Wytwarzanie pary i ciepła

Systemy kotłów okrętowych Alfa Laval Aalborg są obecnie standardem w wytwarzaniu pary, gorącej wody i oleju termalnego na pokładzie - ale także odpowiedzią na potrzeby jutra. Zbudowane w oparciu o ponad 100-letnie doświadczenie w produkcji kotłów okrętowych, są teraz rozwiązaniami wielopaliwowymi przygotowanymi do dekarbonizacji. Właściciele statków korzystający z tradycyjnych paliw mogą przejść na LNG, metanol, wykorzystując wbudowaną elastyczność kotłów i stałą wysoką wydajność.

Marine boilers Heat generation through steam, hot water and thermal fluids

Tam, gdzie niezawodność i bezpieczeństwo spotykają się z wydajnością

  • Rozwiązania w zakresie wytwarzania ciepła oparte na wieloletnim doświadczeniu
  • Bezkompromisowa niezawodność, bezpieczeństwo i czas pracy bez przestojów
  • Innowacyjne technologie odzysku ciepła odpadowego zapewniające najwyższą sprawność energetyczną zbiornika i sprawność cieplną kotła

Rozwiązania kotłów okrętowych elastyczne pod względem paliwa i zorientowane na przyszłość

  • Koncepcja "gotowego kotła" wyposażonego w unikalny palnik MultiFlame przygotowany na przyszłe paliwa zmniejszające emisję
  • Zaprojektowany z myślą o przyszłych zmianach
  • Zoptymalizowany pod kątem równoważnej mocy pary bez względu na stosowane paliwo

 

Ponieważ przemysł morski ulega dekarbonizacji, wielopaliwowe kotły morskie Alfa Laval Aalborg są liderem w zakresie wydajności i elastyczności. Odegrały one już kluczową rolę w przejściu na bardziej zrównoważone paliwa. Były to pierwsze kotły okrętowe do użytku z LNG, a dziś są instalowane jako pierwsze kotły okrętowe do użytku z metanolem. Unikalna koncepcja "gotowości kotła" sprawia, że są one stabilną platformą do zmiany paliwa, umożliwiając bezproblemowe modernizacje w razie potrzeby przez cały okres eksploatacji kotła.