Zdalne Wsparcie Alfa Laval

Zabezpiecza ciągłość produkcji dzięki zdalnemu wsparciu serwisowemu

Eksperci Alfa Laval szybko reagują na zgłoszone potrzeby serwisowe, nawet w utrudnionych warunkach kontaktu spowodowanych pandemią COVID-19. Dzięki zdalnemu wsparciu Alfa Laval możesz uzyskać bezpośrednią pomoc. Ta usługa pomoże zminimalizować lub całkowicie zapobiec awariom bez potrzeby przyjazdu serwisanta.

Korzystanie ze zdalnego wsparcia Alfa Laval daje dostęp do kontaktu z wieloma ekspertami jednocześnie. Przyczynia się także do zrównoważonego rozwoju, poprzez zmniejszenie ilości podróży, a tym samym redukcję emisji dwutlenku węgla. 

Szukasz konkretnej usługi?

Remote guidance 640x360.jpg

Sposób działania

Narzędzie do zdalnego wsparcia pozwala użytkownikom na interakcję i współpracę w czasie rzeczywistym, pomimo przebywania w różnych miejscach. Tworzy środowisko rzeczywistości rozszerzonej, w której przy pomocy gestów, dialogów, obrazów, szkiców cyfrowych i prawdziwych obiektów naniesionych na obraz, można prowadzić prace serwisowe. Są one płynne  i intuicyjne oraz pozwalają na szybkie znalezienie rozwiązania, pomimo dzielącego obie strony dystansu.

Zakres usług

Z usługi można korzystać na żądanie, ale jest ona także dostępna w formie sześciomiesięcznego lub rocznego abonamentu. Abonament pomaga obniżyć koszty administracyjne – jedno zamówienie obejmuje kilka sesji. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym biurem