Alfa Laval - Program partnerski Alfa Laval

Program partnerski Alfa Laval

Korzystna współpraca

Każdy z Partnerów Alfa Laval jest dla nas ważny. Jest on częścią naszej strategii działania, pomagając osiągnąć globalną obecność na rynku. Dlatego też naszym celem jest wsparcie Partnerów w ich dążeniu do wzrostu.

Będąc Partnerem Alfa Laval typu Authorized, Certified lub Master, otrzymasz narzędzia i wsparcie, które pomagają w zdobyciu nowych Klientów oraz dalszym rozwoju firmy.

Wzajemny rozwój

Program partnerski Alfa Laval jest poświęcony tworzeniu stabilnej współpracy, korzystnej w dłuższej perspektywie. Odbywa się to poprzez dostarczanie konkretnych wyników handlowych!

Authorized

Partner typu Authorized otrzymuje dostęp do nowych narzędzi, które pozwalają bardziej efektywnie prowadzić biznes oraz zdobyć nowe umiejętności, przy ograniczonych wymaganiach w zakresie czasu i zasobów ze swojej strony.


Certified

Status Partnera typu Certified, oznacza większą współpracę pomiędzy naszymi firmami i stworzenie nowych możliwości dla wzajemnego rozwoju. Podstawą współpracy jest sporządzony biznesplan zawierający opis przyszłych celów wzrostu i prac rozwojowych.


Master

Partner typu Master oznacza wysoki poziom wzajemnego zaangażowania. Stwarza to szanse, które może zapewnić tylko globalny lider rynku. Nasi specjaliści współpracują ściśle z Partnerem, wzmacniając jego pozycję na rynku. Wiąże się to też z dostępem do indywidualnych szkoleń, dzięki którym pracownicy otrzymują pogłębioną wiedzę na temat produktów i usług Alfa Laval.

 

Odkryj nowe możliwości 

Jeśli chcesz poznać dokładniej program partnerski, skontaktuj się z nami.

Grow your business

Growing our businesses together - Alfa Laval channel partner programmeEvery one of our channel partners is important to us. They are a core part of how we do business, helping us achieve a global presence in the marketplace. That’s why we are dedicated to helping each of our channel partners grow.

Want to know more?

Contact us

Alfa Laval Anytime - our eBusiness

Alfa Laval Anytime is Alfa Laval's eBusiness with information and tools for our channel partners.

Channel partners connected to the online tool maintain control over their customers' orders all along the delivery chain. Order information can be checked in real time, while new orders reach the factory in seconds.

Alfa Laval Anytime allows article number-based products and configured items to be ordered during the same purchase session on the web, and also includes an easily operated configuration tool.

For channel partners not yet connected, please contact your local Alfa Laval representative.

Alfa Laval Anytime