Centrum Badawczo-Szkoleniowe Alfa Laval. Odkrywaj na lądzie - stosuj na morzu.

Centrum Badawczo-Szkoleniowe Alfa Laval, zlokalizowane w duńskim mieście Aalborg, opracowuje i wdraża innowacyjne koncepcje, które w przyszłości będą stanowiły bazę do rozwoju nowych technologii i urządzeń. To właśnie w tym miejscu, urządzenia, instalacje i linie procesowe Alfa Laval są poddawane rozmaitym testom, w środowisku, które w pełni odzwierciedla warunki panujące na statku oceanicznym – a wszystko to z zachowaniem kontroli i swobody operacyjnej, nieosiągalnej na morzu

Na powierzchni 1350 m2 istnieje również szereg udogodnień do szkolenia inżynierów serwisu i załóg statków. Jednym z nich jest pełno wymiarowa maszynownia, gdzie urządzenia Alfa Laval zostały zintegrowane z głównymi systemami silnika morskiego o mocy 2MW.

Odzwierciedleniem wzrostu popularności stosowania gazu LNG i innych paliw gazowych, są badania spalania w palnikach do systemów grzewczych i do wytwarzania gazów obojętnych. Woda morska do wszystkich systemów doprowadzana jest rurociągiem bezpośrednio z Limfjordu, który łączy Cieśninę Kattegat z Morzem Północnym..

Wszystkie urządzenia w Centrum badawczym są połączone z kompleksem szkoleniowym w jeden zintegrowany system sterowania i kontroli. Można zatem wykorzystać część lub całe centrum do określonych celów, począwszy od oceny konfiguracji indywidualnych projektów klienta, po przeprowadzanie prac koncepcyjnych i analitycznych, mających na celu opracowanie nowych rozwiązań przy uwzględnianiu takich aspektów jak oszczędności energii, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Centrum Badawczo-Szkoleniowe Alfa Laval stwarza możliwości przeprowadzania bieżących szkoleń dla załogi jak i testów, wychodzących naprzeciw obecnym i przyszłościowym założeniom i normom obowiązującym w przemyśle morskim.

Alfa Laval Test and Training Centre collage