Alfa Laval BaseLine to typoszereg płytowych uszczelkowych wymienników ciepła stosowanych w przemyśle spożywczym (mleczarskim, napojów) i innych procesach higienicznych. Alfa Laval BaseLine jest ekonomicznym rozwiązaniem dla higienicznych procesów i mediów użytkowych. Dla bardziej wymagających zastosowań higienicznych Alfa Laval oferuje wymienniki FrontLine.

baseline left side 640x360

Spełniając wszystkie wymagania w zakresie ogrzewania i chłodzenia w procesach higienicznych

Alfa Laval BaseLine pracuje przy ciśnieniu projektowym do 10 bar i spełnia wymagania w zakresie pasteryzacji i innych procesów ogrzewania i chłodzenia w procesach higienicznych.

Efektywna konstrukcja

W wymiennikach Alfa Laval BaseLine stosowane są uszczelki bezklejowe, dopuszczone przez FDA. BaseLine są łatwe do otwierania w celu kontroli i czyszczenia lub mogą być myte w systemie CIP. Dostępne są różne rodzaje płyt. W przypadku zmiany parametrów łatwo jest płyty wymienić, dodać lub usunąć.

Typy płyt do różnych procesów higienicznych

Wymienniki BaseLine są dostępne z dwoma rodzajami płyt.

 • Płyty ze wzorem tłoczenia jodełka są wykorzystywane w różnorodnych procesach przemysłowych. Zapewnia efektywną dystrybucję produktu a także wysoką sprawność cieplną.
 • Płyty z podwójnymi ściankami - Gemini  składa się z dwóch płyt zespolonych ze sobą. Zapobiega mieszaniu się mediów w przypadku wycieku przez płyty.

Konkurencyjne rozwiązanie

BaseLine jest konkurencyjnym rozwiązaniem w przypadku higienicznych procesów i mediów użytkowych w przemyśle mleczarskim, spożywczym, napojów. Przykładowe zastosowania:

 • Prosta pasteryzacja
 • Chłodzenia mleka świeżego
 • Ogrzewanie / chłodzenie mediów użytkowych
 • Ogrzewanie CIP

Alfa Laval FrontLine jest zalecany do bardziej wrażliwych produktów lub produktów zawierających miąższ i włókna.

Pewność działania

Sieć serwisowa Alfa Laval jest zawsze blisko Ciebie. 

Korzyści

 • Wysoka sprawność energetyczna
 • Elastyczna konfiguracja 
 • Łatwa instalacja 
 • Łatwy proces serwisowania 
 • Dostęp do sieci serwisowej Alfa Laval

Katalog produktów

Najnowsza wersja on-line katalogu 'Close at hand'   

Wyszukaj produkt Alfa Laval

Wielosekcyjny higieniczny płytowy uszczelkowy wymiennik ciepła

Do extraordinary with Alfa Laval

Zasada działania

Płytowe wymienniki ciepła zawierają pakiet profilowanych metalowych płyt z otworami dla przepływu dwóch cieczy, między którymi wymieniane jest ciepło. Pakiet płyt jest zamontowany pomiędzy płytami czołową i dociskową i jest ściśnięty śrubami. Płyty zaopatrzone są w uszczelki, które uszczelniają pakiet płyt i kierują ciecze w odpowiednie kanały. Liczba płyt jest określona przez natężenie przepływu, właściwości fzyczne cieczy, spadek ciśnienia i program temperaturowy. Profil płyty zapewnia burzliwy przepływ i zabezpiecza płyty przed skutkami różnicy ciśnienia w sąsiednich kanałach.

BaseLine jest dostępny z płytami o różnej głębokości i różnym wzorze tłoczenia, które są dokładnie zaprojektowane i wybrane w celu osiągnięcia optymalnej wydajności. Wzór tłoczenia tabliczka czekolady pozwala zapewnić równomierną dystrybucję mediów przez pełną płytę. W rezultacie pełna powierzchnia wymiany ciepła jest wykorzystana, a także zostały wyeliminowane martwe obszary, podatne na gromadzenie się zanieczyszczeń.

Alfa Laval hygienic liquid/liquid GPHE

Alfa Laval multi-section pasteurizer GPHE

Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o BaseLine

Wybierz kategorię zapytania