Dystrybucja wody farmaceutycznej – rozwiązania Alfa Laval

Woda jest kluczowym składnikiem produkcji farmaceutycznej. Po oczyszczeniu woda niewystandaryzowana, woda oczyszczona czy też woda wtryskowa musi być przechowywana i rozprowadzana w odpowiednio zaprojektowanych i zainstalowanych systemach, oddanych do eksploatacji i zatwierdzonych. Kontrolowanie jakości wody w obiegu dystrybucyjnym, tak by zapewnić dostarczanie wody o wymaganym przepływie i temperaturze, może stanowić wyzwanie. Dlatego właśnie producenci leków poszukujący zrównoważonych, energooszczędnych rozwiązań w produkcji, zapobieganiu rdzewienia, tworzeniu się biofilmu lub innych zanieczyszczeń w cyklu dystrybucji wody, zwracają się do Alfa Laval jako godnego zaufania partnera.

Aby zapewnić prostą walidację urządzeń i instalacji, Alfa Laval stworzyła Alfa Laval Q-doc, kompletny pakiet dokumentacji dla przemysłu farmaceutycznego. Pakiet Q-doc dokumentuje  każdy aspekt produkcji, od pozyskania surowca po dostawę gotowego urządzenia, co zapewnia bezproblemowę kwalifikacje i walidację, ze względu na pełną przejrzystość i możliwość prześledzenia najdrobniejszych zmian zarówno materiału jak i w produkcji - nawet w przypadku części zamiennych.

Zadania farmaceutycznych instalacji wodnych

  • Utrzymywanie jakości wody w dopuszczalnych granicach
  • Dostarczanie do punktów poboru wody o wymaganym przepływie i temperaturze
  • Minimalizowanie inwestycji kapitałowych i kosztów operacyjnych
  • Ułatwianie aktualizacji wszystkich urządzeń, części zamiennych i zestawów serwisowych

Zaufaj Alfa Laval jako swojemu jedynemu dostawcy, a pomożemy spełnić surowe wymagania farmaceutycznych systemów wodnych. Dzięki wykorzystaniu naszej rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie procesów farmaceutycznych, szerokiej gamy sprawdzonych urządzeń higienicznych oraz globalnej sieci serwisowej, bez problemu możemy spełnić wszystkie wymogi farmaceutyczne dotyczące bezpieczeństwa, higieny, rentowności, efektywności energetycznej i zmniejszenia ilości odpadów.

Schemat farmaceutycznej instalacji wodnej

Dlaczego warto wybrać Alfa Laval

  • Oszczędność energii dzięki pompom, zaworom membranowym i wymiennikom ciepła Pharma-X
  • Łatwa instalacja, aktualizacja i konserwacja przy pomocy Q-doc Alfa Laval
  • Zminimalizowany czas dezynfekcji dzięki ulepszonej kontroli bakterii przy pomocy higienicznie zaprojektowanemu szczelnemu sprzętowi Alfa Laval
  • Zminimalizowane rdzewienie dzięki wykończeniu powierzchni UltraPure Alfa Laval z kontrolą i zoptymalizowanymi procedurami polerowania i czyszczenia
  • Zminimalizowana potrzeba konserwacji dzięki zoptymalizowanemu uszczelnieniu wału pompy wodnej Alfa Laval (WFI), wytrzymałym membranom i wysokiej jakości wymiennikom płaszczowo-rurowym

Problemy w utrzymaniu odpowiedniej jakości wody farmaceutycznej

Czy ty też zmagasz się z którymś z tych problemów?

Nieprawidłowo zaprojektowane, obsługiwane i konserwowane systemy wody farmaceutycznej mogą kosztować znacznie więcej niż zainwestowanie w nowy odpowiedni system wody farmaceutycznej. Dlatego ważne jest, aby przy wyborze sprzętu farmaceutycznego systemu wodnego wziąć pod uwagę przedstawione niżej zagadnienia.

Rdza. Rdza to tworzenie się drobnych czerwonobrązowych cząstek tlenku żelaza lub wodorotlenku żelaza i ich rozprzestrzenianie się po całym systemie. Występuje najczęściej w pompach cyrkulacyjnych, zaworach membranowych i zbiornikach wewnętrznych wyposażonych w statyczne kulki natryskowe. Choć nie da się uniknąć powstawania rdzy, możliwe jest zminimalizowanie poziomu rdzewienia  poprzez dobór odpowiedniego sprzętu higienicznego wytworzonego z wykorzystaniem wysokiej jakości stali 316L oraz poprzez zapewnienie prawidłowej instalacji, eksploatacji i konserwacji systemu.

Tworzenie się biofilmu. Populacje żywych mikroorganizmów, jak również martwe komórki drobnoustrojów, mogą tworzyć na powierzchni urządzeń farmaceutycznego systemu wodnego warstwę zwaną biofilmem. Warstwa ta zawiera również elementy bezkomórkowe, takie jak kryształy mineralne, cząstki korozji lub mułu. Właściwie należy stwierdzić, że w biofilmie uwidacznia się ponad 99% aktywności mikrobiologicznej. Tworzenie się biofilmu stwarza ryzyko zanieczyszczenia dla farmaceutycznych systemów wodnych. Na szczęście odpowiedni sprzęt i właściwa konstrukcja systemu może zmniejszyć to zagrożenie.

Zużycie energii i emisja dwutlenku węgla. Utrzymywanie ciągłej cyrkulacji i wysokich temperatur w systemach z gorącą wodą jest kosztowne i energochłonne. A z powodu emisji dwutlenku węgla ma również negatywny wpływ na środowisko. Istnieją jednak sposoby na zmniejszenie zużycia energii bez obniżania jakości produkcji i wydajności.

Bezpieczna i łatwa instalacja, walidacja i konserwacja. Zapewnienie prawidłowej instalacji, walidacji oraz konserwacji instalacji wodnych jest dla przemysłu farmaceutycznego kluczową kwestią. Po prawidłowym zainstalowaniu i walidacji, ważne jest, aby oryginalne części zamienne zostały zastąpione częściami dokładnie odpowiadającymi cechom  materiału, z którego wykonane były elementy oryginalne, tak aby zapobiec konieczności przeprowadzania ponownej kosztownej walidacji. Wydłużenie czasu pracy bez przestojów możliwe jest dzięki dokładnej i jednolitej dokumentacji urządzeń, która przyczynia się do prawidłowej instalacji, walidacji i konserwacji przy użyciu właściwych części.

Przeczytaj więcej: Niezawodna i spójna produkcja dzięki farmaceutycznym instalacjom wody

10 wskazówek: Farmaceutyczne instalacje wodne