Karty charakterystyki dla środków chemicznych

Alfa Laval oferuje szeroką gamę środków chemicznych, które pozwalają zwiększyć wydajność urządzeń. Sa to: środki smarujące, środki czyszczące - descalanty, inhibitory korozji, stabilizatory pH, flokulanty do separacji, kleje, środki wzmacniające trwałość powierzchni, do regeneracji. Tutaj znajdziesz najnowsze zaktualizowane karty charakterystyk.