ALDEC

Wirówki dekantacyjne Alfa Laval ALDEC są przeznaczone do zagęszczania i odwadniania osadów w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków, zapewniając opłacalność, niezawodność, łatwą obsługę i zrównoważony rozwój.

Konstrukcja wirówki dekantacyjnej osadu zapewnia szereg konkretnych korzyści

  • Zredukowana objętość osadu obniża koszty transportu i utylizacji
  • Wysoka wydajność w kompaktowej obudowie to oszczędzność miejsca
  • Wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii
  • Odporna na ścieranie konstrukcja z funkcją przeciwdziałającą blokowaniu urządzenia.
  • Dostosowane do mycia metodą CIP

Szeroki typoszereg wirówek dekantacyjnych ALDEC jest zaprojektowany do obsługi różnych natężeń przepływu osadów ściekowych. Wirówki dekantacyjne są wydajne, proste w instalacji i obsłudze, przy minimalnych kosztach instalacji, eksploatacji i użytkowania.

Alfa Laval MBR low total cost of ownership
.

Mniej wody, niższe koszty

Ekonomiczne wirówki dekantacyjne mają zasadnicze znaczenie w procesie usuwania zawartości wody z osadu w oczyszczalniach ścieków, jak również z odpadów przemysłowych. Czym bardziej suchy osad ściekowy tym mniej waży - co przekłada się na redukcję transportu i utylizacji.

Niskie zużycie energii i niskie koszty obsługi

Wirówki dekantacyjne ALDEC charakteryzują się niskim zużyciem energii, niewielkimi kosztami użytkowania, utrzymując jednocześnie koszty odwadniania na minimalnym poziomie. Są one również w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu można zredukować koszty obsługi dekantera.

Zasada działania

.

Separacja zachodzi w poziomo ułożonym bębnie wyposażonym w przenośnik ślimakowy. Nadawa (osad) podawana jest do wnętrza bębna dekantera przez nieruchomą rurę wlotową, gdzie jest delikatnie przyspieszana. Siła odśrodkowa powoduje sedymentację cząstek stałych na wewnętrznej powierzchni bębna.

Ślimak obraca się w tym samym kierunku, co bęben wirówki, ale znacznie wolniej, co powoduje przesuwanie osadu w kierunku stożkowej części bębna. Cząstki placka opuszczają bęben przez otwory wylotowe osadu odwodnionego, znajdujące się na obwodzie. Separacja osadu zachodzi na całej długości cylindrycznej części bębna, zaś klarowny odciek opuszcza bęben wypływając swobodnie przez otwory wylotowe filtratu wyposażone w regulowane przegrody. 

Audyt wydajności dekanterów

Optymalizuj pracę wirówki dekantacyjnej i ograniczaj koszty jej użytkowania, korzystając z audytu wydajności Alfa Laval. Inżynierowie ds serwisu doradzą jak w pełni wykorzystać potencjał zainstalowanych urządzeń.

Wirówka dekantacyjna Aldec G3

Wirówki dekantacyjne ALDEC są dostępne w zakresie wydajności od 2 to 95 m3/h. Dla wyższych wydajności i wyższych wymagań procesowych, najlepszym rozwiązaniem są wirówki dekantacyjne Aldec G3.

Wirówka Alfa Laval ALDEC 95

Wirówka dekantacyjna ALDEC 95 to zwarta konstrukcja w postaci poziomego bębna cylindryczno - stożkowego, wewnątrz którego umieszczony jest współosiowo przenośnik ślimakowy. Oba te elementy wirują dookoła własnej osi w tym samym kierunku, lecz przenośnik ślimakowy z nieznacznie mniejszą prędkością obrotową niż bęben. Osad wprowadzany jest do wnętrza bębna przez nieruchomą rurę wlotową, w sposób współprądowy. Przez siłę ośrodkową zostaje osadzany na jego ścianach. Sedymentujące cząsteczki stałe w postaci warstwy osadzonej na ścianie bębna są przesuwane przez śmigła ślimaka. Ślimak obraca się z inną, mniejszą prędkością niż bęben, co powoduje przesuwanie osadu w kierunku stożkowatej części bębna do otworów wylotowych. Powstały odciek odprowadzany zostaje swobodnie przez otwory wylotowe filtratu. Wirówka dekantacyjna ALDEC 95 jest urządzeniem zamkniętym.

Zespoły wirujące umieszczone są wewnątrz specjalnej obudowy. Obudowa u góry posiada pokrywę, z zawiasami, a u dołu wbudowane wyloty zarówno dla cząstek stałych jak i cieczy osadowej. Zespoły wirujące wirówki są zmontowane na kompaktowej spawanej ramie. Rama wirówki wyposażona jest w elastyczne separatory wibracji.

Wirówka ALDEC 95 przystosowana jest do pracy ciągłej, automatycznej, bez konieczności nadzoru z możliwością ręcznego sterowania z szafy sterowniczej. Wirówka posiadać będzie własny sterownik, który odpowiedzialny jest za centralny system kontroli momentu obrotowego i obrotów ślimaka wirówki. Zastosowane są oddzielne napędy dla bębna wirówki, tj. silnik główny oraz dla przenośnika ślimakowego, tj. silnik pomocniczy, które uruchamiane są za pomocą falowników, ograniczając przez to zużycie prądu rozruchu.

Parametry techniczne wirówki ALDEC 95

blobid0.png

 

.

Rozwiązania dla gospodarki w obiegu zamkniętym

Coraz więcej oczyszczalni ścieków odkrywa zalety zamkniętego, holistycznego podejścia do oczyszczania ścieków. Redukcja kosztów, mniejszy wpływ na środowisko i dochody. Każda oczyszczalnia ścieków jest wyjątkowa i ma wiele wyzwań i możliwości ich realizacji. Niezależnie od tego, czy jesteś wykonawcą, projektantem czy operatorem możemy pomóc znaleźć optymalne rozwiązanie dla konkretnego projektu.

.
.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Dzięki posiadaniu wiodącej w branży technologii odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych oraz wiedzy specjalistycznej pochodzącej z tysięcy instalacji, możemy pomóc w przeprowadzeniu analizy procesu i dobrać optymalną wirówkę i usługi serwisowe uwzględniając warunki lokalowe, procesowe i budżet.

Wypełnij formularz