Środki chemiczne do mycia

Cleaning chemicalsW celu zapewnienia bezpiecznego usuwania niepożądanych zanieczyszczeń z powierzchni urządzeń, Alfa Laval poleca specjalnie opracowane nietoksyczne środki chemiczne o niskim oddziaływaniu na środowisko. Zostały one dokładnie przetestowane w naszym laboratorium i gwarantują, że uszczelki i powierzchnie wymiany ciepła nie zostaną zniszczone podczas kontaktu z nimi. 

Oferta Alfa Laval obejmuje bardzo efektywne środki na bazie kwasu i sody, które usuwają większość zanieczyszczeń, zarówno miękkich jak i twardych. Dostępne są również w postaci proszku.

Alpacon 

Typoszereg bardzo efektywnych środków o niskim wpływie na środowisko.

  • Alpacon Multi CIP II - Alpacon Multi CIP II jest zaprojektowany do mycia w systemie CIP wirówek Alfa Laval do oleju smarnego i paliw. Dzięki utrzymaniu pakietu talerzy w wirówce w stanie czystym, przedłuża się efektywność separacji a tym samym zapewnia czysty olej do silnika. Mycie w systemie CIP pozwala zredukować również roboczogodziny przeznaczone na mycie urządzeń. 
  • Alpacon Degreaser II – Alfa Laval Alpacon Degreaser II to skoncentrowany środek chemiczany w płynie przeznaczony do ręcznego usuwania oleju, smaru, parafiny i innych zanieczyszczeń z zewnętrznych powierzchni maszyn, podłóg, pokryw zbiorników, etc. Może być też stosowany do mycia wewnętrznych powierzchni wymienników ciepła i orurowania w procesach gdzie wystepują oleje, smary, tłuszcze, etc. 
  • Alpacon Descalant II - Alfa Laval Alpacon Descalant II to skoncentrowany środek chemiczany w płynie przeznaczony do usuwania kamienia, magnetytu, alg, humusu, skorupiaków w tym małż, i innych nagromadzonych zanieczyszczeń z instalacji wodnych, takich jak rury, wymienniki ciepła, pompy odśrodkowe, itp.

AlfaPhos

Środek myjący na bazie kwasu fosforowego, przeznaczony szczególnie do usuwania osadów zawierających tlenki metali, rdzę, kamień (węglany wapnia) lub inne substancje nieorganiczne.

AlfaNeutra

Silnie alkaliczny środek myjący, szczególnie przydatny do zobojętniania zużytego roztworu AlfaPhos przed jego usunięciem do kanalizacji. 

AlfaCaus

Silnie alkaliczny środek myjący na bazie wodorotlenku sodu przeznaczony szczególnie do usuwania substancji biologicznych, tłuszczów, olejów i innych osadów organicznych z wymienników ciepła i powiązanych z nimi urządzeń.

Alfa P-Scale

Kwaśny proszek do czyszczenia na bazie kwasu amidosulfonowego i inhibitor korozji, który jest szczególnie skuteczny do usuwania węglanu wapniowego i innych nieorganicznych zanieczyszczeń.

Alfa P-Neutra

Alkaliczny proszek, szczególnie przeznaczony do zobojętniania zużytego roztworu Alfa P-Scale przed jego usunięciem do kanalizacji. 

AlfaAdd

Neutralny środek, w skład którego wchodzi szereg różnych środków powierzchniowo-czynnych. Przeznaczony do stosowania wraz ze środkami AlfaPhos, AlfaCaus i Alfa P-Scale.

   

Jak możemy pomóc?

How can we help you?Skontaktuj się z nami i prześlij zapytanie na interesujący Ciebie temat.

Kontakt 

Karty bezpieczeństwa produktów - środki chemiczne

Safety data sheetsAlfa Laval oferuje szeroki asortyment środków chemicznych, które są stosowane do poprawy wydajności i sprawności urządzeń. Są to: środki smarujące, środki czyszczące - descalanty, inhibitory korozji, stabilizatory pH, flokulanty do separacji, kleje, środki poprawiające trwałość powierzchni - regeneratory.

Pobierz karty bezpieczeństwa środków chemicznych.

Karty bezpieczeństwa produktu