Inteligentny System Whirlpool

Inteligentny System Whirlpool pozwala na zwiększenie wydajności warzenia dzięki odzyskiwaniu brzeczki z kadzi Whirlpool, jednocześnie możemy ulepszyć lub poprawić jakość brzeczki, zmniejszając zużycie energii i wody.

智能麦汁回收沉淀槽

Szybki i elastyczny system Whirlpool

  • Zmniejszenie straty podczas wirowania do maks. 0.1%
  • Wydajność warzenia o 1-3% w browarach przemysłowych i znacznie więcej w browarach rzemieślniczych o dużej zawartości części stałych w brzeczce
  • Utrzymanie i zwiększenie parametrów jakościowych brzeczki, dzięki skróceniu czasu procesu wirowania o 10-20% - na podstawie raportu z walidacji
  • Zachowanie 100% identyfikowalności procesu (odzyskana brzeczka wraca do tej samej warki)
  • Przekształcenie odpadów z brzeczki w wartościowe produkty, takie jak pasza dla zwierząt

Inteligentny System Wirowania Alfa Laval (IWS) współpracuje z wirówkami dekantacyjnymi Foodec, zapewnia niezrównaną wydajność. Krótszy czas wirowania poprawia jakość brzeczki, jednocześnie zwiększając prędkość pracy. IWS umożliwia lepsze wykorzystanie chmielu poprzez oddzielenie resztek substancji stałych w dekanterze. Minimalizuje osadzanie się osadów i zatykanie chłodnicy brzeczki i zmniejsza ilość osadów przekazywanych do fermentacji. IWS jest odpowiedni dla warzelni większych niż 50 hl (43 bbl). Alfa Laval zoptymalizowała zakres dostawy IWS, z w pełni zautomatyzowanym, wstępnie zaprojektowanym kompaktowym, modułowym rozwiązaniem dekantera, ze opcjonalnym doborem wyposażenia, co zapewnia optymalny koszt inwestycji klienta, z szybkim i łatwym uruchomieniem i obsługą.

 

.

Wprowadzając Inteligentny System Whirlpool (IWS) Alfa Laval dodaje pętlę dekantera do istniejącej kadzi whirlpool. Pętla dekantera pracuje równolegle z procesem wirowania. Proces wirowania nie ulega zmianie. Whirlpool powinien efektywnie sedymentować wszystkie zanieczyszczenia i substancje stałe z chmielu w dolnej części. Pętla dekantera jest dodawana w celu usunięcia wszystkich osadów z whirlpoola podczas procesu wirowania.

Substancje stałe z stożka w dnie whirlpoola są pompowane do dekantera Alfa Laval Foodec. Dekanter oddziela klarowną brzeczkę od stałych cząstek. Czysta brzeczka wraca z powrotem do whirlpoola lub do linii schładzania brzeczki, zanim whirlpool zostanie całkowicie opróżniony. Gorące osady i chmiel skutecznie oddzielone z dekantera są usuwane z procesu. Są one transportowane do młóta i sprzedawane razem jako pasza dla zwierząt.

W porównaniu z tradycyjnym whirlpoolem, bez pętli dekantera:

  • Wszystkie substancje stałe są pompowane z whirlpoola do dekantera przed całkowitym opróżnieniem whirlpoola, nie ma żadnych pozostałości osadów na dnie whirlpoola. Tu wręcz przeciwnie, Whirlpool jest czysty od zanieczyszczeń stałych. Nie ma potrzeby wypłukiwania osadów z whirlpoola po zakończeniu procesu, zużywając dodatkowo wodę i czas.

  • Wszystkie substancje stałe, które osadziły się na dnie whirlpoola są natychmiast przepompowywane z whirlpoola do dekantera i nie ma żadnych osadów na dnie whirlpoola w kierunku opróżnionego whirlpoola, porywanie osadu pod koniec opróżniania jest zredukowane i nie ma potrzeby spowalniania opróżniania whirlpoola. W ten sposób skraca się również całkowity czas wirowania.

.