2022-01-26 Produkty

Morskie towarzystwo klasyfikacyjne American Bureau of Shipping (ABS) przyznało Alfa Laval pierwsze w przemyśle morskim zatwierdzenie (AIP) dla kotłów opalanych metanolem

Alfa Laval otrzymała aprobatę (AIP) w dniu 4 listopada 2021 roku, w oparciu o prowadzone testy tego rozwiązania w Centrum Testowo-Szkoleniowym Alfa Laval.

Wykorzystanie metanolu poza głównymi silnikami

Metanol, który jest cieczą w temperaturze otoczenia i jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, jeśli jest produkowany z ekologicznych źródeł, jest następnym prawdopodobnym krokiem paliwowym w dekarbonizacji przemysłu morskiego. Metanol można znaleźć na kilku statkach i planuje się jego zastosowanie na wielu innych. Użycie metanalu jest jak dotąd ograniczone do silników głównych i pomocniczych. W przyszłości, zastosowanie metanolu będzie obejmować również kotły.

"Alfa Laval analizuje pełen zakres możliwości zastosowania metanolu na statkach" - mówi Lars Skytte Jørgensen, wiceprezes ds. rozwoju technologii, systemów energetycznych, Alfa Laval Marine Division. „Niska temperatura zapłonu metanolu i różnice w jego gęstości energetycznej wymagają nowego podejścia do palnika i systemów zasilania paliwem. Ważne było dla nas opracowanie tego rozwiązania i jesteśmy dumni, że zostało ono zatwierdzone przez ABS."

Testowanie kotłów na metanol i zatwierdzenie przez ABS

Alfa Laval testuje pracę kotłów z metanolem od początku 2021 roku w Centrum Testowo-Szkoleniowym Alfa Laval, gdzie trwają również testy spalania metanolu w silniku. Testy zostały przeprowadzone przy użyciu ciśnieniowego palnika atomizującego MultiFlame na kotle Alfa Laval Aalborg OS-TCi, jak również przy użyciu zespołu zaworowego metanolu (MVU) zaprojektowanego przez Alfa Laval, który spełnia wymagania klasowe ABS.

Wstępne wyniki, uzyskane zarówno przy użyciu czystego metanolu jak i mieszaniny metanolu i wody, wykazały, że metanol jest łatwy do zapalenia i powoduje bardzo niską emisję zanieczyszczeń. Skoncentrowano się również na zapewnieniu takiej samej wydajności pary przy użyciu metanolu - pomimo jego niższej wartości cieplnej - jak w przypadku użycia oleju lub gazu jako paliwa. Po kilku adaptacjach znaleziono rozwiązanie, dzięki któremu kocioł o danej wielkości może produkować taką samą ilość pary niezależnie od stosowanego paliwa. Oznaczało to, że prace rozwojowe mogły szybko przejść do optymalizacji systemu zasilania paliwem i współpracy z ABS nad metanolowym AIP.

"ABS jest liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w branży morskiej, a wspieranie przechodzenia branży na paliwa alternatywne, takie jak metanol, ma dla nas wysoki priorytet. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy współpracować z Alfa Laval i wspierać ten pionierski rozwój branży" - powiedział Vassilios Kroustallis, ABS Senior Vice President, Global Business Development.

Postęp w dziedzinie kotłów i efektywności energetycznej

Po uzyskaniu AIP, następnym krokiem Alfa Laval będzie instalacja pilotażowa na statku oceanicznym. Wyniki testów terenowych będą miały kluczowe znaczenie dla dopracowania rozwiązania kotła na metanol i opracowania projektu komercyjnego.

W międzyczasie Alfa Laval poszukuje szerszych możliwości optymalizacji, które zrekompensują niższą gęstość energii i wyższą cenę metanolu. Jedną z nich jest zastosowanie ekonomizera Alfa Laval Aalborg Micro w połączeniu z OS-TCi. Pochłaniając ciepło odpadowe ze spalin kotła, Aalborg Micro odzyskuje cenną energię i zmniejsza zużycie paliwa przez kocioł o około 10%.

"Przejście na metanol będzie wymagało wielu zmian na pokładzie, zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie energią" - mówi Jørgensen. "Aalborg Micro to wszechstronny system zwiększający efektywność energetyczną, odpowiedni dla kotła i innych urządzeń. Wraz z innymi opracowywanymi rozwiązaniami Alfa Laval, pomoże on statkom zaspokoić potrzeby energetyczne przy jednoczesnej minimalizacji zużywanego metanolu."

 

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach w zakresie wyposażenia do metanolu i podejściu Alfa Laval do transformacji metanolu, odwiedź stronę: www.alfalaval.com/methanolasfuel

 

O Alfa Laval

Alfa Laval działa w obszarach energetyki, przemysłu morskiego oraz przetwórstwa żywności i oczyszczania wody, oferując swoją wiedzę, produkty i usługi dla szerokiej gamy branż działalności gospodarczej w około 100 krajach. Firma jest zaangażowana w optymalizację procesów, tworzenie odpowiedzialnego wzrostu i przyspieszanie postępu - zawsze idzie o krok dalej, aby wspierać klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i celów zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjne technologie Alfa Laval są dedykowane do oczyszczania, rafinacji i ponownego wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Mają one również znaczący wpływ na poprawę efektywności energetycznej i odzyskiwania ciepła, optymalizację procesów uzdatniania wody i redukcji emisji zanieczyszczeń.

W ten sposób Alfa Laval przyczynia się nie tylko do sukcesu swoich klientów, ale także do pozytywnych zmian środowiskowych. Codziennie ulepszamy świat - Advancing better™.

Alfa Laval zatrudnia 16,700 pracowników. Roczna sprzedaż w 2020 roku wyniosła SEK 41,5 mld (ok. EUR 4 mld). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq OMX.

Powiązane treści: