Biologiczne oczyszczanie ścieków

Wiele komunalnych oczyszczalni ścieków musi stawić czoła wyzwaniom związanym na przykład z coraz surowszymi kryteriami odprowadzania ścieków czy niedostateczną efektywnością przy jednoczesnym braku miejsca na rozbudowę. Inni pragną odzyskiwać wodę z korzyścią dla lokalnej społeczności. Alfa Laval oferuje szereg innowacyjnych, elastycznych i wydajnych technologii biologicznego oczyszczania ścieków, stanowiących alternatywę dla bardziej tradycyjnych metod.

Biological wastewater treatment 640x360

Technologie biologicznego oczyszczania ścieków Alfa Laval są idealne do usuwania składników odżywczych, substancji organicznych, tłuszczów, substancji FOG oraz innych niepożądanych mikrocząsteczek i substancji. Technologie te charakteryzuje wysoka efektywność, elastyczność i niewielkie gabaryty oraz to, że wszystkie czynności wykonywane są w tym samym zbiorniku.

W przypadku zróżnicowanej wielkości strumienia wpływającego i zawartości substancji organicznych oraz rygorystycznych kryteriów dotyczących odcieku, dobrym wyborem do biologicznego oczyszczania drugiego stopnia jest Biologiczny Reaktor Sekwencyjny (SBR) Alfa Laval z opatentowanym przez nas pływającym dekanterem. Stosując go razem filtrem tkaninowym Alfa Laval AS-H Iso-Disc® Cloth Media Filter dla oczyszczania trzeciego stopnia można otrzymać odciek o jakości wody do ponownego wykorzystania (5-10 µm) i <5 mg/l zawiesiny i <10 mg/l BZT5 przy wydajności 10-15 m3/h/m2 .

Bioreaktor Membranowy (MBR) typu wszystko w jednym, który łączy w sobie oczyszczanie drugiego i trzeciego stopnia i pozwala otrzymywać odciek bardzo wysokiej jakości (skuteczna filtracja w osadzie do 0,01 µm) nadający się do ponownego użycia. MBR usuwa zanieczyszczenia stałe do <1 mg/l, BZT5 do <5 mg/l i obsługuje 5-40 l/h/m2 powierzchni filtracji. Napędzany grawitacyjnie, bezpompowy i energooszczędny projekt z kompaktowymi modułami filtracji membranowej (MFM) bazuje na opatentowanej przez nas technologii spiralno-płytowej. W porównaniu do innych rozwiązań MBR, nasz oferuje większe bezpieczeństwo, prostotę obsługi, a także niskie koszty eksploatacji i utrzymania.

Alternatywnie można zastosować Bioreaktor Membranowy (MBR),który łączy w sobie oczyszczanie drugiego i trzeciego stopnia i pozwala otrzymywać odciek bardzo wysokiej jakości (skuteczna filtracja w osadzie do 0,01 µm) nadający się do ponownego użycia. MBR usuwa zanieczyszczenia stałe do <1 mg/l, BZT5 do <5 mg/l i obsługuje 5-40 l/h/m2 powierzchni filtracji. Napędzany grawitacyjnie, bezpompowy i energooszczędny projekt z kompaktowymi modułami filtracji membranowej (MFM) bazuje na opatentowanej przez nas technologii spiralno-płytowej. W porównaniu do innych rozwiązań MBR, nasz oferuje większe bezpieczeństwo, prostotę obsługi, a także niskie koszty eksploatacji i utrzymania.

Ścieki – niewykorzystane źródło wody

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że ścieki także mogą stanowić cenne źródło pozyskiwania wody. Istnieje wiele dobrych powodów, aby rozważyć ponowne  wykorzystanie biologicznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych: zwiększenie zasobów wodnych, zmniejszenie zużycia nowej wody i ograniczenie obciążenia przepływu ścieków do kanalizacji.

Odzyskiwana woda może mieć rozliczne zastosowania, np. w przemyśle jako woda procesowa, w chłodniach kominowych czy jako woda do mycia. Można wykorzystywać ja do nawadniania upraw, winnic i pól golfowych.  W rekreacyjnych zbiornikach wodnych, na terenach podmokłych, w ostojach dzikiej zwierzyny i strumieniach może zwiększać zasoby wód gruntowych.

Woda oczyszczona za pomocą systemu filtracji Alfa Laval MBR AS-H Iso-Disc może być nawet wykorzystywana jako woda pitna, jeśli dodatkowo przeprowadzi się końcowy etap oczyszczania np. promieniowaniem UV, ultrafiltacją, nanofiltracją, odwróconą osmozą, filtrowanie węglem aktywnym, ozonowanie lub chlorowanie.

Rozwiązania dla gospodarki w obiegu zamkniętym

Coraz więcej oczyszczalni ścieków odkrywa zalety zamkniętego, holistycznego podejścia do oczyszczania ścieków. Redukcja kosztów, mniejszy wpływ na środowisko i dochody. Każda oczyszczalnia ścieków jest wyjątkowa i ma wiele wyzwań i możliwości ich realizacji. Niezależnie od tego, czy jesteś wykonawcą, projektantem czy operatorem możemy pomóc znaleźć optymalne rozwiązanie dla konkretnego projektu.

Key-visuals herobanner  outline waterwaste EN