Urządzenia do odwadniania osadów Alfa Laval zwiększają wydajność oczyszczania ścieków

Zagęszczacze taśmowe i bębnowe plus spiralne wymienniki ciepła: Wysoka wydajność w kompaktowym wykonaniu

DATA 2023-11-28

Prosna municipal wastewater treatment plant in Poland

Spółka „Prosna” od ponad 10 lat stosuje zagęszczacze bębnowe i spiralne wymienniki ciepła firmy Alfa Laval w oczyszczalni ścieków w Kaliszu. W 2013 roku przedsiębiorstwo zainwestowało również w zagęszczacz taśmowy Alfa Laval ASH Belt, który spełnia wszystkie wymagania firmy w zakresie wydajności, przestrzeni i niezbędnych parametrów technologicznych.

Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” nawiązała współpracę z firmą Alfa Laval w 2000 roku, kiedy to zainstalowała w swojej kaliskiej oczyszczalni dwa zagęszczacze bębnowe ALDRUM do zagęszczania biologicznego osadu nadmiernego.
Zainstalowano również jeden kompaktowy, wysoce wydajny, samoczyszczący spiralny wymiennik ciepła firmy Alfa Laval do podgrzewania osadu w komorze fermentacyjnej po jego zagęszczeniu i przed odwodnieniem.

W kolejnych latach urządzenia pracowały bez problemów. Jednak w 2013 r. zagęszczacze bębnowe nie były w stanie sprostać rosnącej ilości osadu na poziomie 30 000 m3/dzień/zakład. Dlatego Spółka „Prosna” skontaktowała się z Alfa Laval i innymi dostawcami w poszukiwaniu rozwiązania.

Niskie zużycie polimerów i niewielka zajmowana powierzchnia

Klient podkreślił dwa istotne kryteria wyboru nowych urządzeń do zagęszczania. Były to: niskie zużycie polimerów i wymiary, gdyż urządzenie należało zamontować w istniejącym budynku.

Ponieważ w obiekcie nie było wystarczająco dużo miejsca, aby zainstalować trzeci zagęszczacz ALDRUM, Alfa Laval zaoferowała Spółce „Prosna” zagęszczacz taśmowy AS-H o szerokości 1,5 metra, który zastąpił jedną z dwóch jednostek ALDRUM.

Urządzenie krótsze i szersze niż zagęszczacz bębnowy

Alfa Laval ALDRUM drum thickener and Alfa Laval AS-H belt thickener

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwe było spełnienie ograniczonych wymagań dotyczących przestrzeni, ponieważ zagęszczacz taśmowy jest krótszy i szerszy niż zagęszczacz bębnowy, zajmując mniej miejsca. Zagęszczacz taśmowy działa na zasadzie oddzielania cieczy od cząstek stałych poprzez grawitacyjne zagęszczanie przez porowatą taśmę filtracyjną. Zagęszczacz bębnowy to w zasadzie zagęszczacz taśmowy, który został zwinięty. Wolno obracający się filtr bębnowy oddziela osad pozostający w bębnie od wody, która następnie jest przepuszczana przez tkaninę filtracyjną. Oba typy zapewniają łagodne, efektywne zagęszczanie osadu przy wysokim odzysku, niskim zużyciu energii i minimalnej interwencji operatora.

Miejsce w zakładzie w Kaliszu można było zaoszczędzić dzięki zastosowaniu zaworu mieszającego, który wyeliminował potrzebę instalowania osobnej komory flokulacji i mieszalnika. Pod względem wydajności zagęszczacz taśmowy charakteryzuje się stałym obciążeniem w całym obszarze filtracji, co maksymalizuje efektywność filtracji. Dzięki możliwości spełnienia powyższych kryteriów Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” wybrała zagęszczacz taśmowy AS-H. Przy wyborze znaczenie miał również dobry kontakt Spółki „Prosna” z pracownikami Alfa Laval i Centrum Serwisowym w Łodzi z niezawodnym zespołem obsługi klienta.

Szybka instalacja

Lokalne biuro sprzedaży Alfa Laval w Polsce zapewniło odpowiednie wsparcie dla klienta. Zakres dostawy obejmował: demontaż jednego z dwóch starych zagęszczaczy bębnowych, montaż nowego zagęszczacza taśmowego z nową pompą osadu na wlocie i pompą polimerową oraz orurowanie, panel sterowania, uruchomienie instalacji.

Całość prac została pomyślnie zakończona w ciągu zaledwie siedmiu dni, zgodnie z wymaganiami klienta.

Zadowalające wyniki

Nowy zagęszczacz taśmowy firmy Alfa Laval AS-H działa sprawnie, ku pełnej satysfakcji Spółki „Prosna”. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają, że maszyna spełnia parametry technologiczne, takie jak projektowy przepływ nominalny na poziomie 45 m3/h,  zużycie polimerów wynoszące 2-3 kg/t suchej masy, zagęszczony osad o zawartości suchej masy >6% oraz jakość ścieków na poziomie 200 mg/l zawiesiny cząstek stałych.

Prosna poleca Alfa Laval

Dyrektor Zarządzający Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” Jerzy Czuba i Kierownik Operacyjny Sławomir Mickiewicz: „Dostawa i uruchomienie nowego zagęszczacza pasowego AS-H zostały ukończone na czas. Wyrażamy naszą satysfakcję ze współpracy z Alfa Laval i rekomendujemy firmę jako dobrego partnera w realizacji dostaw sprzętu do oczyszczania osadów ściekowych.”

Opinia naszych Klientów

Dostawa i uruchomienie nowego zagęszczacza taśmowego AS-H zostały ukończone na czas. Wyrażamy zadowolenie ze współpracy z Alfa Laval i rekomendujemy firmę jako dobrego partnera do realizacji dostawy urządzeń do oczyszczania osadów ściekowych.

Dyrektor Zarządzający Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” Jerzy Czuba i Kierownik Operacyjny Sławomir Mickiewicz

Zakres dostaw

Do procesów zagęszczania biologicznego osadu nadmiernego:

Zagęszczacz taśmowy AS-H

Zagęszczacz bębnowy ALDRUMr

Do procesów ogrzewania komór fermentacyjnych po zagęszczaniu i przed odwadnianiem:

Spiralny wymienniki ciepła

Zmniejsz swój wpływ na środowisko dzięki rozwiązaniom Alfa Laval

Alfa Laval pomaga zmniejszyć wpływ osadów ściekowych na środowisko poprzez ponowne wykorzystanie wody, oddzielanie wartościowych składników oraz zmniejszając zużycie energii i odpady. Oferujemy pełne spektrum urządzeń do oczyszczania, filtracji i obróbki osadów ściekowych, dzięki którym możliwe jest odprowadzenia lub ponownego wykorzystania wody, odzysk ciepła i redukcja ilości osadów do utylizacji.

Biologiczne oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków