Centrum Badawczo-Szkoleniowe Alfa Laval. Odkrywaj na lądzie - stosuj na morzu.

Centrum Badawczo-Szkoleniowe Alfa Laval, zlokalizowane w duńskim mieście Aalborg, opracowuje i wdraża innowacyjne koncepcje, które w przyszłości będą stanowiły bazę do rozwoju nowych technologii i urządzeń. To właśnie w tym miejscu, urządzenia, instalacje i linie procesowe Alfa Laval są poddawane rozmaitym testom, w środowisku, które w pełni odzwierciedla warunki panujące na statku oceanicznym – a wszystko to z zachowaniem kontroli i swobody operacyjnej, nieosiągalnej na morzu.

Wyposażony, aby znaleźć rozwiązania jutra

Centrum Badań i Szkoleń Alfa Laval o powierzchni testowej 2800 m2 oferuje szeroki zakres udogodnień. Jedną z części jest pełnowymiarowa symulacja maszynowni, w której produkty Alfa Laval są zintegrowane z głównymi liniami technologicznymi wokół okrętowego silnika wysokoprężnego o mocy 2 MW. Inne obszary mają bardzo specyficzny charakter, taki jak badania nad spalaniem. Limfjord, który łączy cieśninę Kattegat z Morzem Północnym, zapewnia centrum bezpośrednie dostawy wody morskiej.

W zakresie centrum znajduje się pełen zakres paliw morskich i powiązanych z nimi zastosowań. Podobnie jak sama branża, centrum pracuje z paliwami tradycyjnymi i niskosiarkowymi, a także LNG. Jednak najbardziej niezwykłe innowacje pojawiają się w przypadku nowych alternatyw, takich jak metanol i inne biopaliwa. Podobnie, centrum jest zaangażowane w rozwój nowych technologii energetycznych o krytycznym znaczeniu, takich jak ogniwa paliwowe i systemy Organic Rankine Cycle.

Skoordynowana praca w wielu lokalizacjach

Pojedynczy, zintegrowany system sterowania łączy wyposażenie centrum ze sterownią i kompleksem szkoleniowym. W ten sposób możemy wykorzystać część lub całość centrum do określonych celów, od oceny konfiguracji specyficznych dla klienta po położenie podwalin pod nowe rozwiązania w zakresie oszczędności energii, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

W rezultacie centrum odgrywa kluczową rolę w wielu partnerstwach badawczych Alfa Laval, w tym w projektach realizowanych przez Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping oraz tych finansowanych przez duński EUDP (Energy Technology Development and Demonstration Program).

Niezależnie od tego, czy chodzi o szkolenia dla teraźniejszości, czy innowacje na przyszłość, Centrum Testów i Szkoleń Alfa Laval urzeczywistnia możliwości.

Alfa Laval Test and Training Centre collage