętych opakowań w warunkach aseptycznych — szybko, bezpiecznie i niezawodnie. Kompaktowa aseptyczna nalewaczka z łatwością dostosowuje się do indywidualnych potrzeb. Przetestowana, fabrycznie zmontowana i gotowa do użycia przyjmuje opakowania o pojemności od 3 do 1000 l, bez względu na pojemnik, oprawkę, zakrętkę lub kranik. Zajmuje mało miejsca i stanowi ekonomiczny sposób dystrybucji produktów spożywczych i napojów.

Compact aseptic filler 2H right

Nasze kompaktowe nalewaczki bag in box odznaczają się bezkonkurencyjną kompatybilnością

  • Elastyczność bez względu na wielkość worka, rodzaj zakrętki czy wzór opakowania
  • Większe bezpieczeństwo i wydajność produkcji za sprawą protokołu walidacji aseptycznej
  • Obszerna wiedza i sieć lokalnych serwisów na całym świecie
  • Dostawca kompletnych linii aseptycznych, w tym sterylizatorów, zbiorników aseptycznych i aseptycznych nalewaczek typu bag-in-box

Kompaktowa aseptyczna nalewaczka pozwala zminimalizować przestoje i zwiększyć wydajność. Przezbrojenie w przypadku zmiany rozmiaru worka i typu zakrętki jest szybkie, zarówno w trybie częściowo, jak i całkowicie automatycznym. 

Te nalewaczki z atestem FDA są w stanie rozlewać ciekłe, niskokwasowe produkty spożywcze i napoje, a także lepkie produkty zawierające cząstki. Mogą to być np. gotowe do spożycia soki, mleko, napoje mleczne, desery lodowe, pasty warzywne i mięsne, a także koncentraty, syropy i pasty z owoców, cytrusów i pomidorów. 

Ten niemający sobie równych pod względem wydajności, wszechstronności i opłacalności ekologiczny system aseptycznego rozlewania do produktów mlecznych i niskokwasowych pochodzi od dostawcy mającego sieć serwisów na całym świecie. 

Jak działa kompaktowa aseptyczna nalewaczka Alfa Laval? 

.

Przed użyciem nalewaczka jest automatycznie myta i sterylizowana w procesie CIP, a następnie w procesie SIP. W obu tych procesach cyklicznie uruchamiane są zawory w styczności z produktem, zawory obwodu i strumienie pary. Wyzwolenie alarmu w trakcie procesów CIP i SIP automatycznie skutkuje wyzerowaniem licznika czasu; działanie licznika czasu nie może zostać wznowione, dopóki występują warunki, które spowodowały wystąpienie alarmu. 

CAF Filler 1H right
Kompaktowa aseptyczna nalewaczka z jedną głowicą dozującą
Automatyczny podajnik worków

Ręczne włożenie szyjki worka do głowicy dozującej automatycznie wywołuje cykl otwierania, nalewania i zamykania. Wartości temperatury strumienia pary i zaworu dozującego są monitorowane i regulowane w trakcie całego cyklu nalewania. W przypadku produktów niskokwasowych dodawany jest środek dezynfekujący w formie aerozolu. 

Produkty

.