Optimize for increased capacity

Optimize for increased capacityW miarę rozwoju firmy konieczne może być zwiększenie zdolności produkcyjnych. Aby utrzymać jakość produkcji, przy zwiększonym przepływie, należy zwiększyć liczbę płyt i zoptymalizować wydajność wymiany ciepła. W przeciwnym razie występuje ryzyko zmiany spadku ciśnienia i prędkości przepływu, co może zagrozić integralności produktu.

Na przykład zakład przetwórstwa trzciny cukrowej planował zwiększyć zdolności produkcyjne o 20%. Aby poradzić sobie ze zwiększoną przepustowością, konieczne było zwiększenie powierzchni wymiany ciepła poprzez rozszerzenie pakietu płyt - jednorazowy koszt 11 000 EUR.

Zapewniło to, że wymiennik ciepła uzyskał docelowe temperatury na wylocie bez strat energii, co mogło obniżyć opłacalność produkcji. Efekt? Odzysk ciepła większy o 794 kW, co przekłada się na roczne oszczędności w wysokości 238 200 €.

Aby w pełni wykorzystać potencjał wymienników ciepła, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Alfa Laval lub autoryzowanym partnerem serwisowym Alfa Laval już dziś.

Czas zwrotu na inwestycji

 Koszt powiększenia pakietu płyt        EUR 11,000 
 Roczne oszczędności   EUR 238,200 
 Czas zwrotu*  Krócej niż miesiąc     
* Wyliczenia oparto na założeniach: 6 000 godzin pracy, wzrost odzysku energii o 794 kW, koszt kWh 0,05 €