Program partnerski Alfa Laval

Korzystna współpraca

Każdy z Partnerów Alfa Laval jest dla nas ważny. Jest on częścią naszej strategii działania, pomagając osiągnąć globalną obecność na rynku. Dlatego też naszym celem jest wsparcie Partnerów w ich dążeniu do wzrostu.

Będąc Partnerem Alfa Laval typu Authorized, Certified lub Master, otrzymasz narzędzia i wsparcie, które pomagają w zdobyciu nowych Klientów oraz dalszym rozwoju firmy.

Wzajemny rozwój

Program partnerski Alfa Laval jest poświęcony tworzeniu stabilnej współpracy, korzystnej w dłuższej perspektywie. Odbywa się to poprzez dostarczanie konkretnych wyników handlowych!

Authorized

Authorized Integrator plaque_cut_CMYK.jpgPartner typu Authorized otrzymuje dostęp do nowych narzędzi, które pozwalają bardziej efektywnie prowadzić biznes oraz zdobyć nowe umiejętności, przy ograniczonych wymaganiach w zakresie czasu i zasobów ze swojej strony.

 

 

Certified

Authorized Service Partner plaque_cut_CMYK.jpgStatus Partnera typu Certified, oznacza większą współpracę pomiędzy naszymi firmami i stworzenie nowych możliwości dla wzajemnego rozwoju. Podstawą współpracy jest sporządzony biznesplan zawierający opis przyszłych celów wzrostu i prac rozwojowych.

 

Master

Master Distributor plaque_cut_CMYK.jpgPartner typu Master oznacza wysoki poziom wzajemnego zaangażowania. Stwarza to szanse, które może zapewnić tylko globalny lider rynku. Nasi specjaliści współpracują ściśle z Partnerem, wzmacniając jego pozycję na rynku. Wiąże się to też z dostępem do indywidualnych szkoleń, dzięki którym pracownicy otrzymują pogłębioną wiedzę na temat produktów i usług Alfa Laval.

 

Odkryj nowe możliwości 

Jeśli chcesz poznać dokładniej program partnerski, skontaktuj się z nami.

Rozwijaj swoją firmę

Growing our businesses together - Alfa Laval channel partner programmeKażdy z naszych partnerów handlowych jest dla nas ważny. Są oni kluczową częścią tego, jak prowadzimy działalność, pomagając nam osiągnąć globalną obecność na rynku. Dlatego też jesteśmy oddani pomaganiu każdemu z naszych partnerów w rozwoju.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami

Alfa Laval Anytime - nasz eBusiness

Alfa Laval Anytime to eBusiness Alfa Laval zawierający informacje i narzędzia dla naszych partnerów handlowych.

Partnerzy handlowi podłączeni do narzędzia online mają kontrolę nad zamówieniami swoich klientów na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Informacje o zamówieniach mogą być sprawdzane w czasie rzeczywistym, a nowe zamówienia docierają do fabryki w ciągu kilku sekund.

Alfa Laval Anytime pozwala na zamawianie produktów opartych na numerach katalogowych i elementów skonfigurowanych podczas tej samej sesji zakupowej w sieci, a także zawiera łatwe w obsłudze narzędzie konfiguracyjne.

Partnerzy, którzy nie są jeszcze podłączeni do sieci, proszeni są o kontakt z lokalnym przedstawicielem Alfa Laval.

Alfa Laval Anytime

.

Zostań Partnerem Alfa Laval

Jesteśmy organizacją zorientowaną na klienta z globalną ofertą, opartą na jakości i usługach. W ramach współpracy na lokalnym rynku, proponujemy specjalny program partnerski, którego celem jest wspólny rozwój i dostarczanie skutecznych rozwiązań naszym klientom.

People talking