Wymiennik do wieży chłodniczej

W przeciętnym centrum danych agregaty chłodnicze są jednym z największych odbiorców energii elektrycznej. Wynikiem tego są często wysokie koszty operacyjne, jak również poważnie zwiększony ślad węglowy instalacji. Wieże chłodnicze, które są powszechnie stosowane do odprowadzania ciepła z centrów danych, mogą być również wykorzystywane w trybie chłodzenia swobodnego, aby ominąć agregat chłodniczy i w ten sposób pomóc w rozwiązaniu tych problemów.

Jednak otwarte wieże chłodnicze mogą być również głównym źródłem zanieczyszczeń w systemach chłodzenia, co prowadzi do zmniejszenia wydajności cieplnej, pracochłonnej konserwacji, konieczności czyszczenia i awarii sprzętu. Wszystko to z kolei powoduje dalszy wzrost kosztów operacyjnych. 

Instalacja płytowo-ramowego wymiennika ciepła z uszczelkami to inteligentny sposób zarówno na umożliwienie swobodnego chłodzenia, jak i zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia. A co najlepsze, nie ma to żadnego wpływu na wydajność chłodzenia Twojego systemu!


Dowiedz się więcej! Skontaktuj się z nami!

System chłodzenia z agregatem chłodniczym

hvac_data_center_cooling_cooling_tower_chiller.jpg

Agregaty chłodnicze są jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w centrum danych. Duże sprężarki pracują w sposób ciągły w celu sprężenia gazów chłodniczych w ramach cyklu chłodniczego. Oznacza to zarówno wysokie koszty operacyjne, jak i obawy związane z ochroną środowiska.

System chłodzenia z agregatem chłodniczym

hvac_data_center_cooling_cooling_tower_plate_heat_exchanger.jpg

Możliwość swobodnego chłodzenia podczas dłuższych okresów zimowych oznacza, że agregat chłodniczy może być wyłączony, co pozwala zaoszczędzić potencjalnie tysiące euro. Wymaga to uszczelnionego płytowo-ramowego wymiennika ciepła, zaprojektowanego z możliwie największym zbliżeniem temperatur, aby zmaksymalizować czas, w którym chiller może być wyłączony. W przypadku zastosowania otwartej wieży chłodniczej, wymiennik ciepła może również pełnić funkcję wymiennika pośredniego, chroniąc skraplacz przed niepożądanymi zanieczyszczeniami i tworzeniem się węglanu wapnia. Dzięki temu efektywność wykorzystania energii (PUE) zmniejsza się o 7%.

Rozwiązywanie problemów związanych z zanieczyszczeniami

W większości centrów danych system chłodzenia jest prawie całkowicie zamknięty. Jedynym wyjątkiem jest często otwarta wieża chłodnicza, która stanowi jedyny interfejs systemu z atmosferą. Stanowi to główne źródło zanieczyszczeń, które z czasem zwiększają koszty związane z obniżeniem wydajności, konserwacją i naprawami, a nawet przestojami sprzętu.

Alfa Laval może pomóc Ci uniknąć tych wyzwań dzięki sprawdzonym rozwiązaniom płytowo-ramowych wymienników ciepła z uszczelkami, w połączeniu z naszym doświadczeniem w zarządzaniu zanieczyszczeniami. Obejrzyj film z naszym ekspertem Olgą, aby dowiedzieć się więcej.

Wieża chłodnicza bez wymiennika ciepła (system otwarty)

hvac_data_center_cooling_cooling_tower_open_system.jpg

Wentylatory w wieży chłodniczej przyciągają unoszące się w powietrzu cząsteczki, które dostają się do wody chłodzącej i ostatecznie do urządzeń systemu chłodzenia w centrum danych. Odłamki osadzają się w miejscach o niskim przepływie lub martwych punktach, co prowadzi do wysokich kosztów konserwacji i możliwości nieplanowanego wyłączenia.

Te tak zwane "otwarte" systemy wież chłodniczych mogą być również źródłem zwiększonego poziomu węglanu wapnia (CaCO3) i jonów chlorkowych (Cl). Ponieważ te niepożądane minerały gromadzą się w czasie, powodują powstawanie osadów i korozję, które znacznie zmniejszają wydajność wymiany ciepła i zwiększają koszty pompowania.

Wieża chłodząca z wymiennikiem ciepła (system zamknięty)

hvac_data_center_cooling_cooling_tower_closed_system.jpg

Zastosowanie uszczelnionego płytowo-ramowego wymiennika ciepła jako "wyłącznika obwodu" w pętli wody chłodzącej pozwala "zamknąć" system. Woda, która jest wysyłana do zakładu z wieży chłodniczej, jest wolna od zanieczyszczeń i wysokiego poziomu CaCO3 oraz korozyjnych jonów Cl. Przekłada się to na zwiększenie oszczędności dzięki zmniejszeniu czasu przestojów konserwacyjnych, kosztów środków czyszczących i pompowania.

Dobrze zaprojektowane przez Alfa Laval wymienniki ciepła z przepływem przeciwprądowym umożliwiają osiągnięcie temperatury zbliżonej do 1°C, co oznacza, że wpływ na ogólną wydajność chłodzenia jest ograniczony.

Zalety płytowo-ramowego wymiennika ciepła z uszczelką

  • Umożliwia ominięcie agregatu chłodniczego w celu swobodnego chłodzenia, gdy pozwala na to temperatura zewnętrzna i klimat
  • Zmniejszone zużycie wody i koszty pompowania dzięki czystszym rurom i zminimalizowanym potrzebom płukania
  • Zmniejszone koszty konserwacji urządzeń chłodniczych niższego rzędu
  • Poprawiony czas pracy bez nieplanowanych przestojów spowodowanych korozją
  • Proste i łatwe czyszczenie wymiennika ciepła przez jednego operatora w ciągu zaledwie kilku godzin
  • Certyfikat wydajności zgodnie z AHRI

 

gphe_ahri.jpg

Oszczędności w wielu wymiarach

Instalacja wieży chłodniczej z dobrze zaprojektowanym uszczelkowym płytowym wymiennikiem ciepła oznacza wiele sposobów na poprawę efektywności kosztowej i zrównoważonego rozwoju centrum danych. Na przykład, zmniejszając efektywność wykorzystania energii (PUE) o 7%, zmniejszasz również efektywność wykorzystania węgla (CUE) swojego obiektu o ten sam procent. Prawidłowo eksploatowany i konserwowany wymiennik ciepła może mieć również duży wpływ na efektywność wykorzystania wody (WUE). Wymiennik ciepła umożliwia również odzysk ciepła, a to oznacza niższe koszty eksploatacyjne. 


Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej 

Zaprojektuj swój system dla maksymalnej rentowności

Aby w pełni wykorzystać możliwości systemu chłodzenia, należy go skonfigurować w sposób optymalny dla danego centrum danych i lokalnego klimatu. Projektowanie zamkniętego obiegu wody chłodzącej to coś więcej niż tylko instalacja dowolnego płytowego wymiennika ciepła. Alfa Laval współpracuje z klientem od pierwszego dnia, aby upewnić się, że uzyskane rozwiązanie jest dostosowane do warunków panujących w danym obiekcie, a jego wydajność jest gwarantowana przez , with program certyfikacji AHRI. W ten sposób zapewniamy maksymalną sprawność cieplną przy minimalnym ryzyku zanieczyszczenia, co pozwala na uzyskanie najwyższych możliwych oszczędności.

Odkryj przyszłość IT z Alfa Laval

Alfa Laval dostarcza rozwiązania do chłodzenia serwerowni od początków istnienia Internetu. Obecnie oferujemy szeroką gamę rozwiązań do chłodzenia centrów przetwarzania danych, wspieraną przez ogólnoświatową sieć serwisową z ekspertami, którzy rozumieją specyfikę Twojej działalności. Współpracując z nami na etapie planowania projektu centrum obliczeniowego, możemy pomóc w zaprojektowaniu systemu, który zapewni maksymalną wydajność i niezawodność chłodzenia.


Zobacz nasze kompleksowe rozwiązania dla centrów danych

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz dowiedzieć się, jak możemy zwiększyć efektywność kosztową i zrównoważony rozwój Twojego centrum danych dzięki inteligentnym rozwiązaniom wież chłodniczych opartych na wiodących technologiach płytowych wymienników ciepła? Skontaktuj się z nami już dziś, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą!

Informacje te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.