Zwiększenie efektywności i trwałości przy minimalnych kosztach

Ogrzewanie i chłodzenie są podstawowymi funkcjami rafinerii i mają ogromny wpływ na ogólną efektywność i rentowność zakładu. Rozwiązania Alfa Laval w zakresie wymiany ciepła nie tylko pozwalają zmaksymalizować efektywność energetyczną instalacji, ale również usprawniają procesy pod względem wydajności instalacji, uzysku i jakości produktu, długości cyklu, zużycia mediów i ochrony środowiska - a wszystko to przy minimalnych kosztach inwestycyjnych.

oil refinery green grass plants sunset

Nowy poziom wydajności

 

Nasze kompaktowe wymienniki ciepła są kluczowymi komponentami w większości naszych rozwiązań. Oferują one unikalne połączenie wyjątkowej wydajności wymiany ciepła, niskiego spadku ciśnienia i wysokiej odporności na zanieczyszczenie.

Pojedynczy wymiennik ciepła Compabloc może zastąpić do ośmiu połączonych szeregowo wymienników płaszczowo-rurowych. Oznacza to, że powierzchnia wymiany ciepła odpowiadająca 4000 m2 w rozwiązaniu płaszczowo-rurowym może być zainstalowana na powierzchni zaledwie 3 m2, co ma znaczący wpływ na wydajność procesów.

Więcej niż tylko oszczędność wymiennika ciepła

Wydajność naszych wymienników ciepła stwarza możliwości całkowitego przemyślenia i zoptymalizowania wszystkich typów procesów rafineryjnych. Stare zasady nie mają już zastosowania i można wdrożyć fundamentalne zmiany w projekcie procesu, które mają radykalny wpływ na ogólną wydajność procesu, ROI projektu i zrównoważenie środowiskowe.

Największe korzyści osiąga się, gdy optymalizowane są całe procesy, a nie tylko poszczególne usługi związane z wymiennikami ciepła. Łącząc know-how i doświadczenie Alfa Laval w zakresie procesów technologicznych z zaletami wymienników ciepła, uzyskuje się efekt synergii o znaczących pozytywnych skutkach.

female asian engineer infront of refinery banner

Zwiększenie wydajności

 

Wąskie gardła w urządzeniach takich jak pompy zasilające, podgrzewacze opalane lub chłodnice końcowe mogą być często rozwiązane poprzez maksymalizację wstępnego podgrzania zasilania, wykorzystując energię odzyskaną z gorących frakcji, przy minimalnym spadku ciśnienia w wymienniku ciepła.

Ograniczenia w systemach sprężarkowych lub próżniowych można często przezwyciężyć poprzez zwiększenie wydajności chłodzenia/kondensacji pary za pomocą bardziej wydajnych wymienników ciepła.

Czas zwrotu z inwestycji w projekty zwiększające wydajność jest zwykle krótszy niż 12 miesięcy, dzięki wysokim wartościom generowanym.

 

Zwiększenie wydajności i jakości produktu

Bardziej efektywna separacja w kolumnach frakcjonowania i odpędzania zwiększa wydajność i jakość produktu. Dzięki naszym rozwiązaniom kondensacyjnym, pary napowietrzne mogą być skraplane przy minimalnym ciśnieniu nasycenia i najniższym spadku ciśnienia. Umożliwia to obniżenie ciśnienia w strefie zapłonu kolumny, co skutkuje lepszym rozdzieleniem produktów o podobnych temperaturach wrzenia.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć uzysk produktów lekkich, skraplacz można zaprojektować z dodatkową wydajnością chłodniczą, aby zminimalizować ilość ciężkich węglowodorów traconych jako gaz odlotowy.

Czas zwrotu z inwestycji tego typu jest zazwyczaj krótszy niż 12 miesięcy.

Zwiększenie efektywności energetycznej

Do 50% kosztów operacyjnych rafinerii jest wydatkowanych na energię. Koszty te mogą być zredukowane nawet o 23% dzięki zastosowaniu rozwiązań Alfa Laval, które maksymalizują odzyskiwanie energii i przekształcanie ciepła niskiej jakości. Przykładem tego ostatniego jest wykorzystanie energii zawartej w oparach napowietrznych do produkcji pary wodnej lub wody technologicznej, wstępnego podgrzewania wody zasilającej kotły lub ogrzewania miejskiego.

Większy odzysk energii z gorących frakcji zmniejsza również obciążenie obowiązków związanych z chłodzeniem, generując oszczędności w zużyciu mediów przez chłodnice powietrza lub chłodnice przejściowe.

Projekty w zakresie efektywności energetycznej często skutkują również poprawą wydajności, produktywności i jakości, skracając czas zwrotu inwestycji do mniej niż 12 miesięcy.

 

Zwiększenie niezawodności i kosztów cyklu życia

Kiedy Alfa Laval wdraża rozwiązania do procesów produkcyjnych, możesz mieć pewność, że są one już sprawdzone pod względem technicznym i zaprojektowane w oparciu o nasze bogate doświadczenie w optymalizacji rafinerii na całym świecie. Oferujemy rozwiązania, w których ryzyko techniczne nie istnieje lub jest dobrze skalkulowane i na akceptowalnym poziomie. W ten sposób można uniknąć zagrożenia niezawodności instalacji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności procesów.

W oparciu o zalecenia Alfa Laval i nasze pełne zaangażowanie we wsparcie i monitorowanie instalacji, obsługi i konserwacji naszych rozwiązań, zapewniamy również, że uzyskasz najwyższą dostępność i najniższy koszt cyklu życia Twoich nowych inwestycji.

Minimalizacja nakładów inwestycyjnych

 

Wdrożenie rozwiązań Alfa Laval przy optymalizacji projektu procesu zmniejsza również wymagania dotyczące kosztownych urządzeń procesowych, takich jak piece, reboilery, chłodnice końcowe, agregaty chłodnicze, kotły parowe, systemy wody chłodzącej, sprężarki, systemy próżniowe i pompy, co prowadzi do znacznych oszczędności kosztów.

Nowa inwestycja wykorzystująca modułową konstrukcję znacznie obniży koszty instalacji i transportu, dzięki minimalnej powierzchni zabudowy i zalanej wadze.

Poprawa zrównoważenia środowiskowego

 

Wyższa efektywność energetyczna procesów zmniejsza zużycie paliwa i pary w zakładzie, co z kolei skutkuje niższą emisją CO2. Oprócz pozytywnego wpływu na środowisko, może to również poprawić wyniki finansowe, jeśli zakład działa w ramach systemu handlu emisjami. Może to również stanowić rozwiązanie dla uzyskania pozwolenia na działalność. Jeśli kwalifikujesz się do finansowania rządowego dla projektów redukcji emisji CO2, może to pomóc Ci poprawić ROI projektu.

Rozwiązania Alfa Laval są również wykorzystywane do maksymalizacji wydajności jednostek odzysku siarki i wychwytywania dwutlenku węgla. Ponadto, nasze optymalizacje procesów minimalizują zawartość ciężkich węglowodorów w gazach odlotowych i zmniejszają zużycie wody chłodzącej.

Kompaktowe wymienniki ciepła vs. płaszczowo-rurowe

  • 3-5 razy wyższa wydajność wymiany ciepła
  • Temperatura zasilania do 3°C (5,4°F) na zimno lub na gorąco
  • Możliwość zastąpienia do ośmiu szeregowych wymienników płaszczowo-rurowych przez jeden wymiennik Alfa Laval
  • 80-90% niższy ciężar zalewanego wymiennika
  • Znacznie niższy spadek ciśnienia w instalacjach odzysku ciepła i kondensacji
  • Do trzech razy dłuższa eksploatacja pomiędzy czyszczeniami w instalacjach o dużym zanieczyszczeniu.

compabloc-plate-heat-exchanger-installation.png

20% większa pojemność

W kanadyjskiej rafinerii zainstalowano wymiennik ciepła Compabloc Alfa Laval jako wymiennik ciepła dla ścieków z instalacji hydrorafinacji krakowanej benzyny o wydajności 22 kbbl/dzień. Zwiększyło to wstępne podgrzewanie wody zasilającej reaktor i zmniejszyło obciążenie pompy zasilającej, co pozwoliło na zwiększenie wydajności o ponad 20%. Inwestycja zwróciła się w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

compabloc-installed-at-crude-oil-refinery

2.200.000 USD rocznych oszczędności energii

Szwedzkie przedsiębiorstwo rafineryjne Preem wymieniło cztery wymienniki płaszczowo-rurowe w ciągu podgrzewaczy CDU o wydajności 220 kbbl/dzień w swojej rafinerii w Lysekil na jeden Compabloc Alfa Laval. Zwiększyło to odzysk energii z 15,6 do 22,6 MW, obniżyło koszty paliwa o 2,2 MUSD/rok i zmniejszyło emisję CO2 o 14 600 ton/rok.

compact-plate-heat-exchanger-next-to-shell-and-tubes

1.150.000 USD oszczędności w projekcie

Rafineria amerykańska zaprojektowała pętlę chłodniczą nowej instalacji alkilacji o wydajności 12 kbbl/dzień w oparciu o sprężarkę Compabloc firmy Alfa Laval. Umożliwiło to obniżenie ciśnienia skraplania o ponad 1 bar, w porównaniu do rozwiązania płaszczowo-rurowego, co z kolei obniżyło koszt sprężarki o 1 500 000 USD. Nawet jeśli koszt wymiennika ciepła był wyższy w przypadku tej konstrukcji, oszczędność netto wyniosła 1 150 000 USD.

compabloc-installation-US-refinery

Zwiększona wydajność i jakość produktu

Europejska rafineria wymieniła cztery skraplacze płaszczowo-rurowe OVHD w CDU o wydajności 120 kbbl/dobę na dwa skraplacze Compabloc Alfa Laval o niższym spadku ciśnienia. Umożliwiło to obniżenie ciśnienia w strefie przebicia o 0,3 bara, obniżenie temperatury 95% benzyny o 10°C (18°F) i zwiększenie rozdziału benzyna/kerozyna o 5°C (9°F).

Image for Light Naphta Izomerization 640x360 large