Systemy przetwarzania owadów

Przetwarzanie owadów oferuje realne rozwiązanie dla wyzwań związanych z przyszłym bezpieczeństwem żywnościowym i utylizacją odpadów organicznych. Wzrost liczby ludności na świecie i 50% wzrost zapotrzebowania na żywność bogatą w białko sprawiają, że systemy przetwarzania owadów stają się koniecznością dla zapewnienia wysokowartościowej paszy dla drobiu i zwierząt hodowlanych. Systemy przetwarzania owadów Alfa Laval umożliwiają pozyskiwanie wysokiej jakości białek i lipidów z owadów.

insect 640x360

Zrównoważona, wysokiej jakości mączka białkowa do żywienia zwierząt i akwakultury

 • Wysokiej jakości produkty końcowe, niskie zużycie energii
 • Niska temperatura, krótki czas procesu
 • Higieniczna konstrukcja z łagodną obróbką produktów
 • Szybki czas rozruchu i wyłączenia
 • Podejście modułowe do stopniowego zwiększania zdolności produkcyjnych

Bogate w składniki odżywcze owady stanowią cenne źródło białka i tłuszczu dla ryb, drobiu i zwierząt hodowlanych. Systemy Alfa Laval do przetwarzania owadów są zrównoważonymi, wysokowydajnymi rozwiązaniami, które ograniczają emisję zanieczyszczeń i zużywają mniej ziemi, wody i energii niż systemy konwencjonalne.

Alfa Laval wraz z partnerem Bühler Insect Technology Solutions (BITS) może dostarczyć kompletne rozwiązania w zakresie przetwarzania owadów - od pojedynczych urządzeń do kompletnej instalacji do hodowli i przetwarzania owadów. Podstawowym rozwiązaniem jest sprawdzony system ciągłego mokrego utylizowania Alfa Laval Centriflow, służący do ekstrakcji cennych białek i lipidów.

To połączenie kompetencji pozwala zoptymalizować przemysłowe instalacje do przetwarzania owadów. Rezultat? Wyższy odzysk białka, większa oszczędność energii i większa elastyczność w zwiększaniu produkcji w celu zaspokojenia rosnącego popytu.

.

Zasada działania

Systemy Alfa Laval Centriflow do przetwarzania owadów stanowią rdzeń systemu przetwarzania owadów, który oparty jest na sprawdzonych urządzeniach Alfa Laval. Utylizacja na mokro obejmuje następujące etapy:

 • Przygotowanie surowca: wstępne cięcie larw w celu poprawy pompowalności, ogrzewania i skuteczności oddzielania
 • Ogrzewanie: ogrzewanie bezpośrednie poprzez wtrysk pary do rury topiącej lub ogrzewanie pośrednie z wykorzystaniem wymiennika ciepła Alfa Laval Contherm z powierzchnią zgarniającą.
 • Separacja w dekanterze trójfazowym: odwadnianie podgrzanego surowca na cząstki stałe, wodę sterczącą i strumień lipidów za pomocą dekantera trójfazowego
 • Oczyszczanie lipidów: oczyszczanie frakcji lipidów za pomocą oddzielania wirówkowego
 • Stężenie wody z patyczków: Usuwanie wody z wody i odzyskiwanie frakcji białek rozpuszczalnych w wodzie przy użyciu wyparki płytowej AlfaVapTM 
 • Suszenie i obróbka mączki: Końcowe odwadnianie koncentratu ciał stałych z dekantera i wody kleistej do wysokiej jakości mączki z białka owadziego.
.

Skontaktuj sie z nami

Czy chcesz otrzymywać webinaryna żądanie, zaproszenia na przyszłe wydarzenia oraz wiadomości o produktach i usługach?

Informacje te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

.

Serwis

Usługi systemowe dla przemysłu spożywczego

Usługi systemowe dla przemysłu spożywczego Alfa Laval pomagają zwiększyć wydajność procesów przetwórstwa spożywczego. Korzyści są następujące:

 • Ciągłe usprawnianie działań w celu utrzymania przewagi nad konkurencją
 • Nacisk na niezawodność, optymalizację i dostępność
 • Maksymalny zwrot z inwestycji w całym cyklu życia systemów przetwórstwa spożywczego

Dowiedz się więcej o naszej ofercie

service men with ipad