Leżakownia - wyzwania i rozwiązania

Zarządzanie drożdżami i fermentacja

Zarządzanie drożdżami i fermentacja są istotnymi elementami zimnej części browaru. Wyposażenie zapobiegające zakażeniom i zapewniające wysoką żywotność drożdży jest niezbędne dla spójnego, niezawodnego i efektywnego procesu fermentacji.

fermentation 640x360

Wyzwania

 • Wysokie koszty
 • Poleganie na komercyjnych szczepach drożdży
 • Ograniczona kreatywność

Rozwiązania

Wynik

 • Możliwość rehydratacji, propagacji i ponownego wykorzystania drożdży
 • Rozwiązanie w pełni dostosowane do potrzeb klienta

.

Wyzwanie

 • Niespójny lub wolny profil fermentacji

Rezultaty

 • Do 40% szybsza fermentacja
 • Lepsza homogenizacja podczas fermentacji
 • Optymalna wydajność przetwarzania ekstraktu w alkohol
 • Elastyczność - mobilna jednostka, która może być przenoszona pomiędzy zbiornikami

Wyzwania

 • Długi czas sedymentacji
 • Duże straty piwa
 • Wysoka mętność
 • Niski uzysk
 • Potrzeba zwiększenia mocy produkcyjnych

Wynik

 • Zwiększona wydajność produkcji dzięki szybkości klarowania bez konieczności zwiększania pojemności fermentacyjnej
 • Odzysk piwa do 15% wyższy
 • Możliwość klarowania piwa w odpowiednim momencie
 • Wydłużony okres przydatności do spożycia bez zamglenia (szczególnie ważne przy eksporcie)
 • Szybkie opróżnianie zbiorników oznacza również większą rotację zbiorników, co zapewnia dodatkową pojemność bez dodatkowych inwestycji
 • Średnio 3% wzrost uzysku pomiędzy zbiornikiem fermentacyjnym a zbiornikiem BBT w zależności od procedur operacyjnych
 • Do 8% poprawy wydajności w przypadku szczepów drożdży o niskiej lub średniej kłaczkowatości
.

Chmielenie na zimno

Chmielenie na zimno polega na dodawaniu chmielu po fermentacji, aby dodać więcej aromatu do piwa. Tradycyjnie, chmielenie na zimno jest stosowane w takich stylach piwa jak jasne piwa i IPA, ale jest również wykorzystywane w innych stylach piwa.

hops3 640 x 360

Wyzwanie

 • Powolny proces i straty piwa

Rozwiązania

Wynik

 • Maksymalne wykorzystanie chmielu
 • Przyspieszenie procesu chmielenia na zimno
 • Ujednolicenie ilości chmielu w piwie w celu usprawnienia procesu usuwania chmielu poprzez wirowanie
.

Skontaktuj się z nami!

Informacje te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.