Alfa Laval - Zakład mleczarski oszczędza energię z nowym systemem chłodniczym wyposażonym w U-Turn

Zakład mleczarski oszczędza energię z nowym systemem chłodniczym wyposażonym w U-Turn

Kiedy rozwiązanie z wykorzystaniem U-Turn zostało nam przedstawione, natychmiast zdecydowaliśmy się na nie, ponieważ wiedzieliśmy, że to pomoże zaoszczędzić miejsce, ograniczy ilość amoniaku i pozwoli nam osiągnąć nasze cele w zakresie efektywności energetycznej. System pracuje od roku i mieliśmy bardzo niewielkie nakłady w zakresie obsługi, podczas gdy stary system potrzebował stałego monitoringu i częstych ingerencji obsługi" stwierdził Patrik Cadet, Kierownik Utrzymania Ruchu, Sorelait (Grupa Danone).

DATA 2020-11-17

JPO Froid specjalizuje się w systemach chłodniczych dla przemysłu spożywczego i jest długoletnim partnerem Alfa Laval w zakresie projektów, mających na celu redukcję CO2 Producent wyrobów mleczarskich Sorelait jest spółką w Grupie Danone. Zakład mieści się na wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim. Kiedy zakład zdecydował się wycofać dotychczas stosowany czynnik chłodniczy (R22) oraz rozbudować i zwiększyć energooszczędność instalacji chłodniczej, firma Alfa Laval została wybrana jako dostawca urządzeń chłodniczych.

Rozwiązanie przedstawione przez JPO Froid zawierało parownik z separatorem U-Turn jak również inne urządzenia Alfa Laval. Łącząc U-Turn z zastosowaniem sprężarek z przetwornicą częstotliwości, JPO Froid mogła przedstawić bardzo kompaktowy system z dwoma sprężarkami (łączna moc chłodnicza 1 MW) i całkowitej długości zabudowy zaledwie 4,5 metra. Tradycyjne rozwiązania opierały się na 3-4 sprężarkowych układach i tradycyjnych separatorach amoniaku.

Dzięki zastosowaniu sprężarek z przetwornicą częstotliwości, były one w stanie pracować z większą częstotliwością (do 60 Hz zamiast 50 Hz), co z kolei zapewnia oszczędności w produkcji. Ponadto, nowy układ eliminuje potrzebę ręcznego ustawiania zapotrzebowania - np. w weekendy lub w godzinach wieczornych. Zasilanie jest automatycznie dostosowane pod rzeczywistego zapotrzebowania.

Jeśli chodzi o tolerancję na zmiany obciążenia ze względu na duże wahania temperatury, U-Turn sprawdza się doskonale. Jak można sobie wyobrazić, projektując instalację chłodniczą (700 kW) do zakładu produkcyjnego należało przewidzieć bardzo niską tolerancję dla częstych zatrzymań lub długich przerw na wznowienie produkcji.

Po początkowym okresie działania, rzeczywiste oszczędności energii zostały zatwierdzone przez niezależny instytut badawczy. Przez wyeliminowanie „szczytów” w wykorzystaniu energii, nowe rozwiązanie pomogło zmniejszyć zapotrzebowanie mocy chłodniczej z 900 kW do 700 kW - co oznacza obniżenie kosztów eksploatacyjnych o ponad 8000 EUR rocznie. W zależności od pory roku oszczędności energii wahają się w zakresie 13 - 20 %.

Rozwiązanie

U-Turn liquid separator from Alfa Laval

  • Separator cieczy U-Turn jest specjalnie  zaprojektowany do działania z płytowymi wymiennikami ciepła w aplikacjach amoniakalnych, co zapewnia minimalne spadki ciśnienia i maksymalnę efektywność energetyczną.
  • Konstrukcja urządzenia jest lekka i kompaktowa, dzięki czemu jest łatwa do zainstalowania.
  • Zakres stosowania parowników z U-Turn to 200 do 1.400 kW przy temperaturze odparowania 0˚C i od 50 do 500 kW przy temperaturze odparowania -40˚C.
  • U-Turn wykorzystuje w jak najbardziej efektywny sposób możliwości płytowych wymienników Alfa Laval.
  • Wszystkie podłączenia do amoniaku są umieszczone po tej samej stronie, co ułatwia instalację, np. przy ścianie.

Separator cieczy U-Turn

Wyzwanie i rozwiązanie

Ograniczona przestrzeń zabudowy, oszczędność energii, wymiana czynnika chłodniczego oraz krótki czas inwestycyjny.

 

Zwiększona wydajność systemu, znaczne oszczędności energii i wysoki stopień automatyzacji układu.

Klient końcowy

Sorelait (duży producent w Grupie Danone).