Wirówki dekantacyjne Alfa Laval zapewniają wyjątkową wydajność podczas oddzielania cząstek stałych w cieczach 1 lub 2 fazowych w jednym procesie ciągłym. Urządzenia są przeznaczone do separacji szerokiego zakresu cząstek o średnicy od 5 mm do kilku mikronów. Dzięki swojej wysokiej wydajności, ciągłej pracy, niskim kosztom utrzymania i niskiemu zużyciu energii, wirówki dekantacyjne są idealnym rozwiązaniem do wykorzystania w różnych procesach przemysłowych oraz oczyszczalniach ścieków.

Wybierz dekanter dla przemysłu/procesu

Przemysł chemiczny

P2

P3

Oczyszczalnie ścieków

ALDEC

ALDEC G3

 

Produkcja etanolu

SG2

Produkcja skrobi

STNX

Przemysł spożywczy i napojów

FOODEC

Przemysł naftowo-gazowniczy

LYNX

Produkcja oliwy z oliwek

Olive oil (X)

Olive oil (Y)

Olive oil (Sigma 9)

 

Produkcja oleju palmowego

PANX

Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Dekantery

Wybierz kategorię zapytania