Warzelnia - wyzwania i rozwiązania

.

Przygotowanie brzeczki

Powolny proces przygotowania brzeczki, wysokie zużycie energii, utrata składników, wysokie zużycie wody to tylko niektóre problemy w produkcji i fermentacji brzeczki. Problemy, dla których mamy wyjątkowe rozwiązania, pozwalające zwiększyć wydajność warzelni.

Industrial equipment for brewhouse efficiency 640x360

Wyzwanie

 • Oxidation during mashing and risk of staling

Rozwiązanie

Korzyści

 • Niższe zaniki dzięki wypchnięciu produktu ze wszystkich linii za pomocą odtlenionej wody
 • Poprawiona stabilność smaku piwa i wydłużony czas przydatności do spożycia
.

Whirlpool

Oddzielenie młóta, granulatu lub chmielu z brzeczki

Carlsberg Northampton case 640x360

Wyzwania

 • Utrata brzeczki i znaczne straty piwa
 • Duża ilość przenoszonych cząstek stałych do brzeczki może spowodować zanieczyszczenie
 • Potencjalne wysokie koszty usuwania odpadów z młóta

Korzyści

 • Odzysk 99% brzeczki, która inaczej byłaby usunięta  jako młóto, niższe zaniki
 • Skrócony czas w whirlpoolu, niższe zużycie energii i wody
 • Higher hop utilization from counter-current flushing of solids
 • Reduced disposal and reduced fouling/clogging in wort cooler
 • Zamiana młóta w wartościowe produkty
.

Wort cooling

Cool your wort after boiling.

Boston Beer case 640x360

Challenge

 • High energy cost

Outcome

 • Energy reduction of up to 40% by reuse of energy from wort boiling to heat subsequent brews
.

Skontaktuj się z nami!

Informacje te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.