Optymalizacja w celu osiągnięcia wyższych oszczędności energii

Optimize for greater energy savingsZwiększenie efektywności energetycznej płytowego wymiennika ciepła jest możliwe poprzez optymalizację jego budowy. Rozbudowa płytowych wymienników ciepła i zwiększenie podgrzewu mediów umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności.

Weźmy na przykład duże wymienniki ciepła, gdzie zostały dodane płyty w wyniku czego temperatura podgrzewu wzrosła o 5°C. Koszt rozbudowy wyniósł 140 000 €, zaś roczne oszczędności na kosztach operacyjnych były około 10 razy większe niż koszt rozbudowy. Oznacza to, że inwestycja w dodatkowe płyty zwróciła się w ciągu 2 miesięcy, zaś oszczędności uzyskiwane w ciągu kolejnych miesięcy poprawiły znacząco bilans firmy.

Podobne oszczędności energii można uzyskać przez rozszerzenie wymiennika ciepła wykorzystywanego jako podgrzewacz parowy. Umożliwia to użycie jako medium grzewczego pary o niższej temperaturze zamiast kosztownej pary wysokotemperaturowej, zapewniając oszczędność energii.

Aby w pełni wykorzystać potencjał wymienników ciepła, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Alfa Laval lub autoryzowanym partnerem serwisowym Alfa Laval już dziś.

Czas zwrotu na inwestycji

Koszt powiększenia pakietu płyt         EUR 140,000 
Roczne oszczędności   EUR 1.5 million 
Czas zwrotu*   Krócej niż 2 miesiące    

*  Wyliczenia oparto na założeniach:  6 000 godzin pracy, wzrost odzysku energii o 5 000 kW, koszt kWh 0,05 €.