Separacja cieczy, gazów i ciał stałych z wyjątkową precyzję i przy niskich kosztach operacyjnych. Wirówki Alfa Laval są stosowane w branżach takich jak: spożywcza, farmaceutyczna, chemiczna, itp.

Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Wirówki pionowe

Wybierz kategorię zapytania