Alfa Laval - Optymalizacja w celu zwiększenia wydajności

Optimize for increased capacity

Optimize for increased capacityW miarę rozwoju firmy konieczne może być zwiększenie zdolności produkcyjnych. Aby utrzymać jakość produkcji, przy zwiększonym przepływie, należy zwiększyć liczbę płyt i zoptymalizować wydajność wymiany ciepła. W przeciwnym razie występuje ryzyko zmiany spadku ciśnienia i prędkości przepływu, co może zagrozić integralności produktu.

Na przykład zakład przetwórstwa trzciny cukrowej planował zwiększyć zdolności produkcyjne o 20%. Aby poradzić sobie ze zwiększoną przepustowością, konieczne było zwiększenie powierzchni wymiany ciepła poprzez rozszerzenie pakietu płyt - jednorazowy koszt 11 000 EUR.

Zapewniło to, że wymiennik ciepła uzyskał docelowe temperatury na wylocie bez strat energii, co mogło obniżyć opłacalność produkcji. Efekt? Odzysk ciepła większy o 794 kW, co przekłada się na roczne oszczędności w wysokości 238 200 €.

Aby w pełni wykorzystać potencjał wymienników ciepła, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Alfa Laval lub autoryzowanym partnerem serwisowym Alfa Laval już dziś.

Czas zwrotu na inwestycji

 Koszt powiększenia pakietu płyt        EUR 11,000 
 Roczne oszczędności   EUR 238,200 
 Czas zwrotu*  Krócej niż miesiąc     
* Wyliczenia oparto na założeniach: 6 000 godzin pracy, wzrost odzysku energii o 794 kW, koszt kWh 0,05 €