4 powody, dla których przemysłowa obróbka owadów nabiera rozpędu?

Dlaczego przetwarzanie owadów może być nowym sposobem na wypełnienie luki białkowej? Dowiedz się więcej.

DATA 2023-11-28

1. Wzrost populacji

A_lot_of_food_at_the_party.jpg

Do 2050 roku liczba ludności na świecie wzrośnie z 7,7 miliarda do prawie 10 miliardów. Wzrost liczby ludności o 2,3 miliarda oznacza, że zapotrzebowanie na białko wzrośnie o 50%, co odpowiada ponad 256 milionom ton rocznie. Tymczasem ilość gruntów ornych potrzebnych do produkcji tradycyjnego mięsa i białek pochodzenia roślinnego jest ograniczona. Aby zlikwidować lukę białkową, konieczna jest poważna zmiana w naszych łańcuchach dostaw żywności. Owady są uważane za jedno z rozwiązań, które może sprostać tym wyzwaniom.

2. Redukcja odpadów

food-waste-equipment-nova-scotia-Beyond-Food-640x360.jpg

Owady nie tylko stanowią zrównoważone źródło białka, ale także pomagają sprostać wyzwaniom związanym z usuwaniem odpadów organicznych.

Obecnie głównym źródłem pożywienia są rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane. Po przetworzeniu, zakupie i konsumpcji powstaje 1,3 miliarda ton odpadów organicznych. Większość z nich nie przedstawia żadnej dalszej wartości i jest tracona. Odpady te mogą jednak stanowić wartość jako pokarm dla owadów w zakładach owadobójczych. Przy odpowiednim dozowaniu, stanowią one idealną paszę dla rozwoju owadów. Odchowane larwy mogą być przetwarzane na wartościowe białka i lipidy. Są one podawane z powrotem zwierzętom hodowlanym. Pozostałości po hodowli owadów mogą być wykorzystane jako nawóz do upraw rolniczych, które spożywamy. Innymi słowy, hodowla owadów przyczynia się do rozwoju gospodarki okrężnej poprzez przekształcanie odpadów żywnościowych w źródło białka dla pasz zwierzęcych oraz w nawóz dla upraw.

3. Naturalna dietaPoultry-mechanically deboned meat processing_640x360.jpg

Argumenty przemawiające za wykorzystaniem owadów w celu rozwiązania globalnych wyzwań związanych z białkiem i odpadami stają się jeszcze silniejsze, jeśli weźmiemy pod uwagę, że są one już naturalną dietą dla wielu zwierząt i atrakcyjną paszą dla hodowli ryb, drobiu i przemysłu produkującego karmę dla zwierząt domowych.

4. Efektywna produkcja

Insects on a plate 640x360.jpg

Owady mogą być produkowane lokalnie i nie wymagają do uprawy ogromnych przestrzeni, jakich wymagają inne źródła białka - takie jak zwierzęta hodowlane. Weźmy na przykład czarną muchę żołnierską. Dostarczane przez nią pożywienie w postaci larw jest niezwykle elastyczne. Larwy mogą przekształcać wiele różnych substratów. Ma bardzo szybki cykl wzrostu, co przyczynia się do wydajnej produkcji. Jej akumulacja składników odżywczych jest wysoka, zapewniając bogate źródło białek, lipidów i minerałów. Larwy rozwijają się w środowiskach o wysokiej gęstości, dzięki czemu nadają się do masowej hodowli. Co więcej, produkcja owadów ma ograniczony wpływ na środowisko w porównaniu z innymi źródłami białka.

.

Jak stworzyć udany biznes owadowy?

  • Jakie są opcje substratów?
  • Które owady hodować?
  • Jaki rodzaj produktów uzyskać?
  • Jaki rodzaj procesu wybrać?

Te pytania są kluczowe dla stworzenia udanego biznesu przetwarzania owadów.

Zobacz seminarium, aby dowiedzieć się więcej

 

Partnerstwo strategiczne 

Alfa Laval i Bühler Insect Technology Solutions oferują technologie do hodowli owadów na resztkach organicznych i przetwarzania ich na posiłki białkowe o zrównoważonym profilu aminokwasowym i lipidach owadzich o wysokiej zawartości kwasu laurynowego. Wspólnie oferujemy rozwiązania procesowe dla każdego etapu produkcji - od przygotowania paszy i hodowli do przetwarzania, suszenia i pakowania.

Razem możemy zapewnić szeroki zakres rozwiązań:

  • Przeprowadzenie studiów wykonalności w celu określenia potrzeb klienta
  • Zaprojektowanie i dostarczenie konkretnych jednostek operacyjnych, np. do ekstrakcji białek i lipidów, 
  • Dostarczanie kompletnych linii technologicznych do przetwarzania owadów
  • Dostarczanie kompletnych zakładów przetwórczych, w tym przygotowanie paszy, hodowla i przetwarzanie owadów.

Daj nam znać, jakie wyzwania stoją przed Tobą. Chętnie pomożemy.

Skontaktuj sie z nami

Czy chcesz otrzymywać webinaryna żądanie, zaproszenia na przyszłe wydarzenia oraz wiadomości o produktach i usługach?

Informacje te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.