Rozwiązania procesowe Alfa Laval dla rafinerii

Alfa Laval może zoptymalizować wszystkie rodzaje procesów rafineryjnych. Kliknij na poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o niektórych procesach, w których usprawnieniu pomogliśmy rafinerii. Wiele z tych usprawnień można zastosować również w innych procesach w rafineriach ropy naftowej i instalacjach do produkcji aromatów. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak możemy pomóc w modernizacji Twoich procesów.

refinery plant applications

Optymalny projekt procesu

Eva Andersson i Wivika Laike z Alfa Laval opowiedzą o tym, jak nasze rozwiązania mogą pomóc w zwiększeniu rentowności i zrównoważonego rozwoju rafinerii.

 

cleantech_energy_savings_HIRES.pngCzy wiesz, że każdego roku płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval pozwalają rafineriom zaoszczędzić 54 TWh energii? Odpowiadająca temu redukcja emisji CO2 wynosi ponad 13 milionów ton.

Dowiedz się więcej o potencjale efektywności energetycznej w rafineriach

Two oil refinery workers discussing outside

Destylacja ropy naftowej

 • Większa wydajność i produktywność
 • Znaczne obniżenie zużycia energii i emisji CO2
 • Zwiększona niezawodność działania
 • Obniżone koszty inwestycyjne

Pobierz broszurę

Female oil refinery worker gazing

Odwadnianie ropy naftowej

 • Zwiększona wydajność odsalacza
 • Maksymalne chłodzenie ścieków
 • Niższe koszty czyszczenia i napraw

 

Pobierz broszurę

Workers discussing at oil refinery

Katalityczny reforming i izomeryzacja

 • Zwiększona wydajność
 • Niższe zużycie energii
 • Zwiększona wydajność i jakość produktu
 • Obniżone koszty inwestycyjne

Pobierz broszurę

Oil refinery worker seen front on

Alkilacja

 • Zwiększona wydajność reaktora
 • Zwiększona wydajność i jakość produktu
 • Zmniejszenie inwestycji w pętlę czynnika chłodniczego

 

Pobierz broszurę

Two oil refinery workers seen from behind

Produkcja paliwa odnawialnego

 • Maksymalna elastyczność podaży surowca
 • Zwiększona wydajność i jakość produktu
 • Minimalny wpływ na środowisko dzięki maksymalnemu odzyskowi ciepła odpadowego i recyklingowi ścieków

Pobierz broszurę

Oil refinery worker looking down

Katalityczna obróbka wodorowa

 • Zwiększona wydajność
 • Niższe zużycie energii
 • Zwiększona długość cyklu i lepsza dostępność sprzętu na linii produkcyjnej
 • Najwyższa niezawodność sprzętu

Pobierz broszurę

asian oil refinery worker seen in profile

Produkcja niebieskiego wodoru

 • Zwiększona wydajność wychwytywania CO2
 • Zminimalizowane zużycie energii i wody chłodzącej
 • Zmniejszony koszt pakietu do sprężania CO2

Pobierz broszurę

female oil refinery worker leaning on railing

Hydrokraking

 • Maksymalny stopień konwersji instalacji i wydajność produktu
 • Zmniejszone zużycie energii
 • Maksymalna długość pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami wymiennika ciepła

Pobierz broszurę

Chcę dowiedzieć się więcej

Informacje te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.