Dzielenie się doświadczeniami

 

 

 

 

 

 

Ogólne procesy rafineryjne

happy asian female oil worker

Rafineria w Arabii Saudyjskiej rozwiązała trudny problem chłodzenia poprzez zastosowanie chłodnic powietrza Alfa Laval typu Wet Surface Air do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym.

Chłodzenie w obiegu otwartym lub zamkniętym - kompletne rozwiązania Alfa Laval.

W jaki sposób niezawodność rafinerii, dostępność i utrzymanie ruchu poprawiają się dzięki zastosowaniu wymienników Compabloc Alfa Laval.

W jaki sposób maksymalizuje się efektywność energetyczną rafinerii i redukuje emisję zanieczyszczeń przy zastosowaniu wymienników Compabloc Alfa Laval.

Destylacja ropy naftowej

oil refinery workers discussing outside

Rosyjska rafineria poprawiła niezawodność swojego CDU PHT poprzez wymianę spawanych płytowych wymienników ciepła na wymienniki Compabloc Alfa Laval.

Petronas zwiększył czas sprawności i zmaksymalizował efektywność energetyczną w swoim CDU PHT poprzez wymianę większości wymienników na wymienniki Compabloc Alfa Laval.

Firma Preem zwiększyła uzysk oleju napędowego i efektywność energetyczną w swoim CDU poprzez zainstalowanie jednego wymiennika Compabloc Alfa Laval w PHT.

Firma API Falconara poprawiła wydajność energetyczną i zmniejszyła emisje poprzez odzyskiwanie energii z oparów CDU OVHD do wstępnego podgrzewania ropy naftowej.

Tamoil zmaksymalizował odzysk energii z oparów CDU OVHD, przy minimalnym CAPEX i dostępności powierzchni działki.

Firma Preem obniżyła koszty paliwa i emisję zanieczyszczeń w swojej rafinerii w Lysekil stosując instalacje Alfa Laval Compabloc w CDU PHT.

Dzięki zastosowaniu wymienników Compabloc Alfa Laval w PHT, Hengli obniżyło zużycie energii w swojej centralnej jednostce CDU o 30%.

Odsalanie ropy naftowej

Female oil refinery worker gazing

Rafineria amerykańska wyeliminowała problemy związane z zanieczyszczeniami w procesie chłodzenia ścieków z odsalarki dzięki zainstalowaniu wymiennika spiralnego Alfa Laval.

Rafineria w Teksasie zmaksymalizowała chłodzenie wody odpływowej za pomocą chłodnicy powietrza Alfa Laval typu Wet Surface Air Cooler.Jak stosować spiralne wymienniki ciepła Alfa Laval w instalacjach odsalających ścieki z odsalarek w celu zmniejszenia problemów związanych z zanieczyszczeniami.

Reformowanie katalityczne

workers discussing at oil refinery


Rafineria w USA zwiększyła wydajność swojego reformera katalitycznego dzięki rekordowo szybkiej modernizacji wymiennika Packinox firmy Alfa Laval.Europejska rafineria zoptymalizowała przepływ gazu recyrkulacyjnego w swoim reformerze katalitycznym za pomocą narzędzia Alfa Laval Lifting Controller.

Unipetrol poprawił efektywność energetyczną i długoterminową niezawodność swojego reformera katalitycznego stosując wymiennik Alfa Laval Packinox.

Japońska rafineria maksymalizuje wydajność katalitycznej instalacji reformingu stosując wymiennik Packinox Alfa Laval już od 27 lat.

Valero obniżyło koszty energii i emisję zanieczyszczeń w swojej rafinerii stosując wymienniki ciepła Alfa Laval.

Aromaty

happy oil worker wearing orange

Azjatycka fabryka zwiększyła wydajność swojej instalacji Sulfolanu poprzez zastosowanie wymienników ciepła Alfa Laval Compabloc jako wymienników ciepła i reboilerów.

Azjatycki producent paraksylenu zmaksymalizował odzysk ciepła odpadowego w swojej instalacji Axens poprzez wymianę skraplaczy chłodzonych powietrzem.

Azjatycki producent paraksylenu zmaksymalizował odzysk ciepła odpadowego w swojej instalacji UOP poprzez wymianę skraplaczy chłodzonych powietrzem.PTTGC zmniejszyło zużycie energii w jednostce frakcjonowania paszy w swoim kompleksie aromatycznym.

Jak IRPC wykorzystuje ciepło odpadowe z oparów ksylenu OVHD do napędzania reboilera stripera Sulfolanu, zmniejszając zużycie pary.

Unipetrol zredukował CAPEX projektu w swojej nowej instalacji do produkcji toluenu.

Wytwarzanie paliw odnawialnych

two oil refinery workers seen from back

Firma SunPine zwiększyła wydajność i ograniczyła problemy związane z zanieczyszczeniami w zakładzie produkcji biopaliw z oleju talowego.

Katalityczna obróbka wodorem

oil refinery worker looking down

Jak zmaksymalizować efektywność instalacji hydrorafinacji benzyny z wykorzystaniem wymienników Compabloc Alfa Laval.

Rafineria amerykańska zmaksymalizowała efektywność energetyczną w nowej instalacji HDT Naphtha, wykorzystując wymienniki Compabloc Alfa Laval jako CFE.

Płynny kraking katalityczny

oil refinery workers walking up stairs outside

Petrobras rozwiązał problemy z korozją w SWS i usunął wąskie gardło w systemie FCC OVHD w celu zwiększenia wydajności.

Shell zmaksymalizował odzysk ciepła odpadowego z oparów FCC OVHD, aby zminimalizować emisję CO2 w nowej jednostce typu grassroot.

Rafineria amerykańska obniżyła emisję zanieczyszczeń z instalacji FCC, wykorzystując gazy Compabloc Alfa Laval w płuczce BELCO i jako reboilery w instalacji CANSOLV.Firma Total wyeliminowała konieczność czyszczenia chłodni szlamu FCC poprzez zainstalowanie wymiennika spiralnego Alfa Laval.

Teksański przetwórca gazu zwiększył produkcję NGL i obniżył koszty operacyjne stosując w procesie frakcjonowania mokre powierzchniowe chłodnice powietrza Alfa Laval.

Rafineria amerykańska obniżyła emisję zanieczyszczeń z instalacji FCC, wykorzystując gazy Compabloc Alfa Laval w płuczce BELCO i jako reboilery w instalacji CANSOLV.

Shell zmaksymalizował odzysk ciepła odpadowego z oparów FCC OVHD, aby zminimalizować emisję CO2 w nowej jednostce typu grassroot.

Ekstrakcja oleju napędowego

female engineer outside profile closeup

MRD zmaksymalizowało wydajność procesu ekstrakcji zużytego oleju smarowego poprzez zastosowanie wymienników ciepła Alfa Laval w całym zakładzie.

Procesy cieplne

oil refinery worker seen from back

Jak obniżyć koszty rafinerii stosując spiralne wymienniki ciepła Alfa Laval?

Visbreaking
Rafineria wschodnioeuropejska wydłużyła czas pracy i obniżyła koszty konserwacji poprzez zminimalizowanie problemów związanych z zanieczyszczeniami w chłodnicach pozostałości VBU.

Utlenianie bitumu 
Skandynawska rafineria bitumu zmniejszyła potrzeby w zakresie konserwacji i przeglądów dzięki zainstalowaniu jedenastu agregatów Compabloc Alfa Laval w swoim zakładzie.

Procesy odzyskiwania siarki

oil refinery worker outside looking up

Obróbka aminowa 
Rosneft zminimalizował CAPEX projektu na instalacji Syzran Adip poprzez zastosowanie skraplaczy Compabloc Alfa Laval jako skraplacza i reboilerów.

Rafineria amerykańska zwiększyła wydajność i zredukowała problemy z zanieczyszczeniami w instalacji Selexol używanej do oczyszczania zgazowanego koksu naftowego.

Jak zoptymalizować rozwiązania dla kotłów warzelnych z wykorzystaniem wymienników Compabloc Alfa Laval?

Usuwanie kwaśnej wody
ENI zmniejszyło zużycie energii i emisję zanieczyszczeń w rafinerii GELA dzięki zastosowaniu wymienników ciepła Alfa Laval.