Pilot aseptic filler

Aseptyczna nalewaczka pilotażowa Alfa Laval do opracowywania i testowania nowych produktów. Skład produktu można testować, poprawiać i optymalizować przy użyciu sterylnych próbek z krótkich serii produkcyjnych. Tę rozlewaczkę można wynająć lub kupić do produkcji na skalę laboratoryjną hermetycznie zamkniętych produktów w czystym środowisku. Przeprowadzenie prób na małą skalę ułatwia wprowadzanie ulepszeń warunków przetwarzania z korzyścią dla jakości i trwałości produktów przed rozpoczęciem produkcji na pełną skalę.

Pilot aseptic filling system

Ta aseptyczna nalewaczka do testów pilotażowych pozwala na szybsze wprowadzanie na rynek nowych składów produktów

  • Ekonomiczne testy pilotażowe wymagające minimalnych inwestycji przy użyciu aseptycznej linii do rozlewania krótkich serii bag-in-box i bag-in-drum
  • Większe bezpieczeństwo i wydajność produkcji za sprawą protokołu walidacji aseptycznej
  • Obszerna wiedza i sieć lokalnych serwisów na całym świecie
  • Dostawca kompletnych aseptycznych linii przetwórczych, w tym sterylizatorów, zbiorników aseptycznych i aseptycznych nalewaczek typu bag-in-box

Krytyczne parametry są testowane i analizowane, a następnie ewentualnie korygowane i ponownie testowane. Po zatwierdzeniu składu i procesu można przejść do produkcji na pełną skalę. Ta konkurencyjna cenowo aseptyczna nalewaczka pilotażowa łączy w sobie wszystkie cechy pełnowymiarowych aseptycznych linii rozlewniczych i sterylizacji parowej w zajmującym mało miejsca formacie laboratoryjnym. 

Sterylne worki elastyczne występują w dwóch rozmiarach: od 3 do 20 l do rozlewania bag-in-box oraz 200 l do rozlewania bag-in-drum. Możliwe jest zamontowanie dwucalowego zaworu dozującego do produktów spożywczych z zawartością cząstek lub kawałków lub jednocalowego zaworu dozującego do napojów i płynnych produktów spożywczych o różnej gęstości i lepkości. 

.

Jak działa aseptyczna nalewaczka pilotażowa Alfa Laval? 

Produkt jest dozowany przy użyciu wagi elektronicznej lub magnetycznego przepływomierza, a za sterowanie systemem odpowiada sterownik programowalny. 

Sercem każdej aseptycznej nalewaczki jest głowica dozująca. Aseptyczne worki są sterylizowane promieniowaniem. Zakrętki i kraniki są sterylizowane w linii rozlewniczej, włącznie z odkręceniem, napełnieniem i ponownym zakręceniem. Automatyczny cykl otwierania, nalewania i zamykania nakrętki aseptycznego worka rozpoczyna się od ręcznego włożenia szyjki worka do głowicy dozującej. Odkręcenie zakrętki, nalewanie i zakręcenie zakrętki odbywa się w komorze aseptycznej z nadciśnieniową barierą parową, aby zapewnić sterylność.  

PTAF System Orthographic
Aseptyczna pilotażowa linia produkcyjna

 

 

Temperatura jest monitorowana za pomocą sondy, aby w fazach produkcji i sterylizacji SIP w komorze zawsze znajdowała się odpowiednia ilość pary. Wartości temperatury strumieni pary i zaworu dozującego są bacznie monitorowane i regulowane w trakcie cyklu nalewania. Zakrętka jest poddawana sterylizacji parą. W przypadku rozlewania produktu niskokwasowego można w razie potrzeby dodać środek dezynfekujący. Bariery parowe chronią wszystkie ruchome części mechaniczne. Proces rozlewania znajduje się pod kontrolą przepływomierza lub ogniw obciążnikowych, zależnie od wybranej opcji.  

.

Produkty